PERSONPROFIL

Hans Hoffensetz

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 26. marts 1963 i Rønne Gift 2 børn

V

Hans Hoffensetz (V) har siden 2013 været byrådsmedlem i Vejle Kommune, hvor han er medlem af Voksenudvalget, Sundheds- & Forebyggelsesudvalget samt Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

Hoffensetz er uddannet fra Politiskolen i København, og han har taget en diplomuddannelse i projektledelse. Han skiftetede job efter at have arbejdet mange år som politikommisær ved Sydøstjyllands Polit. Han arbejder nu med snyd og svindel i Fødevarestyrelsen. Privat er Hans Hoffensetz gift med Lene og sammen har parret to sønner.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 629 Venstre in total 18285
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 518 Venstre in total 19710

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Infrastruktur/fremkommelighed/færdselssikkerhed
Nærdemokrati og liv i lokalsamfundene
Forebyggelse/børn og unge
Sundhed/psykiatri og sårbare

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er muligt at tilføre penge til skoleområdet - uden at ændre på servicen på andre områder

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både og - vi skal sikre lejeboliger, der er til at betale. Ikke mindst studie/ungeboliger.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal private have mulighed for at byde ind på hjemmehjælp - vi skal bare lave ordentlige kontrakter.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både og.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er muligt. Vi gør meget i dag.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge kan være en ressource for et lokalsamfund. Men der skal være en balance - også i forhold til at sikre en ordentlig integration .

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal lade den enkelte skole selv være bestemmende om hvor mange elever, der skal være i klasserne. Der skal dog være en øvre grænse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den i forvejen lave skat skal fastholdes

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele kommunen skal udvikles og det kan betyde flere ressourcer til yderområderne

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Detr ok at velhavende ældre får et grundbeløb.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør komme fra Folketinget.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Voksenudvalget Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Venstre

2918 - nu

Medlem, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Vejle Kommune, Venstre

2013 - 2018

Næstformand, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Venstre

Uddannelse

2006 - 2010

Diplomuddannelse Projektledelse, University College Horsens

1986 - 1989

Politiets Basisuddannelse Politiskolen, København

Erhvervserfaring

Souschef Fødevarestyrelsen
V

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Voksenudvalget Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Venstre

2918 - nu

Medlem, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Vejle Kommune, Venstre

2013 - 2018

Næstformand, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Venstre

Uddannelse

2006 - 2010

Diplomuddannelse Projektledelse, University College Horsens

1986 - 1989

Politiets Basisuddannelse Politiskolen, København

Erhvervserfaring

Souschef Fødevarestyrelsen

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik