PERSONPROFIL

Hans-Jørgen Jagd

Alternativet

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 16. juli 1959 i Vejle Gift 2 børn

Å

Hans-Jørgen Jagd var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Alternativet ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han har tidligere været medlem af Det Radikale Venstre, for hvem han har været både byråds- og folketingskandidat gennem mange år i Fredericia og i Odense. Hans-Jørgen har tidligere boet 18 år på Fyn, men de sidste 20 år igen i Jylland. Oprindeligt uddannet ved Svendborg Navigationsskole og derefter ansat 5-6 år ved A.P. Møllers rederi. Han læste efterfølgende til Ingeniør og civiløkonom i Odense. Han har primært arbejdet med Logistik og har undervist på HHX og HTX i matematik, økonomi og teknologi. Han er medlem af Nykredits repræsentantskab, hvor han arbejder for at forhindre en børsnotering der vil føre til højere huslejer gennem øgede bidragssatser for flertallet af danskere.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 356 Alternativet in total 0

Mærkesager

  • Trafik
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Alternativet kommer med ny tilgang til det at drive politik. Vi vil samarbejde med alle gode kræfter der vil finde gode løsninger på samfundsproblemer, uanset partifarve. Jeg vil sikre at også regionen lever op til sit ansvar på Miljøområdet. At organiseringen på sundhedsområdet bliver bedre og at vi stadig udvikler os til at møde fremtiden bedst muligt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ofte har de de forkerte arbejdsopgaver der ikke hjælper patienternerne

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er billigere at køre selv da der så ikke skal skabes overskud til aktionærer, og man hurtigere kan tilpasse kapaciteten

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er udsigtsløst

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være et professionelt prioriterings organ det bestemmer hvilke fremtidige dyre behandlinger der skal laves, det kan politikere ikke afgøre

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke sikkert flere penge er løsningen.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

den kollektive trafik skal helt gentænkes - inden længe har vi selvkørende biler og busser - der skal Rsyd være i front

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

men så enkelt kan man ikke fremstille det.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Regionrådskandidat
Folketingskandidat

Uddannelse

Civiløkonom
Ingeniør, Odense Teknikum
Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Selvstændig energikonsulent bolig-tech.dk
Å

Politiske hverv

Regionrådskandidat
Folketingskandidat

Uddannelse

Civiløkonom
Ingeniør, Odense Teknikum
Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Selvstændig energikonsulent bolig-tech.dk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik