PERSONPROFIL

Jakob Søgaard Clausen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Aarhus

Født 27. oktober 1993 i Thisted I et forhold Bor i Aarhus Kommune

O

Jakob Søgaard Clausen var i år 2017 kandidat for Dansk Folkeparti ved Kommunalvalget i Aarhus kommune. Jakob Søgaard Clausen blev ikke valgt ind.

Han kommer oprindeligt fra Thy i Nordvestjylland, hvor han er vokset op på en gård og har haft fritidsjobs ved forskellige landbrug siden han var 13 år. I dag er han i gang med en kandidat i Statskundskab ved Aarhus Universitet og arbejder som studentermedhjælper ved Dansk Folkeparti i Århus Byråd.

Privat bor han i Århus C sammen med hans kæreste Michelle.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • EU
  • Retspolitik

Med kandidatens egne ord

Du bør stemme på mig, hvis du er enig med mig!

Jeg håber, du vil se min svar til denne test igennem og tænke over, om jeg er enig med dig på nogle af de punkter, som betyder allermest for dig. Er jeg det, så håber jeg, at du vil give mig din stemme.

Du skal være velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.

Jeg har tre mærkesager, som jeg vil fremhæve særligt under valgkampen:

For det første vil jeg kæmpe for, at danskerne får mere indflydelse gennem flere folkeafstemninger.

For det andet vil jeg kæmpe for en strammere udlændingepolitik. Mit motto er: færre ind, flere ud!

Og for det tredje vil jeg kæmpe for et Danmark i bedre balance.

Jeg er med mine 25 år en af de yngre kandidater til Folketinget. Jeg har disse tre mærkesager, fordi de er afgørende for mig og min fremtid. Disse tre emner har nemlig alle stor betydning for, hvilket Danmark jeg og alle andre får i fremtiden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EUs fri bevægelighed presser de danske løn- og arbejdsvilkår, og det skal vi naturligvis ikke acceptere!

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På grund af den økonomiske krise var det nødvendigt at hæve genoptjeningsperioden. Nu er det bedre tider, og det vil derfor være oplagt at sænke den igen.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke at være et mål i sig selv, at der skal være flere jobs i den offentlige sektor, men vi skal sikre, at der er nok varme hænder til at tage sig af os alle sammen, når vi har brug for det.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler en høj skat for at give alle lige adgang til et godt sundhedsvæsen. Brugerbetaling kan afholde nogle fra at blive ordentligt behandlet for deres sygdomme, og i sidste ende vil det koste samfundet dyrt.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er altid en god ting, men på bløde velfærdsområder skal vi være påpasselige.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tilbyde den bedste behandling i sundhedsvæsnet. Også hvis det er dyrt. Men det må være op til den enkelte læge at vurdere, hvad der vil være bedst for den enkelte patient.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske udlændingepolitik er blevet strammet væsentligt siden valget i 2015, men der er stadig meget at gøre. Vi skal have et totalt asylstop, kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent, og så skal langt flere flygtninge og migranter sendes tilbage til deres hjemlande.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for mange udlændinge der begår kriminalitet i Danmark får lov til at blive her. Det skal laves om. Langt flere skal udvises hurtigt og konsekvent efter første dom!

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lettere for danske statsborgere og sværere for udenlandske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle familiesammenført til Danmark.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, det er sund fornuft, at der er en grænse for, hvor meget man kan få i ydelser fra det offentlige.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er mere optaget af, at vi hjælper de svageste i vores samfund end af hvad et eller andet statistisk tal om økonomisk ulighed siger.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder er de offentlige ydelser stadig for høje. Det skal ikke være muligt at få mere i offentlige ydelser end hvad man kan få ved et almindeligt fuldtidsjob. Det skal naturligvis kunne betale sig at arbejde.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoledagen er blevet for lang med folkeskolereformen. Det må vi bare erkende, og jeg tror ikke på, at eleverne har fået større udbytte ud af den lange skoledag - tværtimod.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kun naturligt med tests og karakterer, så man kan se, hvordan eleverne klarer sig.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ideen med inklusion er god, men det kræver midler til at efteruddanne lærerne, og at der afsættes de nødvendige ressourcer til de klasser, der skal rumme børn med specielle behov.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores ældre har slidt og slæbt i mange år og været med til at bygge det velfærdssamfund, som vi har i dag. De skal naturligvis ikke mødes af brugerbetaling, når de får brug for hjælp. Det er ikke et velfærdssamfund værdigt!

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreområdet er en af flere velfærdsområder, som i den grad er presset. Der kommer flere ældre, og vi skal naturligvis sikre, at de ældre som har knoklet hele livet også får en værdig alderdom og får den hjælp, de har behov for. Det er trods alt dem, som har været med til at opbygge vores velfærdsstat.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen bør ikke hæves. Derimod bør det gøres muligt for medarbejdere at trække sig tidligere tilbage, hvis de er nedslidte. I nogle fag bliver man nemlig hurtigere nedslidt end i andre og derfor bør det være muligt for nedslidte medarbejdere, der har udført deres pligt, at trække sig tidligere tilbage.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En differentieret moms kan være en god idé og kan bruges til at gøre det muligt for os alle sammen at leve sundere. Men det skal være sådan, at man sænker momsen på de sunde varer og ikke blot hæver den på de dyre.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. Vi har behov for en endnu større udligning for at sikre et Danmark i bedre balance.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten bør bevares, da den er med til at finansiere vores alle sammens velfærd. Skulle der endelig røres ved topskatten, så bør grænsen for hvornår man skal betale topskat hæves, så færre danskere med almindelige job såsom sygeplejersker og politimænd bliver ramt.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En ting er at styrke økonomien, noget andet er at vi sikrer, at vi har en ordentlig velfærdsstat i fremtiden, hvor eksempelvis vores ældrepleje og sundhedssektor er i top.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eftersom alle lønninger i Danmark er aftalt mellem de ansatte og arbejdsgiveren, så må niveauet være som det skal være.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vores virksomheder ikke drukner i skatter og afgifter. Det er nemlig en forudsætning for vores velfærdssamfund, at de danske virksomheder har vækst og skaber nye arbejdspladser.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske unge er nogle af dem som drikker allermest i Europa. Det skaber nogle usunde vaner, som har store konsekvenser for de unge og for samfundet senere i livet. Derfor kan en højere aldersgrænse være en del af løsningen.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror de fleste børnefamilier har brug for al den støtte de kan få. Dog tror jeg, at det er bedre at investere i bedre folkeskoler mv. fremfor blot at give økonomisk støtte.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at 'velfungerende børnefamilier' er en mærkelig betegnelse. Jeg tror på, at de fleste børnefamilier har brug for al den støtte de kan få, og derfor skal vi fortsætte med at støtte alle vores børnefamilier, som vi gør i dag.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Putins aggressive Rusland udgør en betydelig risiko for Danmark, og Rusland er ikke vores allierede. Men vi har også en interesse i, at der ikke optrappes en konflikt med Rusland, som i sidste ende kan resultere i en konfrontation med Rusland.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tage vare på vores egne først. Derudover kan vi bruge nogle af de mange milliarder, som Danmark ville spare på et asylstop, på at lave nogle lejre i nærområderne.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør være glade for vores EU-forbehold. De holder os uden for en del af magt-tyranniet. Hvorfor skal vi kun spørges, når de EU-glade partier ønsker mere EU? Hvad med at spørge, om danskerne ønsker mindre EU?

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for meget fokus på kriminelle og alt for lidt fokus på ofrene. Man skal ikke undervurdere effekten af en hurtig og konsekvent dom. Når det er sagt, så mener jeg ikke, at en ordentlig, hård, straf og resocialisering er hinandens modsætninger.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Voldelige overfald skal naturligvis straffes hårdt og konsekvent. Jeg mener slet ikke, at vi er på det rette niveau i dag!

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal stilles til ansvar for den kriminalitet man laver - også hvis man er under 15 år. Vi ser eksempelvis, at de kriminelle indvandrerbander skubber unge slægtninge foran sig og får børn til at begå kriminalitet, fordi de ikke kan straffes. Det er helt uholdbart.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har generelt meget høje afgifter på biler i Danmark. Jeg mener, at afgifterne skal sænkes således, at grønne og sikre biler bliver billigere at købe og bruge.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores virksomheder er pålagt rigeligt med afgifter. Jeg tror på, at langt de fleste danske virksomheder rent faktisk allerede arbejder på at blive grønnere - afgifter eller ej.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det sund fornuft, at vi genbruger de ressourcer vi bruger. Men det skal ske på en nem og overskuelig måde, hvor affaldet hvis muligt bliver sorteret på et sorteringsanlæg fremfor hjemme ved den enkelte husstand.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU har udviklet sig til noget langt værre end det EF, som danskerne sagde ja til dengang i 1972. Stille og roligt har vi afgivet mere og mere magt til EU. I dag er der stort set ikke et område, som ikke er påvirket af vores EU-medlemskab.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske grænsekontrol skal gøres permanent og udbygges med mere bemanding og teknologi. Derudover skal den dække alle grænseovergange og gælde for både ud- og indrejse i Danmark.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kæmper for et totalt asylstop. Vi kan og skal ikke modtage flere asylansøgere i Danmark. Vi bør afvise asylansøgerne ved grænsen, og i stedet oprette lejre i nærområderne, hvor kan vi hjælpe mange flere end de få, som har ressourcer nok til at rejse til Danmark.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er blevet effektiviseret meget i det offentlige i de seneste år. Men vi skal stadig forsøge at blive bedre til at bruge de offentlige midler, og jeg tror stadig, at der på visse områder vil være potentiale for effektiviseringer.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke noget imod udlicitering, men når det handler om udlicitering af vores velfærdsopgaver, så skal det ske med omtanke. Det skal ikke kun handle om hvem der kan gøre det billigst, men også om hvem der kan give den bedste service.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig er det muligt at finde administrative stillinger i det offentlige, som vi sagtens kan undvære, uden det går ud over kernevelfærden. Det kræver blot politisk prioritering.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at værne om vores drikkevand i Danmark. Selvfølgelig skal kommunerne have mulighed for at forbyde brug af sprøjtegifter, men det skal ske ud fra en faglig vurdering i særligt udsatte områder, og ikke bare være generelle forbud.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Store og stærke parallelsamfund er vokset frem, fordi alt for mange ikke-vestlige indvandrere har slået sig ned sammen i store ghettoer. Det problem er tvangsflytning en løsning på. Men det må naturligvis ikke stå alene. Udlændinge der begår bandekriminalitet skal imidlertid ikke tvangsflyttes, men udvises af Danmark!

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke det skal være enten-eller men derimod både-og. En fremkommelig E45 er en forudsætning for forsat vækst og udvikling i såvel Østjylland som hele Jylland. Derfor skal motorvejen naturligvis udbygges. Men den kollektive trafik skal også styrkes især i de mange mindre bysamfund, som har oplevet en dårligere betjening i de seneste år.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 523 Dansk Folkeparti in total 12174

Mærkesager

  • Integration
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Styr på integrationen - flygtningestop!
I Århus Kommune har vi store ghettoer og parallelsamfund, hvor indvandrere fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere lever i deres egen verden med egne love og regler, som ligger langt væk fra det danske samfund.

Vi skal have styr på integrationen og det får vi bedst ved at starte med at få et flygtningestop til Århus Kommune.

Bedre infrastruktur for alle trafikanter
Der skal være plads til både cyklister, biler og offentlig transport i Århus Kommune. Jeg vil arbejde for, at vi skal tænke både/og – ikke enten/eller, som man gør i dag!

Der skal være flere og billigere p-pladser i midtbyen, der skal etableres flere cykelstier i hele kommunen, og så skal vores offentlige transport dække hele kommunen og gerne være billigere end den er i dag.

Giv borgerne mere indflydelse
Jeg mener, at vi skal udvikle vores lokaldemokrati. De 31 byrådsmedlemmer i byrådet ved ikke nødvendigvis bedst – derfor skal vi gå forrest og udvikle vores lokaldemokrati og i højere grad inddrage kommunens borgere i udviklingen af Århus.

Mere borgerinddragelse vil medføre, at borgerne bliver bevidste om, at de rent faktisk har muligheden for at påvirke kommunes udvikling.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende røde flertal forsøger ikke at løse trafikproblemerne i midtbyen. Man lader køerne vokse i håbet om at flere vil droppe bilen. Jeg mener det er den forkerte tilgang.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal vi. Men det skal i høj grad drives af private.

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Århus identitet er under et voldsomt pres fra nye byggerier som slet ikke passer ind i byens sjæl.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har store integrationsproblemer i Århus Kommune. Vi bør ikke modtage flere flygtninge til Århus Kommune før vi får løst integrationsproblemerne.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det skal være både/og i forhold til biler, cykler og offentlig transport.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være bedre til at stille krav til flygtninge. Integration kræver også en vilje fra de flygtninge der kommer til kommunen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er gode til at tiltrække private virksomheder. Kommunen skal derimod skabe bedre vilkår for erhvervslivet.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Aarhus Kommune, Dansk Folkeparti

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem i Århus lokalforening Dansk Folkeparti

2012 - 2014

Bestyrelsesmedlem i Thisted lokalforening Dansk Folkeparti

Uddannelse

2014 - 2017

Bachelor Statskundskab, Aarhus Universitet

2017 - nu

Kandidat Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Studentermedhjælper i Århus Byråd Dansk Folkeparti

2014 - 2015

Driftleder UKF A/S

2014 - 2014

Sælger Forever Living Products Scandinavia

2007 - 2013

Medhjælper Bakkely Minkfarm
O

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Aarhus Kommune, Dansk Folkeparti

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem i Århus lokalforening Dansk Folkeparti

2012 - 2014

Bestyrelsesmedlem i Thisted lokalforening Dansk Folkeparti

Uddannelse

2014 - 2017

Bachelor Statskundskab, Aarhus Universitet

2017 - nu

Kandidat Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Studentermedhjælper i Århus Byråd Dansk Folkeparti

2014 - 2015

Driftleder UKF A/S

2014 - 2014

Sælger Forever Living Products Scandinavia

2007 - 2013

Medhjælper Bakkely Minkfarm

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik