PERSONPROFIL

Henrik Husted Hagelsø

Nye Borgerlige

Kandidat ved kommunalvalget i Faaborg-Midtfyn
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 21. januar 1964 i Ribe I et forhold 2 børn

D

Henrik Husted Hagelsø var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Faaborg-Midtfyn kommune og for regionsrådet Region Syddanmark. Henrik Husted Hagelsø blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Henrik Husted Hagelsø arbejder til daglig som overlærer på Øhavskolen Afd. Svanen i Faaborg, som er en folkeskole, hvor han underviser primært i engelsk og idræt i overbygningen. Henrik Husted er kaptajn af reserven i forsvaret samt Veteran FN hold 1 Kuwait.

Privat er han far til to børn og har boet i Faaborg Midtfyn siden år 2000.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 64 Nye Borgerlige in total 318

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

At blive valgt ser jeg som tillidserklæring, et job.Man bliver ansat af vælgerne til at bestride det politiske arbejde, lokalt som nationalt.

Mærkesager:
1.Fast forbindelse Als Sundbroen.
Transport og infrastruktur
• Benzin- og bilafgifter skal udfases
• Vejnettet skal udbygges
• DSB skal privatiseres
• Broafgiften på Storebælt afskaffes
• Offentlige investeringer i kollektiv trafik skal være rentable

2. Øget selvstyre i Folkeskolen -pengene skal følge eleven
Skolepolitik
• Folkeskolerne overgår til selveje
• Den enkelte skole får fuld metodefrihed
• Pengene følger eleven
• Folkeskoleloven forenkles
• Den kommunale administration og ledelse af folkeskolen fjernes

3.Veteran politik
Forsvarspolitik
• Forsvarsbudgettet hæves til 2% af BNP.
• Mobiliseringsforsvaret genetableres
• Værnepligt for både mænd og kvinder
• 10.000 indkaldes årligt til 9 måneders værnepligt
• Nedlagte kaserner genetableres

4.Hjemsendelse af Kriminelle
En retfærdig udlændingepolitik
• Totalt asylstop
• Udlændinge skal forsørge sig selv
• Integration er et personligt ansvar – ikke en offentlig opgave
• Kriminelle udlændinge udvises efter første dom
• Indfødsret kræver assimilation
• Konventioner, der står i vejen, opsiges

Spørgsmål og svar

1 Faaborg-Midtfyn Kommune skal bruge yderligere skattekroner på at udvikle og bygge en Als-Fyn-bro.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med respekt for naturen og miljøet bør vi udvikle infrastrukturen for at tiltrække erhverv og industri = arbejdspladser og altså flere borgere i kommunen.

2 Faaborg Midtfyn Kommune skal ikke lukke folkeskoler i den kommende valgperiode, selvom der bliver færre elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoler er ofte det som binder lokal samfundet sammen. Er der en skole er der også en købmand og et foreningsliv....uden elever og deres forældre ingen liv. Bygninger kan dog være så nedslidte at en bekostelig renovering kan komme på tale, men det er vel vær at ofre for en lokal samfund.

3 Faaborg-Midtfyn Kommune skal bevare den nuværende ledelsesstruktur på trods af samarbejdsvanskeligheder og utilfredshed blandt medarbejderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er noget som ikke virker, skal der ændres noget. Der skal gøres noget ved det! Personale pleje er vigtigt hele vejen gennem en arbejdsplads. Husk at man ofte bruger flere timer sammen med arbejdet end familien/ kæresten. Man skal glæde sig til at gøre en indsats !

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have arbejdet tættere på hvor folk bor...eller folk tættere på hvor der er arbejde.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det lyder miljømæssigt rigtigt godt, men kun hvis det følges helt til dørs og indgår i en større plan for genanvendelse.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker der tilføres tilstrækkelige midler på området.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker der tilføres tilstrækkelige midler på området.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker der tilføres tilstrækkelige midler på området.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal respekterer de danske værdier og overholder vore love. Jeg er enig i mit partis mening omkring dette: At der indføres totalt asylstop. At Udlændinge skal forsørge sig selv. At integration er et personligt ansvar – ikke en offentlig opgave. At Kriminelle udlændinge udvises efter første dom. At indfødsret kræver assimilation. At konventioner, der står i vejen, opsiges. Skik følge eller land fly.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis de som tager sig af vores ældre, der har betalt skat et helt liv, for den tid og uddannelse det tager at behandle vores borgere respekt fuld kan opgaven løses.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker der tilføres tilstrækkelige midler på området.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolerne skal være selvejende. Pengene skal følge barnet

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At være arbejdsløs er kun en pause mellem to jobs og kan vi tiltrække flere arbejdspladser/erhverv løser det sig selv. Uddannelse/videreuddannelse eller omskoling er også en mulighed for positiv udnyttelse af "pausen" .

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal se på hvor borgernes skatte penge bruges. Store fratrædelses lønninger og fejl investeringer skal stoppes nu og hvis man bruger "borgernes penge" på noget tåbelig, kan man selv få lov til at betale gildet !

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De lokale samfund skal ikke glemmes

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker at vi skal have mere synligt politi og at Kriminelle udlændinge udvises efter første dom.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først skal vi undersøge om der er et reelt behov for flere cykelstier. Der er godt for sundheden at cykle og hvis vi kan tiltrække nogle virksomheder til kommunen kan man måske cykle på arbejde. Godt for miljøet og mennesket.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

...end tilfældet er i dag !!!! Naturligvis skal vi bevare og beskytte den natur som næste generation skal arve. Der er mange tomme erhvervsejendomme/grunde i vores kommune som kan udvikles....hvis der var nogen som ville købe/bruge dem. Vi skal kunne tilbyde folk arbejde i kommunen, og gerne tæt på bopælen. Herved undgår vi lange transport tider og belastning af infrastrukturen...og mere tid med familie-fritid og venner.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcer til dette har vi i kommunen i kraft af en dertil ansat person.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det spørgsmål ønsker jeg at i uddyber.!

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker der tilføres tilstrækkelige midler på området.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEJ ! De som har levet et sparsomt liv skal selv råde over deres midler...om de ønsker at give pengene til en fond eller børn og børnebørn er deres valg.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som 12 årig blev jeg overfaldt og kvalt af en sindslidende som ønskede at komme på den lukkede afdeling. Det ønsker jeg ikke skal ske for nogen andre.... Sundhed er at personligt ansvar før det bliver kommunalt, vi har alle pligt til at holde os sunde og raske. Naturligvis skal vi hjælpe de svage i samfundet, og en indsats helt fra barnsben kan modvirke senere udgifter på uoprettelige skader.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn og unge er frugten som fremtiden skal høste. Der skal være personale nok til at løse de opgaver som er nødvendige. Der skal bruges mere tid sammen med børnene og ikke på at skrive rapporter som ingen læser.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En attraktiv kommune tiltrækker virksomheder helt af sig selv......vi kunne jo tilbyde virksomheder nogle fordele ved at slå sig ned i vores kommune. Gratis husleje det første år-mod at alle ansatte kor i kommunen !

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag udgør grundskylden ca. 84 % af de samlede ejendomsskatter. De samlede ejendomsskatter udgjorde i 2011 25 mia. kr., hvilket svarer til 2,9 % af den samlede beskatning.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 117 Nye Borgerlige in total 0

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

At blive valgt ser jeg som tillidserklæring, et job.Man bliver ansat af vælgerne til at bestride det politiske arbejde, lokalt som nationalt.

Mærkesager:
1.Fast forbindelse Als Sundbroen.
Transport og infrastruktur
• Benzin- og bilafgifter skal udfases
• Vejnettet skal udbygges
• DSB skal privatiseres
• Broafgiften på Storebælt afskaffes
• Offentlige investeringer i kollektiv trafik skal være rentable

2. Øget selvstyre i Folkeskolen -pengene skal følge eleven
Skolepolitik
• Folkeskolerne overgår til selveje
• Den enkelte skole får fuld metodefrihed
• Pengene følger eleven
• Folkeskoleloven forenkles
• Den kommunale administration og ledelse af folkeskolen fjernes

3.Veteran politik
Forsvarspolitik
• Forsvarsbudgettet hæves til 2% af BNP.
• Mobiliseringsforsvaret genetableres
• Værnepligt for både mænd og kvinder
• 10.000 indkaldes årligt til 9 måneders værnepligt
• Nedlagte kaserner genetableres

4.Hjemsendelse af Kriminelle
En retfærdig udlændingepolitik
• Totalt asylstop
• Udlændinge skal forsørge sig selv
• Integration er et personligt ansvar – ikke en offentlig opgave
• Kriminelle udlændinge udvises efter første dom
• Indfødsret kræver assimilation
• Konventioner, der står i vejen, opsiges

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at den ansatte har tid til arbejdet samt at "give psykisk førstehjælp/omsorg"til patienterne. Der er arbejdsløse som får understøttelse der lige så godt kunne have sig et "arbejde"på et af hospitalerne.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det virkede ikke særligt godt sidste gang man forsøgte...

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han skal bare betale det som skatteborgerne har mistet ved sagen. Sagsomkostningerne.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi betalt for gennem vores skat.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke regionens opgave at placere læger, men man kunne gøre det attraktivt at være læge i et ydreområde.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun i det omfang at opgaver løses decentralt og nedbringer ventelister.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De minder og lokale sygehuse giver arbejde i nær området og trykhed for borgerne.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvis det kan frigøre midler til nedsættelse af ventelister.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjerte startere og borger med førstehjælps uddannelse kan lang hen af vejen afhjælpe akutberedskabet

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Savner grundlag for et svar

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samkørsel kunne være en løsning

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der hvor der er arbejde er der borgere....der hvor folk bor er der liv og foreninger.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Faktisk mener jeg at regionerne skal nedlægges da de sluger alt for mange penge til administrative opgaver. Kommunerne kan selv løfte opgaverne.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Savner grundlag for et svar

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Savner grundlag for et svar

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal decentralisere og hjælpe de små samfund tilbage

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ses på det specifikikke behov. Det er vigtigt at borgere har mulighed for transport til og fra byer nu hvor lokal samfund lukkes ned.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lærerne skal have mere tid til eleverne og ikke til at skrive om eleverne.

Uddannelse

Officer Forsvaret

Erhvervserfaring

Overlærer Folkeskolen
D

Uddannelse

Officer Forsvaret

Erhvervserfaring

Overlærer Folkeskolen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik