PERSONPROFIL

Jens Erik Høj-Pedersen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 5. april 1959 i Nyborg Gift 3 børn

C

Jens Erik Høj-Pedersen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Jens Erik Høj-Pedersen blev ikke valgt ind.

Blandt sine mærkesager nævner han en kortere skoledag, hurtigere og bedre hjælp til psykisk sårbare unge samt et nyt plejecenter for ældre i Børkop. Siden 2003 har Jens Erik Høj-Pedersen været skoleleder på Lukas-Skolen i Vejle by. Han har tidligere også været missionær i Afrika. Jens Erik Høj-Pedersen er uddannet fra Kolding Seminarium.
Privat er han gift og far til tre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 280 Det Konservative Folkeparti in total 4412

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Kortere skoledage for alle elever
Eleverne i folkeskolen skal have en kortere skoledag, uden påtvungne lektiecafetimer, så eleverne har tid til fritidsinteresser, idræt og fritidsjob.

Hurtig indsats og hjælp til psykisk sårbare unge.
Unge der er psykisk sårbare har brug for hjælp og støtte så hurtigt som muligt. Således at deres sygdomsforløb ikke udvikler sig og forværres. Der skal gives hjælp og støtte til pårørende således at den unges netværk styrkes.

Den offentlige service forbedres og udvikles ved medarbejder fastholdelse og kompetenceudvikling.
Det er vigtigt for et højt serviceniveau, at vi er i stand til at fastholde kompetente og engagerede medarbejder i Vejle, det gælder både skoler, institutioner og forvaltning.

Ingen ældre skal tvinges væk fra Børkop
Alle ældre bør kunne få hjælp til at blive i deres eget hjem, så længe de ønsker det. Men når behovet for plejehjem opstår, bør alle have mulig for at blive i lokal området, og ikke sendes på tværs af kommunen. Derfor vil jeg arbejde for at ændre byrådsflertallets beslutning, og arbejde for at fremskynde opførelsen af et nyt plejecenter i Børkop, så Børkop og Brejning borger ikke skal flyttes langt væk.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1980 - 1984

Professionsbachelor Kolding Seminarium

Erhvervserfaring

2003 - nu

Skoleleder Lukas-Skolen
C

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1980 - 1984

Professionsbachelor Kolding Seminarium

Erhvervserfaring

2003 - nu

Skoleleder Lukas-Skolen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik