PERSONPROFIL

Henning Dam

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 17. november 1962 i Horsens Gift 3 børn

A

Henning Dam (S) har siden 2018 været byrådsmedlem i Vejle Kommune for Socialdemokratiet. i den forbindelse er han medlem af Voksenudvalget samt
Sundheds- & Forebyggelsesudvalget.

Han er uddannet civilingeniør, og sidenhen er det også blevet til en bacheloruddannelse i HD Logistik. I dag arbejder Henning Dam som Uddannelses- og erhvervskonsulent
på Industritekniker.nu. Derudover er han meget engageret omkring erhvervsskolerne som formand for 'Supportteam for industriteknikeruddannelsen'. Henning Dam er gift, og parret har tre døtre, hvoraf den mellemste er handicappet, og de bor nær Give.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 423 Socialdemokratiet in total 18456

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

VÆKST OG VELFÆRD GENNEM UDDANNELSE.

En stærk kommune skal sikre velfærd til alle i by og på land.

En bedre folkeskole, hvor vi finder midlerne til samtidig at styrke det faglige niveau og tage hånd om elever med specielle behov.

Forbedre erhvervslivets vækst og rammebetingelser i hele kommunen – det skal modsvares af en partnerskabsaftale omkring praktikpladser og erhvervslivets aktive involvering omkring sårbare borgere.

De handicappede skal have gode bosteder, dagtilbud og tilbydes sociale og parasport aktiviteter i hele kommunen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Intentionerne med skolereformen var gode omkring bl. a. styrkelse af det faglige niveau og mere bevægelse, men midlerne er ikke fulgt med til at give eleverne god differentieret undervisning i enhedsskolen.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Leje og private boliger i et mix er efter min vurdering mest hensigtsmæssig. Det er vigtigt, at der kommer nogle billige almene boliger til borgere med begrænset indtægt.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjemmehjælp og ældreomsorg er en del af kernevelfærden, og den skal være kommunal. Det giver også stor tryghed for de ældre borgere.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal laves en langsigtet plan for en kraftig forbedring af trafikafviklingen i Vejle by. Flextrafik er et okay supplement til den nuværende kollektive trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop fået et nyt og bedre sorteringssystem - det er efter min mening godt nok.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror egentlig at det nuværende niveau inden for idrætsområdet er okay/godt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Handicap området har bl. a. været ramt af for store besparelser siden overgangen fra amterne.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vil skal se mulighederne og udnytte deres kompetencer bedre.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God genoptræning er vigtig for den enkelte og give formentlig færre udgifter på sigt. Forhåbentlig er det unødvendig med besparelser på andre områder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klasserne er for store til en lærer.... Måske er det lige så godt med to lærer i samme klasse. Midlerne skal skaffe til mere læretid pr. elev

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten i Vejle er blandt de laveste i Danmark. Jeg vil hellere have god velfærd til alle i by og på land end reducere skatten.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Centraliseringen har været for stor og det har drænet de gamle kommuner for aktiviteter og kommunale arbejdspladser.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror egentlig at Vejle Kommune er godt med inden for cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er godt tilfreds med det aktuelle niveau.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtig at få flygtningene integreret, men jeg kender for lidt til kvaliteten af den nuværende indsats.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil arbejde for, at pengene ikke skal findes ved besparelser inden for sundhedsområdet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle Kommune skal specielt øge indsatsen i den vestlige del af kommunen dvs. i gammel Give og Egtved kommune.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejen Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Voksenudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Sundheds- & Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Supportteam for industriteknikeruddannelsen

Uddannelse

1983 - 1988

Civilingeniør DTU
HD Logistik, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2017 - nu

Uddannelses- og erhvervskonsulent Industritekniker.nu

2015 - 2017

Salgschef Flextek A/S

2006 - 2017

Direktør Flextek A/S
A

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejen Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Voksenudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Sundheds- & Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Supportteam for industriteknikeruddannelsen

Uddannelse

1983 - 1988

Civilingeniør DTU
HD Logistik, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2017 - nu

Uddannelses- og erhvervskonsulent Industritekniker.nu

2015 - 2017

Salgschef Flextek A/S

2006 - 2017

Direktør Flextek A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik