PERSONPROFIL

Ida Korsløkke Bihl

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Aarhus

Født 23. august 1997 Single Bor i Aarhus Kommune

I

Ida Bihl (LA) var i 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Aarhus kommune. Ida Bihl blev ikke valgt ind.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.

Hun er i dag partipolitisk aktiv som bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance Østjylland samt Liberal Alliance Ungdom i Aarhus.

Hun bestrider en stilling som salgsassistent i 7-Eleven.

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Økonomi
  • Retspolitik
  • Skattepolitik
  • Skole og uddannelse

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor er i forvejen en af de største i verden, hvilket ikke er noget at prale af. I 1990 var der 769.000 beskæftiget i den offentlige sektor. I 2016 var tallet vokset til 815.000, hvilket er en stigning på 46.000 personer. Den offentlige sektor tager i forvejen for mange opgaver på sig, som det private helt fint selv kunne klare.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kronisk syge, gravide, børn og alvorligt syge skal være undtaget. Eksempelvis skal det koste 100 kr. pr. besøg ved ens praktiserende læge, men max. 1000 kr. om året.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Over de sidste 10 år er udgifterne til hospitalsmedicin steget med 1,1 milliarder kr. i Region Midtjylland. Og det forventes at stige med yderligere 80 mio. kr. årligt. Vi skal overveje, hvorvidt vi altid skal tilbyde den nyeste og dyreste medicin. Hvis det fortsætter, bliver det finansieret ved at fyre personale. Og så kan vi stå tilbage med en stor pose dyr medicin - men intet personale.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil byde velkommen til indvandrere, der kan bidrage. Enhver, der har en ansættelseskontrakt og kan forsørge sig og sin familie og overholder landets love, skal være velkommen. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele verden.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe den udenlandske ægtefælle kan forsørge sig selv (eller danske statsborger forsøger sin ægtefælle)

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet, har stadig høje rådighedsbeløb. F.eks. vil en enlig mor med to børn få 17.600 kr./md efter skat. Med en almindelig husleje vil hun have et rådighedsbeløb på 10.300 kr./md (Tal: Beskæftigelsesministeriet) Selv med det nye kontanthjælpsloft ligger den danske kontanthjælp i top internationalt. For folk uden børn ligger Danmark allerøverst, og for folk med børn ligger vi næst øverst lige efter Finland.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulighed er ikke i sig selv en dårlig ting. Man måler alene afstanden mellem de rigeste og de fattigste i samfundet. Hvis Bill Gates flytter til Danmark i morgen, stiger uligheden. Men har vi fået det værre? Selvfølgelig ikke. Alle kan godt blive rigere mens uligheden stiger. Vi kan også alle blive lige fattige - og så er der ingen ulighed. Men det ønsker vi jo ikke.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at tage et arbejde. Derfor går jeg ind for at lette skatten i bunden - helt konkret med de første 7000 kr. om måneden skattefri - man skal beholde flere af sine egne penge, og kunne forsørge sig selv, før man begynder at forsørge andre.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolereformen har haft store konsekvenser for fx. børns deltagelse i fritidsaktiviteter. Der er for lidt fokus på viden og faglighed. Det bør være valgfrit for alle folkeskoler. Derudover begrænser det også familiernes frihed til selv at kunne sammensætte deres hverdag, når børnene er i skole så mange timer om dagen.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Momsen skal sænkes på alle varer. Staten skal ikke adfærdregulere og diktere hvad vi indtager.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke retfærdigt, at danskere, som betaler topskat, betaler 67 pct. af den sidst tjente krone. Det svarer til, at man aflevere de penge, man tjener fra mandag morgen til frokostpausen torsdag, og først derefter kan begynde at tjene penge til sig selv. Topskatten ødelægger velstanden. Uden dén, ville vi være et rigere land. Jeg ønsker et samfund, som kan løfte de svage, og hvor de dygtige og flittige ikke holdes nede.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En høj selskabsskat skader folk der går på arbejde. Højere selskabsskat betyder lavere lønninger. At sænke skatter og afgifter for virksomheder vil gøre det attraktivt at investere og etablere arbejdspladser og dermed fremme mulighederne for at skabe vækst og øget velstand. Vi skal have en konkurrencedygtig selskabsskat.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investering i infrastrukturen vil være positivt for den danske økonomi.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig - vi skal hjælpe dem som har brug for det, ikke dem, som sagtens kan klare det selv.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den samlede danske udviklingsbistand bør følge FN’s anbefalinger, som i øjeblikket er på 0,7 pct. af BNI. Succeskriteriet for dansk udviklingsbistand er de opnåede resultater – ikke hvor mange penge vi bruger på den samlede udviklingsbistand. Danmark skal prioritere sin udviklingsbistand, så den i højere grad tilfalder verdens fattigste.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, da det afskærer Danmark fra at tage stilling til konkrete militær indsatser og initiativer i EU. Det er dybt uhensigtsmæssigt, at det ikke er karakteren af en militær intervention, der afgør om Danmark kan bidrage, men derimod blot i hvilket forum beslutningen om intervention tages. Derudover begrænser forsvarsforbeholdet danske handelsmuligheder, hvilket også bør medtages i overvejelserne.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker højere straf for voldtægt, grov vold, trusler og overgreb på børn. De hårdeste former for kriminalitet skal have den hårdeste straf. Vi skal markere klart og tydeligt, at samfundet tager afstand fra vold og trusler. Lang straf har ikke nødvendigvis nogen resocialiserende effekt, men når det kommer til de grovere forbrydelser, er det et formål i sig selv at holde forbryderne væk fra gaderne og sikre at offerets retsfølelse ikke bliver krænket

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker højere straf for voldtægt, grov vold, trusler og overgreb på børn. De hårdeste former for kriminalitet skal have den hårdeste straf. Vi skal markere klart og tydeligt, at samfundet tager afstand fra vold og trusler. Når det kommer til de grovere forbrydelser, er det et formål i sig selv at holde forbryderne væk fra gaderne.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør ikke omkostningsfrit kunne begå kriminalitet, fordi man er under den kriminelle lavalder. Det er ofte set, at fx kriminelle bander får yngre medlemmer til at begå kriminalitet, fordi de ikke straffes på samme måde. Det er vigtigt med en tidlig indsats, når helt unge begår kriminalitet. Der skal stå et system klar til at få den unge ud af en kriminel løbebane.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne i Danmark er i forvejen pålagt for høje og for mange skatter, afgifter, regler og bureaukrati.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registreringsafgiften - på alle biler - bør afskaffes. For miljø og sikkerhed.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene bruges bedre i nærområderne, end i Danmark. For de samme penge, kan du hjælpe langt flere mennesker i nærområderne. Fx. svarer udgifterne til én asylansøger et år i Danmark, til FNs udgifter til 91 flygtninge et år i Egypten

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den velfærd, der burde være råd til i et rigt land som Danmark, forsvinder for ofte, fordi store summer går til bureaukrati, og fordi det offentlige typisk ikke er det bedst egnede til at producere service. Vi skal derfor slanke og effektivisere det offentlige system, så det lægger beslag på færre ressourcer. Vi skal igangsætte en afbureaukratiseringsproces i den offentlige sektor, så der frigøres ressourcer til at fokusere på kerneservicen.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samfundet kan få gavn af udlicitering, fordi virksomhederne, der leverer den efterspurgte ydelse, forbedrer sig og udvikler sig i takt med, at der opstår konkurrence om at udbyde det bedste og billigste produkt til det offentlige.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja fx regionerne, hvor der i dag er flere politikere til at styre vores sygehuse, end der er medlemmer af Folketinget. I 2015 var antallet af samtlige lovmæssige og administrative tilføjelser og ændringer på 1.161 styk (Retsinformation.dk). Målt i antal ord er lovene vokset med 70 pct. og bekendtgørelser med 140 pct. fra 1989 til 2011.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis sprøjtemidlerne er godkendt af den (i forvejen ret stramme) danske lovgivning, kan jeg ikke se, at kommunen skal kunne bestemme dét. Men jeg anerkender også, at der kan være områder, hvor sprøjtemidler har vist sig at have for stor miljømæssig omkostning.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overvejende enig i, at det er en nødvendig foranstaltning i en samlet indsats om at komme parallelsamfund til livs. Men det handler også om meget mere end blot det fysiske rum.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at styrke privatbilismen og udvide den østjyske motorvej. Dog er der også behov for regional kollektiv trafik (fx busser) som er blevet nedprioriteret på grund af letbanen. Specielt i yderområderne er der behov for at kunne komme frem og tilbage med busser.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 697 Liberal Alliance in total 7786

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Integration

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både og. Jeg er sikker på at byrådet gerne vil løse det, men jeg tror bare ikke de gør det rigtige.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I tilfælde af, at man kan finde en fornuftig finansieringen af dette, uden det går udover kernevelfærden.

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at kultur er en kommunal opgave.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har alt for mange socialt udsatte mennesker i kommunen, som ikke får den nødvendige hjælp. Det er vigtigt for mig, at vores skattekroner går til at hjælpe mennesker i nød, fremfor prestige- og kulturprojekter.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I og med, at man i Aarhus Kommune har meget svært ved at få flygtninge i job og derved har fejlet, er det lige nu et problem.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overvejende enig, da jeg føler byrådspolitikerne glemmer, at Aarhus Kommune ikke kun er Aarhus C.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vil ændre den til enig, i så fald at man kunne sikre sig, at pengene gik til, at bygge cykelstier til gavn for alles sikkerhed, fremfor at lave lysende cykelstier på de nuværende strækninger.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener ikke det er en kommunal opgave.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har i forvejen postet mange penge i dette, dog uden den store effekt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener de ældre som har råd, skal have muligheden for at tilkøbe sig ordninger. Dog skal de grundlæggende alle betale det samme.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi det er et område som i den grad har behov for et løft! Et område, som alt for ofte bliver overset.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi får flere private virksomheder til kommunen, skaber dette vækst, arbejdspladser og dermed et støtte skattegrundlag.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2019 - nu

Næstformand Liberal Alliance Aarhus

2018 - nu

Internationale Relationer Liberal Alliances Ungdom

2018 - nu

Kampagnemedarbejder Liberal Alliances Ungdom

2018 - 2019

Næstformand, IT udvalg Liberal Alliances Ungdom

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Liberal Alliance Østjylland

2017 - nu

2. Suppleant Aarhus Byråd Liberal Alliance

2017 - 2018

Bestyrelsesmedlem Liberal Alliances Ungdom Århus

Tillidsposter

2017 - nu

Suppleant for næstformanden Aarhus Bevillingsnævn

Uddannelse

2018 - nu

Professionsbachelor Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

2013 - 2016

Gymnasiel Afsætning, Virksomhedsøkonomi og Innovation, Business College (HHX)

Erhvervserfaring

2017 - nu

Tjener Radisson Blu

2016 - 2017

Billing consultant TDC Erhverv A/S

2013 - 2018

Salgsassistent 7 Eleven
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2019 - nu

Næstformand Liberal Alliance Aarhus

2018 - nu

Internationale Relationer Liberal Alliances Ungdom

2018 - nu

Kampagnemedarbejder Liberal Alliances Ungdom

2018 - 2019

Næstformand, IT udvalg Liberal Alliances Ungdom

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Liberal Alliance Østjylland

2017 - nu

2. Suppleant Aarhus Byråd Liberal Alliance

2017 - 2018

Bestyrelsesmedlem Liberal Alliances Ungdom Århus

Tillidsposter

2017 - nu

Suppleant for næstformanden Aarhus Bevillingsnævn

Uddannelse

2018 - nu

Professionsbachelor Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

2013 - 2016

Gymnasiel Afsætning, Virksomhedsøkonomi og Innovation, Business College (HHX)

Erhvervserfaring

2017 - nu

Tjener Radisson Blu

2016 - 2017

Billing consultant TDC Erhverv A/S

2013 - 2018

Salgsassistent 7 Eleven

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik