PERSONPROFIL

Henriette Schlesinger

Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 19. februar 1990 I et forhold 2 børn

V

Henriette Schlesinger (V) stiller til regionsrådsvalget i 2017 op som regionsrådskandidat til Regions Syddanmark for Venstre. Det er første gang hun stiller op.

Til daglig studerer hun til social- og specialpædagog på UC Syd Kolding, hvor hun er i gang med at skive sin bachelor.

Privat er hun kærester med Henrik, mor til to piger og bonusmor til en dreng.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3084 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Kolding er en af regionens større byer, vi skal
selvfølgelig have et Hospice.
Vejen til at få etableret et hospice
er noget længere end håbet. Heldigvis indsætter
man i ventetiden palliative teams, her modtager
borgerne i eget hjem pleje i den sidste tid.
Vores erkendelse betyder ikke, at vi skal stoppe
med at kæmpe for et hospice i Kolding.
Jeg vil med et mandat i Regionen kæmpe for det.

Kolding har potentiale for at være
regionens studie by nr. 1
Med Kolding Kommunes store indsats for de
studerende bl.a. med nye studieboliger, nyt og
forbedret universitet og nyt campus nær havnen,
vil jeg kæmpe for at Kolding bliver regionens
studie by nr. 1
Jeg vil gøre op med københavneriet og kæmpe for at få
endnu flere spændende uddannelser til Kolding

Giv de gravide frit fødsels valg,
når de skal føde deres barn.
Jeg mener, vi skal give de fødende samme
muligheder som i Region Sjælland, hvor man
har haft stor succes med fødeklinikker. Vi bør
mindst have 1 fødeklinik i regionen.
Ejeren af klinikken har ansvaret for etablering
og drift, regionen betaler kun fødselsudgiften.
Kom tættere mod frit fødevalg, ved JA TAK til
fødeklinikker i Region Syd

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Professionsbachelor Social-og specialpædagog, UC Syd Kolding

Erhvervserfaring

Studerende
V

Uddannelse

Professionsbachelor Social-og specialpædagog, UC Syd Kolding

Erhvervserfaring

Studerende

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik