PERSONPROFIL

Jane Ditlevsen

Nye Borgerlige

Kandidat ved kommunalvalget i Odense
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 23. juni 1955 i Odense Gift 3 børn

D

Jane Ditlevsen var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige ved Kommunalvalget i Odense kommune, og til Regionsrådsvalget i Region Syddanmark. Jane Ditlevsen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Jane Ditlevsen er uddannet zoneterapeut og har tidligere arbejdet på Odense Universitetshospital og på sin egen klinik. I dag er hun førtidspensionist.

Privat er hun gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 195 Nye Borgerlige in total 898

Mærkesager

  • Integration
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for:

- Stop for positiv særbehandling af flygtninge.
Det er de tilrejsendes eget ansvar at integrere sig. Det er ikke en offentlig opgave. Alt for mange penge spildes på integration, der ikke virker. Vi stiller krav til hinanden - det skal vi også gøre til indvandrerne. Odense skal ikke “Islamiseres”.
- En omsorgsfuld og anstændig ældrepleje.
Alle plejehjem skal have egne køkkener og de ældre skal have frisk og varieret mad hver dag. Dertil "varme hænder" nok. Flere private plejehjem og flere private servicetilbud til de ældre, vil også forbedre kvaliteten.
- Kernevelfærd før prestigeprojekter.
Ingen letbaner, store koncerthuse etc. hvis det går ud over nødvendig hjælp og pleje af udsatte børn, svage ældre, ufrivillig hjemløse, syge og handicappede. Pligter først, så fornøjelser.
- Mere kvalitet i skolerne.
Folkeskolerne skal være selvejende. Færre regler skal give lærere og ledelse, glæden og fagligheden tilbage. Pengene skal følge barnet og give forældrene større medbestemmelse og indflydelse.
- Udviklingsvenlig erhvervspolitik.
Det private erhverv er kommunens motor. Der skal sættes alle sejl, for at få forbedret vilkårene for virksomhederne. Vi skal kke længere blot være nr. 67 på listen over erhvervsvenlige byer i Danmark.
Ikke flere skattestigninger i Odense.
- Mindre bureaukrati.
Der skal ryddes ud i papirvældet og bureaukratiet, så systemet bliver billigere og mere overskueligt for den enkelte borger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej det er der ikke råd til. Banen er forældet til den tid. Vi skulle have haft de meget billigere elbusser. Kernevelfærden må her prioriteres højere end den alt alt for dyre letbane etape 2.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De blå’s budget viser i øvrigt også at vi sagtens kan tilgodese Odense uden skattestigning. Nu får de pensionisterne færre penge at råde over og det gavner slet ikke industri og erhverv.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik skal fungerer. Der kommer du fra a til b. Biltrafikken befordrer dig til ethvert given punkt. Jeg tror personligt at det er der prioriteringen bær være størst.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har alle et ansvar for miljøet. Jeg mener de fleste gør hvad de kan hvis mulighederne for sortering er til stede. Det skal være en økonomisk fordel for kommunen at sortere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes der er nok tilbud lige p.t. og der er vigtigere steder at bruge pengene.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjælp fra kommunen skal primært gives til udsatte børn, svage ældre, ufrivillige hjemløse, fysisk og psykisk handicappede og sindslidende. Vi skal ikke forsørge migranter!

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke nok med operation f.eks. Folk skal tilbage til arbejdsmarkedet hurtigt, så genoptræning er meget vigtig. Ellers ender mange med at være blivende patienter i sundhedssystemet. Det er dyrt! Der er desværre ikke oplyst hvilke andre sundhedsområder dette skal holdes op mod, så det er svært at generalisere .

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener skolerne skal være selvejende, men at de kontrolleres for om børnene lærer det de skal. Det er skoleledelsen der i samråd med lærere og forældre tilrettelægger og bestemmer skolens måde at fungere på. Giver det mening for den enkelte skole at nedsætte timeantallet eller elevantallet, så kan de gøre det.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcentrene fungerer ikke! 225 timers reglen gør sit til at man kan arbejde i kort periode og være arbejdsløs resten af året. Dette udnyttes fortælles der.......

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forstadspuljen var en god ting. Desværre er den nu lavet om til en Bypulje. Hvis det betyder at forstæder ikke får, kan det gå ud over deres aktiviteter og forstaden kan ende som en “soveby”. Det ville være ærgerligt for byen og foreningslivet.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er billigere at forebygge!

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense er jo Cykelby, så det forpligter. Jeg synes nu vi har et godt udbygget stinet. Det skal selvfølgelig vedligeholdes og skoleveje for børn skal sikres med cykelstier. Det skal være sikkert at cykle i Odense. Det er en god transportform. Om det kræver ekstra penge, ved jeg ikke, men det er vigtigt at vejnettet f.eks. også fungerer.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En by uden grønne områder er ikke en dejlig by. Erhverv kan f.eks placeres i yderområderne. F.eks som Tietgensbyen. Der skal dog findes en balance så begge dele tilgodeses, da Odense gerne skulle tiltrække erhverv.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges vist nok penge. Tænker her menes Vollsmose. Nej det er en bydel med gode lejligheder og grønne områder. Der bor flest mennesker af anden etnisk oprindelse. Der handler det om at stille krav og fjerne de elementer derude der gør bydelen til en getto.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal følge de ældre. Prisen for hjælp og/eller plejehjemsplads er den samme for alle ældre der får samme service, men rige ældre kan måske tilkøbe ekstra ydelser eller vælge dyrere private plejehjem. Der er forskel på indtjening, formue og resourser hele livet. Det ændrer alderdommen ikke på. Vi bor forskelligt som unge, grundet indtægt. Dette er også muligt som ældre. Jeg ønsker flere private tilbud til ældre. F.eks. private plejehjem, der vel at mærke fungerer.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagstilbuddene skal have større frihed til selv at bestemme normering, pædagogiske prioriteter og aktiviteter. Forældrekredsen skal inddrages mere i dagtilbuddets drift og kommunen skal bestemme mindre. Forældrekredsen skal have mulighed for at beslutte højere forældrebetaling, hvis man ønsker at hæve kvaliteten.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal gøre det mere attraktivt for virksomhederne at slå sig ned i Odense. Skatten ned og færre afgifter for virksomheder. Odense ligger som nummer 67 på listen over erhvervsvenlige byer. Det er for dårligt og er med til at øge arbejdsløsheden.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 201 Nye Borgerlige in total 0

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for:

- Stop for positiv særbehandling af flygtninge.
Det er de tilrejsendes eget ansvar at integrere sig. Det er ikke en offentlig opgave. Alt for mange penge spildes på integration, der ikke virker. Vi stiller krav til hinanden - det skal vi også gøre til indvandrerne. Odense skal ikke “Islamiseres”.
- En omsorgsfuld og anstændig ældrepleje.
Alle plejehjem skal have egne køkkener og de ældre skal have frisk og varieret mad hver dag. Dertil "varme hænder" nok. Flere private plejehjem og flere private servicetilbud til de ældre, vil også forbedre kvaliteten.
- Kernevelfærd før prestigeprojekter.
Ingen letbaner, store koncerthuse etc. hvis det går ud over nødvendig hjælp og pleje af udsatte børn, svage ældre, ufrivillig hjemløse, syge og handicappede. Pligter først, så fornøjelser.
- Mere kvalitet i skolerne.
Folkeskolerne skal være selvejende. Færre regler skal give lærere og ledelse, glæden og fagligheden tilbage. Pengene skal følge barnet og give forældrene større medbestemmelse og indflydelse.
- Udviklingsvenlig erhvervspolitik.
Det private erhverv er kommunens motor. Der skal sættes alle sejl, for at få forbedret vilkårene for virksomhederne. Vi skal kke længere blot være nr. 67 på listen over erhvervsvenlige byer i Danmark.
Ikke flere skattestigninger i Odense.
- Mindre bureaukrati.
Der skal ryddes ud i papirvældet og bureaukratiet, så systemet bliver billigere og mere overskueligt for den enkelte borger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for meget bureaukrati. Læger skal f.eks. lave det de er uddannet til, nemlig at helbrede patienterne og ikke påtage sig alle mulige andre opgaver.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ambulancekørsel skal ikke drives af regionen, men af private selskaber. Dog skal udbuddet i Region Syddanmark måske opdeles i flere mindre områder.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sagen er belyst og afsluttet. Der skal ikke bruges flere af skatteydernes penge på en sag hvor der ikke har været beviser nok.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal alle have adgang til god behandling.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et gebyr for udeblivelse uden afbud er ok.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, noget skal der til for at rive en læge op med rode og flytte til udkantsdanmark.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal dog stadig være det offentlige der betaler for behandlingen, men det er en god ide for at skabe konkurrence.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ok med store sygehuse, men borgernære og forskellige behandlingstilbud flere steder i regionen er vigtige. Derfor ønsker jeg bevaring af de mindre sygehuse.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Super ide’.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Serviceniveauet skal ikke forringes, nærmest forbedres. Regionens ambulancedrift lever ikke op til udbuddet. Kommer det til det på linie med Falck, så er problemet løst og ja det koster lidt penge. Derfor var Falck dyrere......

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Set i lyset af den sidste tids pesticidfund i mange af regionens vandværker, mener jeg det er bydende nødvendigt for fremtidens generationer at vi får renset op inden det når grundvandet. Men jeg mener dog, at opgaven skal være en kommunal opgave.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tænker det er mere et planlægnings og styringsproblem, hvis den kollektive trafik ikke fungerer.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomsuddannelserne skal ligge der hvor de unge er. Gerne i provinsen, men ikke ude på “herrens mark.”

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen er et Anders And parlement. De bestemmer i virkeligheden intet væsentligt. Jeg ønsker regionen nedlagt på sigt.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er på hele psykiatriområdet der fattes penge til mere viden, bosteder m.m.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen har ingen indflydelse på hospitalernes ledelse. Der skal effektiveres på ledelse og styring.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det kan dokumenteres at screeninger gør en forskel så er det vel relevant.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De er gode for dem der har råd til at tegne dem, men de forøger ventetiden for alle dem der ikke har forsikret sig. Hospitalsvæsenet skal financieres over skatten, så alle får lige ret til behandling ellers får vi ulighed og a og b hold.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De store byer kan tjene som magneter for vækst, men de små byer skal også tilgodeses, så landdistrikterne ikke affolkes.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener det er et kommunalt anliggende. Nærdemokratiet må vide bedre, hvad der er brug for.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dog vigtig at selv små udkantsbyer har god busbetjening, ellers affolkes de. Måske man her skal tænke kreativt.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bedste til at styre ungdomsuddannelserne må være skolernes lærere og ledere i samarbejde med erhvervslivet.

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Zoneterapeut, FDZ Zoneterapeutuddannelse, Odense

Erhvervserfaring

Førtidspensionist
D

Uddannelse

Zoneterapeut, FDZ Zoneterapeutuddannelse, Odense

Erhvervserfaring

Førtidspensionist

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik