PERSONPROFIL

Henri Peter Nissen

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Spidskandidat i Kolding
Spidskandidat i Region Syddanmark

Født 25. februar 1955 i Svenstrup, Als Gift 3 børn Bor i Kolding Kommune

K

Henri Nissen (Kristendemokraterne) er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, og han har siden uddannet sig som Master of religious studies ved Promice Christian University i Californien. Han arbejder til daglig som redaktør for den kirkelige ugeavis Udfordringen, der også udgiver Christiansfeld Avis og Lunderskov Folkeblad, og han har tidligere bl.a. arbejdet som journalistisk konsulent i Danmark og udlandet for Det Lutherske Verdensforbund. Privat er Henri Nissen bosat i Christiansfeld. Han er gift med Birthe, og han har tre voksne børn.

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 176 Kristendemokraterne in total 319
KV 2013 Personlige stemmer 33 Kristendemokraterne in total 347

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

BØRN: Skal beskyttes helt fra undfangelsen. Gennem obligatorisk rådgivning skal vi forsøge at nedbringe det alt for store abort-tal. I skoler skal børn også lære at tale ordenligt og have respekt for vores kristne kultur, for de handikappede, svage og indvandrere.

UDVIKLING: Jeg vil kæmpe for, at regionen eller staten går med i at oprette nye kreditforeninger, så det igen bliver muligt at låne til huse og virksomheder i udkants-områderne udenom bankerne.

SUNDHED: Der skal ske drastiske ændringer, så hele Danmark sikres lægehuse. Det skal modvirkes om nødvendigt med love, at lægerne klumper sig sammen om de store byer og sygehuse. Befolkningen behov skal tælle højest.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal flytte værestedet for stofmisbrugere væk fra centrum af byen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal udlicitere flere opgaver.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvis det giver mening i det konkrete tilfælde. Servicen må ikke blive ringere af det.

3 Kolding Kommunes slogan, "Kolding - vi designer livet”, bør skiftes ud eller droppes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik (Sydtrafik) hører under regionen. Byernes kollektive trafik er bybusser, og det fungerer vist godt nok. Så der er vel ikke noget galt i, at der også investeres i nødvendige cyklestier og veje til biler.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal være en let ordning fx med to skraldespande.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den stats-støttede og kommunalt-støttede kunst og kultur har det med at blive elitær.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvem vil sige nej til det? Men det er jo i praksis, vi skal afveje, om det er gavnligt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gennem mange år har folketingspolitikerne været naive og lukket alt for mange indvandrere ind. Men nu bremser man til gengæld op - også for flygtninge - på en for grov måde (Støjbergs stil) som kan vække racistiske og fremmedhads-følelsder i befolkningen. Derfor gælder det om, at politikerne ikke er naive og især sørger for, at vi ikke får kriminelle og voldelige muslimer ind. Men de flygtninge, som er kommet hertil skal behandles godt og venligt uanset deres race, og religion

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det ville være bedre at bevare de små skoler. For de fleste elever trives bedst i små enheder.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De arbejdsløse "jagtes " i forvejen rigeligt...

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer jo an på om opgaverne kan løses.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig, men det er lidt skørt, at cder er lavet cyklestier på begge sider af vejen fra Taps til Kolding. Man kunne sagtens have nøjes med enm dobbelsporet cyklesti på en side - og sparet millioner.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror mere på den lokale folkelige kunst, som fx Kreative Værksteder i Hejlsminde, hvor 10 lokale kunstnere selv udstiller en uge og har haft næsten 2.000 besøgende.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre skal ikke straffes, fordi de har sparet og levet ansvarligt livet igennem. Ældrepleje bør være ens for alle.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen er bedre til at tage sig af de psykiatriske område end kommunerne, som tænker for snævert økonomisk.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi går i KD ind for en minimumsnomering på max 3 vuggestuebørn pr. voksen og 6 børn pr. voksen for de 3-6 årige. Det gør vi, for at sikre at alle børn - også de svagere - får den nødvendige omsorg. Principielt mener vi også, at forældrene (eller en gruppe forældre) selv skal kunne få udbetalt det, det koster i børnehaven, for selv at passe deres børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kolding er i forvejen et vækstområde. Det er vigtigere at holde liv i de virksomheder, der findes - og gerne i de mindre lokalområder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver principielt ikke mening, at man skal betale grundskyld (skat) af noget, man allerede har købt og betalt for, som fx et hus.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1929 Kristendemokraterne in total 4809

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

BØRN: Skal beskyttes helt fra undfangelsen. Gennem obligatorisk rådgivning skal vi forsøge at nedbringe det alt for store abort-tal. I skoler skal børn også lære at tale ordenligt og have respekt for vores kristne kultur, for de handikappede, svage og indvandrere.

UDVIKLING: Jeg vil kæmpe for, at regionen eller staten går med i at oprette nye kreditforeninger, så det igen bliver muligt at låne til huse og virksomheder i udkants-områderne udenom bankerne.

SUNDHED: Der skal ske drastiske ændringer, så hele Danmark sikres lægehuse. Det skal modvirkes om nødvendigt med love, at lægerne klumper sig sammen om de store byer og sygehuse. Befolkningen behov skal tælle højest.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er forkert formuleret, så man ikke kan gå ind for at sikre yderområder, uden at det går ud over servicen. Det er ikke enten eller.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

1975 - 1979

Journalisthøjskolen, Journalistik, Journlaisthøæjskolen, Århus

2012 - 2015

Master Religious Studies (historie, antropologi, kirkehistorie, tro og videnskab, kommunikation, etc.), Promice Christian University, Californien

2015 - 2018

Doktorgrad i studier om forhistorisk tid. Religious Studies (historie, antropologi, kirkehistorie, tro og videnskab, kommunikation, etc.), PCU, Californien

Erhvervserfaring

1999 - nu

Redaktør Udfordringen
K

Uddannelse

1975 - 1979

Journalisthøjskolen, Journalistik, Journlaisthøæjskolen, Århus

2012 - 2015

Master Religious Studies (historie, antropologi, kirkehistorie, tro og videnskab, kommunikation, etc.), Promice Christian University, Californien

2015 - 2018

Doktorgrad i studier om forhistorisk tid. Religious Studies (historie, antropologi, kirkehistorie, tro og videnskab, kommunikation, etc.), PCU, Californien

Erhvervserfaring

1999 - nu

Redaktør Udfordringen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik