PERSONPROFIL

Jan Lundberg

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 26. september 1971 i Give Gift 2 børn

A

Jan Lundberg var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Jan Lundberg blev ikke valgt ind.

Privat er Jan Lundberg gift. Han startede med at arbejde som landmand og har de sidste 20 år arbejdet for Vejle kommune. Derudover har han siddet med i forskellige bestyrelser og er på nuværende tidspunkt tillidsrepræsentant.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 58 Socialdemokratiet in total 18456

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

jeg vil arbejde for: Vores fremtid ligger i vores børn, og i dem skal vi styrke uddannelser med et bredt udvalg til den enkelte som kan få sit ønskejob. vi skal have fri adgang for alle til at uddanne sig og efteruddanne de som måtte have brug for det i forhold til det job man nu engang har.
Vores miljø er vores evige kamp, et rent miljø gavner os alle, også indenfor genbrug da vi ikke har uanede råstoffer til rådighed, vi skal mindske brugen af pesticider og sprøjtemidler samt kunstgødning i vores jord, såvi kan have rent drikkevand i vore haner i mange år endnu.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal løfte undervisningen uden at forringe de øvrige faciliteter

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det vil være dyrere og etablere lejligheder her og prisen på lejen vil være væsentlig højere

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi har gentagne gange set private aktører gå konkurs og derefter stå uden noget til vores ældre borgere er helt uacceptabelt, og nødberedskab må man ikke have kalkuleret med hertil da det er i strid med lovgivningen

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal have en god infrastruktur som gavner alle, og da vi har specielle forhold omkring vores by så skal vi have gode og afpassede trafikmuligheder som aflaster midtbyen

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vores affaldgenbrug er en kæmpe ressource som vi kan udnytte meget bedre end i dag. vi skal lære og spare på emballagen så vi kan spare på miljøet

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der skal være mulighed for at sætte disse mennesker ud i meningsfyldt arbejde som vi kan få glæde af i vores velfærdssamfund, og ved hjemsendelse siden hen har de holdt deres færdigheder vedlige

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal værne om de unge mennesker så de kan få en uddannelse og komme godt videre, derfor skal vi styrke ssp samarbejdet

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

de ressourcer vi bruger bør tilpasses så vi får den bedste udnyttelse af vores penge hertil

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der kan laves tilvalg hvis det ønskes fra privat side

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi har et fornuftigt skattetryk i kommunen blandt landets laveste og vil vi bibeholde vores velfærd og kerneområder så skal vi ikke sætte denne ned.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddanelse Anlægsgartner og rørlægger, AMU-Syd

Erhvervserfaring

spc.arbejder m afspærring og skilte i speciale Lemminkainen
A

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddanelse Anlægsgartner og rørlægger, AMU-Syd

Erhvervserfaring

spc.arbejder m afspærring og skilte i speciale Lemminkainen

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik