PERSONPROFIL

Hans Philip Tietje

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Aabenraa
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 10. januar 1951 i Aabenraa Gift 3 børn

V

Hans Philip Tietje var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Han var også kandidat for Venstre ved Aabenraa kommunalvalget 2017. Han blev ikke valgt ind i nogle af delene.

Hans Philip Tietje er tidl. borgmester (V) i Lundtoft Kommune. Han var byrådsmedlem i Aabenraa Kommune og regionrådsmedlem i Region Syddanmark.

Hans politiske karriere startede, da han i 1997 blev byrådsmedlem i Lundtoft Kommune, hvor han fra 2001-2005 havde borgmesterposten. Efterfølgende var han byrådsmedlem i Aabenraa Kommune. Til kommunalvalget i 2013 blev han ikke genvalgt, dog blev han byrådsmedlem igen i 2016, da han som suppleant overtog afdøde Tim Wulffs plads i byrådet. Udover at være byrådsmedlem er Hans Philip Tietje regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, hvor han er formand for udvalget for dansk-tysk samarbejde samt medlem af Psykiatri-og socialudvalget.

Privat er han gift med Elsebeth, og sammen har parret tre børn, hvoraf to også er byrådsmedlem i Aabenraa Kommune.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 82 Venstre in total 10831
KV 2013 Personlige stemmer 204 Venstre in total 12305

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker at vi tager os godt af borgerne i alle aldre – i hele kommunen.

Vore ældre skal sikres den nødvendige hjælp og omsorg. Der skal være råd og plads til at vi kan give den ældre generation en værdig alderdom, hvor man selv vælger hvor man vil bo og leve.

Vi skal have gode pasningsmuligheder for børn. Kun gennem en god og tryg opvækst kan vi give næste generation gode muligheder for at de kan skabe sig et godt liv.

Skolebørnene skal have en god undervisning med tidssvarende rammer og undervisningsmidler. Og lærerne i folkeskolen skal sikres gode arbejdsvilkår. Det er en forudsætning for at få en god undervisning. Og efter min mening burde det være en selvfølge, at der på alle skoler findes en kantine hvor man kan få sund og veltilberedt mad. Både lærere og elever.

Cykelstierne til skolerne skal have høj prioritet. Vore børn og unge skal have muligheden for at cykle til skole, og det kræver sikre cykelstier. Dermed får vi også motion ind i dagligdagen på en naturlig måde.

Vi skal forbedre rammerne for vort foreningsliv. De mange aktive frivillige gør en uvurderlig indsats i vores kultur- og fritidsliv. Det skal være sjovt, meningsfyldt og nemt at være aktiv og frivillig. Vi skal fremme lysten til at tage del i kultur- og fritidslivet, så der i hele kommunen er aktive lokalsamfund.

For at alt dette kan lade sig gøre, kræver det en kommune der har orden i økonomien. En kommune der har glade og tilfredse medarbejdere og en kommune der ikke bruger kræfterne på unødigt bureaukrati.

Og et erhvervsliv der har gode vilkår, hvor kommunen er en aktiv medspiller. Kun ved at sikre gode vilkår for erhvervslivet sikrer vi vækst og velstand og en god offentlig service.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal stoppe flytningen af specialskolen Fjordskolen fra Aabenraa til Kruså.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal sørge for overnatningsfaciliteter for lastbilchauffører i transportcentret i Padborg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen skal give penge til en ny grænseoverskridende banegård udenfor Flensborg (på den tyske side af grænsen).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1668 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker at vi tager os godt af borgerne i alle aldre – i hele kommunen.

Vore ældre skal sikres den nødvendige hjælp og omsorg. Der skal være råd og plads til at vi kan give den ældre generation en værdig alderdom, hvor man selv vælger hvor man vil bo og leve.

Vi skal have gode pasningsmuligheder for børn. Kun gennem en god og tryg opvækst kan vi give næste generation gode muligheder for at de kan skabe sig et godt liv.

Skolebørnene skal have en god undervisning med tidssvarende rammer og undervisningsmidler. Og lærerne i folkeskolen skal sikres gode arbejdsvilkår. Det er en forudsætning for at få en god undervisning. Og efter min mening burde det være en selvfølge, at der på alle skoler findes en kantine hvor man kan få sund og veltilberedt mad. Både lærere og elever.

Cykelstierne til skolerne skal have høj prioritet. Vore børn og unge skal have muligheden for at cykle til skole, og det kræver sikre cykelstier. Dermed får vi også motion ind i dagligdagen på en naturlig måde.

Vi skal forbedre rammerne for vort foreningsliv. De mange aktive frivillige gør en uvurderlig indsats i vores kultur- og fritidsliv. Det skal være sjovt, meningsfyldt og nemt at være aktiv og frivillig. Vi skal fremme lysten til at tage del i kultur- og fritidslivet, så der i hele kommunen er aktive lokalsamfund.

For at alt dette kan lade sig gøre, kræver det en kommune der har orden i økonomien. En kommune der har glade og tilfredse medarbejdere og en kommune der ikke bruger kræfterne på unødigt bureaukrati.

Og et erhvervsliv der har gode vilkår, hvor kommunen er en aktiv medspiller. Kun ved at sikre gode vilkår for erhvervslivet sikrer vi vækst og velstand og en god offentlig service.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2009 - 2017

Regionrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

2005 - 2017

Byrådsmedlem Aabenraa Kommune, Venstre

2001 - 2005

Borgmester Lundtoft Kommune, Venstre

1997 - 2001

Byrådsmedlem Lundtoft Kommune, Venstre

Uddannelse

Driftsleder - Landbrug

Erhvervserfaring

1977 - nu

Selvstændig landmand Bjerndrup Mølle
V

Politiske hverv

2009 - 2017

Regionrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

2005 - 2017

Byrådsmedlem Aabenraa Kommune, Venstre

2001 - 2005

Borgmester Lundtoft Kommune, Venstre

1997 - 2001

Byrådsmedlem Lundtoft Kommune, Venstre

Uddannelse

Driftsleder - Landbrug

Erhvervserfaring

1977 - nu

Selvstændig landmand Bjerndrup Mølle

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik