PERSONPROFIL

Jens Brixtofte

Folkeflokken

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 14. august 1956 i Søborg Single 4 børn

G

Jens Brixtofte var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Folkeflokken ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Til daglig arbejder han på forsorgshjemmet St. Dannesbo. Han har tidligere arbejdet som bl.a. marketingschef, SOSU-assistent og marketingschef. Jens Brixtofte vandt i 1982 det danske Melodi Grand Prix med nummeret 'Video, video'. Han er bror til den afdøde politiker Peter Brixtofte

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 38 Folkeflokken in total 434

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Bedre forhold i psykiatrien, et meget nedprioriteret område, som flere og flere borgere må slås med.

Alle, i regionen, skal have gode internet og IT forbindelser.

Mere demokrati, borgerne, skal kunne se streaming optagelser af alle regionsmøder og udvalgsmøder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mindre bureaukrati, fokus på kerneopgaverne, effektivt it-system, som selv en 5 årig dreng eller pige forstår!

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er prøvet, som stor fiasko!

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Moralsk set JA, men for dyrt at få bekræftet noget alle ved i forvejen, selv Carl Holst!

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

TVÆRTIMOD, det skal også være gratis for alle danskere i region SYDdanmark, at gå til tandlæge.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEJ !!!!!!!

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det her drejer sig om trygheden, "landsbylægen", som vished alene om at de er der, gør een "raskere". Akut opståede sygdomme, der kræver hurtig hjælp, kræver at lægen ikke er for langt væk!

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det er de samme læger, specialister der har 2 arbejdspladser.(dobbelt-jobber)

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God ide at koncentrere expertisen eet sted, og opgaverne til de mindre sygehuse, kunne være inden for mere alm. sygdomme.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet her, er at de private virksomheder, tænker på at de FØRST og FREMMEST skal tjene penge til deres ejere, så det bliver en profitabel støttefunktion, bare ikke til de syges fordel.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan lade sig gøre at opprioritere akutberedskabet UDEN at det går ud over det generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi vil være verdensmester i miljø og natur, så er det blevet "op af bakke" med pesticide-drikke-vand!

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja men også klogt, send ikke 8 dobbeltdækker busser til Ribe i timen døgnet rundt !

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomsmiljøet skal aldrig kun dreje sig København eller Århus. Vi har brug for ungdommen over hele regionen.Og afstand og pris for afstand er billig, i forhold til at skulle bruge 3000,- kr efter skat for et pendler pas over storebælt.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er historiske forskelle, grænselandsområde, natur og miljø forskelle..........

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er et KÆMPESVIGT, tag bare udviklingen i udskrivning af "lykkepiller", flere diagnoser med ADHD, mentalt invalide ex-soldater, der deltaget i frygtelige krige o.s.v.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Heldigvis stoppet nu, men der skal genoprettes på de dødelige besparelser.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må nok se i øjnene, at de borgere med symptomer kommer først, ingen grund til at generelt feks screene 20 til 25-årige borgere for prostatakræft, hvor der er klar evidens for, at det først forefindes hos mennesker over 62 år.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, de mest velstillede, springer bare andre uden så mange penge, over. Det er ikke en løsning.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvordan opstod Billund? Struer(B&O)? Danfoss osv

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette skal i givet fald ske, med hensyn til miljøet, energipolitikken og den økonomiske fordel!

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

f.eks. mindre busser der giver fuldt hus, istedet for brug af busser med plads til 50 passagerer.Tilgangen til busserne skal være lige gode fra små til store byer.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor, lad os give tilliden tilbage til de professionelle og kreative lærere på ungdomsuddannelserne !

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Cand.merc. CBS

Erhvervserfaring

Seniorjobber St. Dannesbo
G

Uddannelse

Cand.merc. CBS

Erhvervserfaring

Seniorjobber St. Dannesbo

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik