PERSONPROFIL

Hans Ole Petersen

Socialdemokratiet

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 31. marts 1959 i Kolding Single

A

Hans Ole Petersen var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han er tidligere socialdemokratisk byrådsmedlem i den daværende Vamdrup Kommune, hvor han var medlem i ni år frem til kommunesammenlægningen i 2007.

Hans Ole Petersen er uddannet socialpædagog. Han arbejder til daglig som konstitueret leder for en daginstituion i Vamdrup. Privat er Hans Ole Petersen bosat i Ødis i Kolding Kommune. Efter 31 års ægteskab er han enkemand siden 2014, hvor han mistede sin kone til en kræftsygdom.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 873 Socialdemokratiet in total 154901

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Gode forhold udenfor de store byer.
Der skal også ske udvikling i regionens ydreområder. Det skal være attraktivt at bo udenfor de store købstæder. Regionen skal via midler fra EU og andre støttemuligheder bakke op om lokale projekter og aktiviteter, som støtter liv og arbejdspladser i ydreområderne.
Skarpere fokus på forurenede grunde.
Vi skal tage hånddom miljøet. I regionen er der 4000 forurenede grunde. Der er slet ikke penge nok til at rense alle grundene. De fleste midler går til rensning af tidligere industrigrunde, så mange parcelhusejere må vente i årevis, før de får renset grunden.
Bedre samarbejde.
Vi har et højt fagligt niveau på regionens sygehuse -både lægeligt og på sygeplejen. Til gengæld kan vi blive bedre, når patienter flyttes til en anden afdeling, eller fra et sygehus til et andet. Det er min oplevelse, at personer, teknologi, eller organisationer ikke altid taler lige godt sammen. Et bedre samarbejde kan opnås ved i større grad at inddrage personalet på gulvet, patienter og pårørende i processen - og væk med 2% effektiviseringskravet.

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Byrådsmedlem Vamdrup Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Socialpædagog, Haderslev

Erhvervserfaring

Konstitueret leder Dagtilbud i Vamdrup
A

Politiske hverv

Byrådsmedlem Vamdrup Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Socialpædagog, Haderslev

Erhvervserfaring

Konstitueret leder Dagtilbud i Vamdrup

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik