PERSONPROFIL

Holger Gorm Petersen

Nye Borgerlige

Spidskandidat i Vejle
Spidskandidat i Region Syddanmark

Født 20. maj 1955 i Pjedsted I et forhold 2 børn

D

Holger Gorm Petersen var i år 2017 spidskandidat for Nye Borgerlige ved Kommunalvalget i Vejle kommune, og spidsKandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Holger Gorm Petersenblev ikke valgt ind for nogen af delene ved dette valg.

Holger Gorm Petersen var 2. viceborgmester for Nye Borgerlige i Vejle Kommune, hvor han var formand for Seniorudvalget og medlem af Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

Holger Gorm Petersen var også regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, hvor han bl.a. var medlem af Sundhedsudvalget og Udvalget for Regional Udvikling.

Holger Gorm Petersen har været byrådsmedlem siden 1989, først i Egtved Kommune og så i Vejle Kommune. Siden 2013 var han også regionsrådsmedlem. Han blev valgt for Dansk Folkeparti begge steder ved valget i 2013, men i 2015 blev han ekskluderet af Dansk Folkeparti efter intern urolighed. Efter en kort periode som medlem af sit eget parti, har han siden 2016 været medlem af Nye Borgerlige.

Holger Gorm Petersen er udlært kok fra Restaurant Hybylund i Fredericia og Ålborg Kokkeskole. Han arbejder til daglig som sælger for virksomheden Klartek. Privat er Holger Gorm Petersen bosat i Randbøl. Han er kæreste med Gitte, og han er far til to døtre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 481 Nye Borgerlige in total 964
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2149 Dansk Folkeparti in total 8109

Mærkesager

  • Trafik
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg mener, at politikerne skal bestemme mindre. Vi skal have mere tillid til vores medarbejdere der har en faglig uddannelse. Mere selvbestemmelse på vore institutioner, både plejehjem, skoler og børnehaver.
Vi skal befri dem for unødige snerrende bånd og kontrolfunktioner.
I Byrådet vil jeg arbejde for:
En venlig , tryg og anstændig ældrepleje.
Mere social omsorgstid - flere varme hænder.
Kortere skoledag med mere kvalitet - f.eks. 2 lærer ordninger
Mere selvforvaltning i landsbyerne.
En erhvervspolitik man kan stole på og giver plads til udvikling
Afvikling af dækningsafgiften (misundelsesskat på virksomheder)
En ringvej vest om Vejle - fra Grønlandsvej over ådalen til Urhøj og videre til Transportcenteret.
En eventuel Hærvejsmotorvej skal gå VEST om Vandel, så den ikke generer Vejle Ådal.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er økonomisk og miljømæssigt bedre e afbrænding,.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke flere penge, men en kortere skoledag og mere decentralisering vil frigive flere midler.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mere decentralisering, men det betyder ikke flere penge, men at pengene flyttes.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke leve af natur, men det an vi af virksomheder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1105 Nye Borgerlige in total 0
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2958 Dansk Folkeparti in total 73016

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg mener, at politikerne skal bestemme mindre. Vi skal have mere tillid til vores medarbejdere der har en faglig uddannelse. Mere selvbestemmelse på vore institutioner, både plejehjem, skoler og børnehaver.
Vi skal befri dem for unødige snerrende bånd og kontrolfunktioner.
I Byrådet vil jeg arbejde for:
En venlig , tryg og anstændig ældrepleje.
Mere social omsorgstid - flere varme hænder.
Kortere skoledag med mere kvalitet - f.eks. 2 lærer ordninger
Mere selvforvaltning i landsbyerne.
En erhvervspolitik man kan stole på og giver plads til udvikling
Afvikling af dækningsafgiften (misundelsesskat på virksomheder)
En ringvej vest om Vejle - fra Grønlandsvej over ådalen til Urhøj og videre til Transportcenteret.
En eventuel Hærvejsmotorvej skal gå VEST om Vandel, så den ikke generer Vejle Ådal.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Området skal konkurrenceudsættes, så vi kan få vished for, om ikke det er for dyrt at drive det offentligt.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver sikkert politisk afgjort inden denne base går i luften. Jeg har hele tiden sagt at der ikke er noget at komme efter og det vil være spild af skattekroner.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den høje skat vi betaler, skal der være lige adgang for alle danskere. Udlændinge skal betale via private forsikringsordninger.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige adgang for alle danskere. Udlændinge skal betale via private forsikringsordninger

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet forkert, da supersygehuse ikke automatisk betyder lukning af mindre sygehuse.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal i stedet effektueres. Fynbus og sydbus sammenlægges til et selskab. besparelse 8-10 millioner.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne bør nedlægges.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal understøtte vækst i hele regionen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - 2017

2.viceborgmester Vejle Kommune, Nye Borgerlige

2013 - 2016

2.viceborgmester Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2005 - 2013

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Formand, Seniorudvalget Vejle Kommune, Dansk Folkeparti/Nye Borgerlige

2013 - 2017

Medlem, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Dansk Folkeparti/Nye Borgerlige

1989 - 2005

Byrådsmedlem Egtved Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Dansk Folkeparti/Nye Borgerlige

2013 - 2017

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Dansk Folkeparti/Nye Borgerlige

2013 - 2017

Medlem, Sundhedsudvalget Region Syddanmark, Dansk Folkeparti/Nye Borgerlige

2013 - 2017

Medlem, Udvalget for Regional Udvikling Region Syddanmark, Dansk Folkeparti/Nye Borgerlige

Uddannelse

1972 - 1976

Erhvervsuddannelse Kok, Ålborg Kokkeskole

Erhvervserfaring

1992 - 2014

Sælger Klartek aps
D

Politiske hverv

2016 - 2017

2.viceborgmester Vejle Kommune, Nye Borgerlige

2013 - 2016

2.viceborgmester Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2005 - 2013

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Formand, Seniorudvalget Vejle Kommune, Dansk Folkeparti/Nye Borgerlige

2013 - 2017

Medlem, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Dansk Folkeparti/Nye Borgerlige

1989 - 2005

Byrådsmedlem Egtved Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Dansk Folkeparti/Nye Borgerlige

2013 - 2017

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Dansk Folkeparti/Nye Borgerlige

2013 - 2017

Medlem, Sundhedsudvalget Region Syddanmark, Dansk Folkeparti/Nye Borgerlige

2013 - 2017

Medlem, Udvalget for Regional Udvikling Region Syddanmark, Dansk Folkeparti/Nye Borgerlige

Uddannelse

1972 - 1976

Erhvervsuddannelse Kok, Ålborg Kokkeskole

Erhvervserfaring

1992 - 2014

Sælger Klartek aps

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik