PERSONPROFIL

Jeanne Hust

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Assens
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 17. august 1968 i Odense Gift 4 børn

B

Jeanne Hust var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre (R) til kommunalvalget i Assens kommune. Jeanne Hust blev ikke valgt ind.

Hun har tidligere været bestyrelsesmedlem for partiet i Assens.
Jeanne Hust er uddannet Socialrådgiver ved University College Lillebælt, og hun har siden efteruddannet sig med bl.a. en diplomuddannelse på området for udsatte børn. Jeanne Hust arbejder til daglig som socialrådgiver i Fredericia Kommune. Hun har tidligere bl.a. arbejdet som socialrådgiver i Assens og Faaborg-Midtfyns Kommune,og som underviser ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Privat er Jeanne Hust bosat i Salbrovad, gift og er mor til 4 børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 66 Radikale Venstre in total 715

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Alle børn har ret til en god barndom. De har ret til omsorg fra nærværende og kærlige voksne, de har ret til en god fritid med leg og læring, og de har ret til en god børnehave og skoletid, der skaber de bedste muligheder for uddannelse og job i deres kommende voksenliv. Nutiden børn er fremtidens voksne, så selvfølgelig skal de altid have politisk prioritering.
Jeg vil gerne hjælpe til med politikformuleringen i Assens kommune - særligt i fht. børne- og unge området, som jeg har fagligt kendskab til. Det gælder både alment omkring fritids- og skolepolitik, samt de udsatte børn og deres familier, der kræver særlig indsats. En vigtig mærkesag for mig er, at vi skal tage afsæt i at give børn tro på sig selv, på verden og på fremtiden. Det er vores ambition for Danmark. Den radikale politik peger hverken mod højre eller venstre – men fremad. Mod en bedre fremtid for vores børn.
Det er det dyrebareste vi har!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Assens Kommune skal ikke lukke skoler i de kommende fire år, selvom der bliver færre elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Assens Kommune skal bruge skattekroner til at medfinansiere et søbad på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal etableres flere boliger på havnen i Assens, også selvom det er på bekostning af erhverv.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 160 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Alle børn har ret til en god barndom. De har ret til omsorg fra nærværende og kærlige voksne, de har ret til en god fritid med leg og læring, og de har ret til en god børnehave og skoletid, der skaber de bedste muligheder for uddannelse og job i deres kommende voksenliv. Nutiden børn er fremtidens voksne, så selvfølgelig skal de altid have politisk prioritering.
Jeg vil gerne hjælpe til med politikformuleringen i Assens kommune - særligt i fht. børne- og unge området, som jeg har fagligt kendskab til. Det gælder både alment omkring fritids- og skolepolitik, samt de udsatte børn og deres familier, der kræver særlig indsats. En vigtig mærkesag for mig er, at vi skal tage afsæt i at give børn tro på sig selv, på verden og på fremtiden. Det er vores ambition for Danmark. Den radikale politik peger hverken mod højre eller venstre – men fremad. Mod en bedre fremtid for vores børn.
Det er det dyrebareste vi har!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre, Assens

Uddannelse

2010 - 2013

Diplom Udsatte børn, University College Lillebælt, Den Sociale Højskole

1998 - 2001

Socialrådgiver, University College Lillebælt, Den Sociale Højskole

Erhvervserfaring

Socialrådgiver Fredericia Kommune
Underviser Center for Offentlig Kompetenceudvikling
B

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre, Assens

Uddannelse

2010 - 2013

Diplom Udsatte børn, University College Lillebælt, Den Sociale Højskole

1998 - 2001

Socialrådgiver, University College Lillebælt, Den Sociale Højskole

Erhvervserfaring

Socialrådgiver Fredericia Kommune
Underviser Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik