PERSONPROFIL

Jakob Borgensgård

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Vejen
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 31. december 1987 i Ryslinge Single

Ø

Jakob Borgensgård (EL) har siden 2018 været byrådsmedlem i Vejen Kommune for Enhedslisten. I den forbindelse er han medlem af Udvalget for arbejdsmarked og integration. Han var regionsrådskandidat i Region Hovedstaden for Enhedslisten ved regionsrådsvalget 2017, dog blev han ikke valgt ind.

Jakob er opvokset i en lille landsby på Fyn. Mens han læste statskundskab på Københavns Universitet, arbejdede han i forskellige A-kasser, hvor han vejledte i dagpengesystemet.

Efter sin uddannelse var han i praktik på Rødding Højskole, hvor han forsatte som højskolelærer.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 218 Enhedslisten in total 957

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

- Skole og børneområdet vil forsat være et område, som vi kommer til at arbejde videre med i byrådet. Der skal være lige muligheder for uddannelse for vores børn, uanset om forældrene er velstillede eller ej.

- Vi er glade for Vejen som by, men der skal også satses på Holsted, Brørup og Rødding sammen med landsbyerne i kommunen. Der skal være god offentlig service for alle borgere. Det gælder specielt i en tid, hvor indkøbsmulighederne og skolerne forsvinder, samtidig med at bussen kommer sjældent eller aldrig. Det skal igen være muligt at sælge huse i landsbyerne.
Det kan opnås ved at kommunale arbejdspladser bliver flytte til de andre byer, når det er muligt.

- Flextaxa-ordningen skal gøres billigere, så familier bliver mindre afhængige af at have flere biler.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør arrangere og afholde Gay Pride hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I år blev der afholdt Gesten Pride med gode frivillige kræfter. Hvis de frivillige efterspørger det, så skal kommunen støtte så godt op om arrangementet som muligt, men hvis de frivillige gerne vil afvikle det uden kommunens indblanding, så skal vi selvfølgelig blande os uden om.

2 Kommunen bør modarbejde, at flere østarbejdere får beskæftigelse i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I visse brancher mangler vi arbejdskraft, og så længe man arbejder til overenskomstmæssige vilkår, så gør det ikke mig noget om passet er fra østeuropa, eller et helt tredje land.

3 En Hærvejsmotorvej gennem Vejen Kommune – uanset hvor i kommunen – er en fordel for kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi endelig skal have en udbygning af motorvejsnettet, så bør man udvide E45, fremfor en helt ny motorvej. Derved skader man ikke den skrøbelige natur, og landsbyliv som bliver skadet hvis man vælger den placering som trafikministeriet har lagt op til. Vi bør investere mere i kollektiv trafik i stedet for en hærvejsmotorvej.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når private leverer services indenfor ældreplejen risikerer vi at nogle firmaer går konkurs, og ældre i en periode står uden pleje. Det er ikke ønskværdigt med den risiko, og derfor bør private ikke udføre opgaver inden for ældreplejen. Jeg anser ældreplejen som vital infrastruktur, og derfor skal vi sikre at plejeopgaverne altid vil kunne løses.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejen kommune skal vi i langt højere grad hjælpe folk som er blevet arbejdsløse med at komme hurtigt i job. Vi har dog eksempler på ledige og syge borgere, som bliver endnu mere syge af den indsats som jobcenteret i Vejen tilbyder de arbejdsløse.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 130 Enhedslisten in total 27055

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

- Skole og børneområdet vil forsat være et område, som vi kommer til at arbejde videre med i byrådet. Der skal være lige muligheder for uddannelse for vores børn, uanset om forældrene er velstillede eller ej.

- Vi er glade for Vejen som by, men der skal også satses på Holsted, Brørup og Rødding sammen med landsbyerne i kommunen. Der skal være god offentlig service for alle borgere. Det gælder specielt i en tid, hvor indkøbsmulighederne og skolerne forsvinder, samtidig med at bussen kommer sjældent eller aldrig. Det skal igen være muligt at sælge huse i landsbyerne.
Det kan opnås ved at kommunale arbejdspladser bliver flytte til de andre byer, når det er muligt.

- Flextaxa-ordningen skal gøres billigere, så familier bliver mindre afhængige af at have flere biler.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejen Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Vejen Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Bachelor Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Højskolelærer Rødding Højskole
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejen Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Vejen Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Bachelor Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Højskolelærer Rødding Højskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik