PERSONPROFIL

Isabella Arendt

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Spidskandidat i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Bor i Københavns Kommune

K

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg er en stemme for børn og familie i Folketinget. Jeg vil sikre, at børnene bliver hørt og at familierne får frihed til at skabe en god hverdag.

Der skal være frie rammer og fleksibilitet og respekt for, at familierne har forskellige behov. Jeg vil styrke civilsamfundet og vores individuelle frihed, så vi får mere tid til hinanden og det, som er vigtigt i livet frem for at løbe hurtigere i konkurrencesamfundet eller tjene en stor stat.

Hos mig finder du en kandidat, som brænder for politiken, som lytter og som du altid kan skrive til. Jeg vil gerne være en politiker, som lytter til dig som vælger.

Jeg håber, du vil være med til at skabe en sund familiepolitik i Danmark.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det betyder for os, at udenlandsk arbejdskraft skal arbejde på danske vilkår og med dansk overenskomst.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privat konkurrence er med til at skabe nye idéer, når det offentlige og private kan lære af hinanden. Det vigtigt at vi hele tiden forbedre os, så borgerne får den bedste service, vi overhovedet kan give.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe så mange mennesker som muligt. Netop derfor må udgifterne til få patienter ikke betyde, at mange flere ikke kan få behandling. Det er en svær balance, som vi hele tiden skal forholde os til.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi fanger sygdomme tidligt. Derfor skal der ikke være brugerbetaling på ydelser, som vil holde mange mennesker fra at gå til lægen. Sygdomme er billigst at helbrede tidligt i forløbet, så jo længere tid der går, jo dyrere bliver det. Derfor vil brugerbetaling risikere at sætte udgifterne til sundhed endnu mere op.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At man forelsker sig i en udlænding skal ikke skille familier af. KD vil sikre, at familier kan være sammen og at man som dansk statsborger har ret til at have sin familie i sit fædreland.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder, ja. Der skal være bedre mulighed for familiesammenføring, til gengæld vil KD stramme reglerne for, at kriminelle udlændinge smides ud.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommer man til Danmark skal man lade sig integrere. Hvis man ikke kan følge dansk lov, så er man ikke velkommen her.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ét blandt mange midler er at fjerne kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Derudover skal der investeres mere i familierne, så vi forhindrer at næste generation rammes af de samme uligheder, som deres forældre.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ydelserne er ikke for høje. I stedet for at sætte ydelserne ned skal vi investere i efteruddannelse, så folk kan tage et arbejde. Det er viden og ikke økonomisk tvang, der give højere beskæftigelse.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Loftet skaber fattigdom og tusinder af børn får en barndom, hvor der ikke er råd til mad sidst på måneden og ingen fødselsdagsgaver. Det giver sår resten af livet og sætte dem bagud i forhold til deres jævnaldrene. Det betaler sig at investere i børn og familier, så vi ikke for udgifter til sociale problemer fremover.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal helt af med reformen og de mange krav til skolerne. I stedet skal hver skole selv bestemme skoledagens længde. Det er dem, som kender eleverne bedst - derfor er det også dem, som skal have ansvaret.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At tvinge inklusion igennem, som vi går idag er skadeligt både for børnene med særlige behov og for resten af klassen. Skolerne skal selv kunne afgøre, hvordan de vil håndtere specialundervisning og inklusion. Det er skolerne og forældrene, som kender børnene bedst - ikke Christiansborg.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fokus skal være på indlæring og trivsel. Derfor skal alle krav om karakterer og tests afskaffes og skolerne skal selv bestemme, hvordan de vil undervise og evaluere eleverne.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke kun i form af penge, men også i form af tid. KD vil fjerne mange krav til dokumentation, så de ansatte får mere tid til at være hos borgerne.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis ældre har lyst til at købe ekstra service og luksus, er de som alle andre velkomne til det. Men der skal ikke være brugerbetaling på almindelig service.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkepensionsalderen skal tilbage på 65 år. Til gengæld skal vi afskaffe dokumentationskravene, så de ansatte har mere tid til borgerne.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lavere moms på fødevarer vil betyde, at danske landmænd bedre kan konkurrere og samtidig sikre, at fattige familier i højere grad har råd til sund, dansk mad.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til gengæld skal bundfradraget hæves og momsen på fødevarer sættes ned. På den måde får alle danskere flere penge til sig selv, frem for kun de rigeste danskere.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I stedet skal vi afskaffe unødvendige regler og dokumentation.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for mange unge drikker for meget. Det resulterer i en usund kultur, hvor alkohol bliver indgangen til at få venner og være med i det sociale. Det er vigtigt at alkohol ikke dominerer unges sociale liv og presser dem til at drikke mere, end de måske har lyst til eller godt af.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke spares på familierne! I stedet vil vi prioritere penge til både almindelige familier til fx at passe børn hjemme og særligt til udsatte familier.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være længere barsel og tilskud til hjemmepasning, så børnefamilierne får mere frihed til at planlægge deres hverdag, som de selv har lyst til og brug for.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden skal sættes op til 1%. Ulandsbistanden er en investering i fattige lande, så der bliver en fremtid i deres eget land. Dermed vil der være færre mennesker, som søger lykken i Europa og Danmark. Det er vigtigt, at især de unge kan se en fremtid i det land, som de kommer fra.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Resocialisering forebygger at kriminelle begår kriminalitet igen. Det skaber større tryghed, end hvis serieforbrydere eller voldtægtsmænd sættes fri og derefter begår samme forbrydelse igen.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke i fængsel. De skal have hjælp. Børns Vilkår foreslår mere hjælp frem for en plettet straffeattest.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den grønne omstilling skal gå hurtigt! Derfor skal afgifterne på grønne valg sættes markant ned.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være nemt at træffe klimavenlige valg. Derfor skal genbrug gøres attraktivt og helst, så både det offentlige og private omlægger til cirkulær økonomi, hvor der er fokus på genbrug og at reducere affald og belastning af klima og miljø.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til gengæld skal systemet gøres simplere, så det kun er forureningen, som beskattes frem for brede beskatninger, som rammer små- og mellemstore virksomheder skævt.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiet mener, pengene kan bruges bedre. Det bør vi respektere. Grænsekontrollen har ikke forhindret indvandring til Danmark. Et fælles system i EU er langt mere effektivt.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU blander sig for meget. Magten skal ligge så tæt på borgeren som muligt. Derfor skal EU koncentrere sig om at løse de grænseoverskridende problemer som fx klimaforandringer, flygtningestrømme og kriminalitet.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nordafrika siger nej. Det kan ikke lade sig gøre i praksis. Desuden bliver det dyrt at have danske myndighede i lejrene til at sikre asylansøgernes menneskerettigheder og beskytte dem mod voldtægt, vold og menneskesmugling. Det er bedre og billigere at lave et system i EU og så bruge pengene på ulandsbistand i hjemlandene, så der i fremtiden bliver færre mennesker, som flygter til Europa.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private udbydere kan ofte bidrage med service til det offentlige. Men det skal gøres ordentligt, så der ikke opstår konkurser på stribe. Både det offentlige og private skal kunne løbe rundt til fælles gavn.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ALT for mange regler i det offentlige. Alt for mange krav til kontrol og dokumentation. I stedet vil vi indføre tillid og et fagligt, menneskeligt skøn. Hver enkelte borger er forskellige, og der skal være plads til at se det enkelte menneske! Derfor skal forvaltningen ikke have kasser, som borgerne skal passe ind i, men i stedet have frihed til individuelle hensyn. Det er både billigere og bedre.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges alt for meget tid på administration. KD vil fjerne krav om tests, læreplaner, karakterer og en stor del dokumentation, så tiden bliver brugt hos borgerne.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal som udgangspunkt ikke kunne forbyde lovlige sprøjtemidler. Kampen skal i stedet taget ift at få farlige midler forbudt på nationalt plan og ellerhelst i EU, så konkurrencen ikke bliver unødvendigt skæv.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke i orden at smide mennesker ud af deres hjem! Problemer med kriminalitet, fattigdom og manglende integration bliver ikke løst af at gøre folk hjemløse først. Vi har brug for investering i integration fra de mange foreninger i områderne, som har god succes i forvejen frem for dyre statslige konsulenter.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 295 Kristendemokraterne in total 782
KV 2013 Personlige stemmer 73 Kristendemokraterne in total 815

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 250 Kristendemokraterne in total 4233

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Konstitueret formand Kristendemokraterne

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

2017 - 2019

Næstformand Kristendemokraterne
Børne- og familieordfører Kristendemokraterne

Uddannelse

Stud.scient.pol. Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Blogger

2017 - nu

Analyst Happiness Research Institute
K

Politiske hverv

2019 - nu

Konstitueret formand Kristendemokraterne

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

2017 - 2019

Næstformand Kristendemokraterne
Børne- og familieordfører Kristendemokraterne

Uddannelse

Stud.scient.pol. Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Blogger

2017 - nu

Analyst Happiness Research Institute

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik