PERSONPROFIL

Hans Christian Schmidt

Venstre

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 25. august 1953 Bor i Haderslev Kommune

V

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Retspolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har jeg for lidt konkret viden om.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal tage i betragtning hvilken årgang vi taler om.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et spørgsmål, der ikke kan besvares så enkelt. Det kræver, at man ved hvad der skal prioriteres imellem.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et spørgsmål, der ikke kan besvares så enkelt. Det skyldes, at en markant sænkning vil kræve store besparelser på andre områder.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2015 - 2016

Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Venstre

2011 - 2015

Formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Venstre

2010 - 2011

Transportminister Venstre

2004 - 2007

Fødevareminister Venstre

2001 - 2004

Miljøminister Venstre

1994 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Venstre

1994 - 2007

Folketingsmedlem Sønderjyllands Amtskreds, Venstre
Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre
Bygningsordfører Folketinget, Venstre
Postordfører Folketinget, Venstre
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Venstre
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Venstre
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2007 - 2010

Formand Venstres Folketingsgruppe

Erhvervserfaring

1984 - 1994

Viceskoleinspektør

1977 - 1984

Lærer

1975 - 1994

Lærer Vojens Musikskole
V

Politiske hverv

2015 - 2016

Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Venstre

2011 - 2015

Formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Venstre

2010 - 2011

Transportminister Venstre

2004 - 2007

Fødevareminister Venstre

2001 - 2004

Miljøminister Venstre

1994 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Venstre

1994 - 2007

Folketingsmedlem Sønderjyllands Amtskreds, Venstre
Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre
Bygningsordfører Folketinget, Venstre
Postordfører Folketinget, Venstre
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Venstre
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Venstre
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2007 - 2010

Formand Venstres Folketingsgruppe

Erhvervserfaring

1984 - 1994

Viceskoleinspektør

1977 - 1984

Lærer

1975 - 1994

Lærer Vojens Musikskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik