PERSONPROFIL

Jens Schmidt Holm

Kristendemokraterne

Spidskandidat i Varde
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 6. maj 1949 i Ølgod sogn Gift 5 børn

K

Jens Schmidt Holm var i år 2017 spidskandidat for Kristendemokraterne ved Kommunalvalget i Varde kommune. Jens Schmidt Holm blev ikke valgt ind.

Han har tidligere drevet et landbrug, på 58 malkekvæg. Han er medlem Luthers missionsforening, hvor jeg har flere tillidsposter. Derudover har han siddet i bestyrelsen for Arken i Esbjerg i flere år, som er et værested for ensomme.
Privat er han gift og har fem børn og 10 børnebørn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 111 Kristendemokraterne in total 133

Mærkesager

  • Sundhed
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til Byrådet i Varde, fordi jeg vil styrke,lokalsamfundet. Der er blevet centraliseret for meget. Jeg er imod at skoletandplejen er flyttet til Varde og nu vil de flytte rehabilitering fra Ølgod til Varde. Kommunen skal udvikles over hele kommunen. Jeg kæmper for at bevare de små skoler. de er kraftcentre i vore landsbyer. jeg vil kæmpe for at de forældre, der ønsker at passe deres egne børn, mens de er helt små, kan få tilskud til det. Gerne 75% af taksterne i kommunens tilbud. Lad pengene følge barnet. Jeg går ind for forebyggelse, når det gælder sundhed, når det gælder miljø. Erhverv: kommunen skal være på forkant med udviklingen. Det skal være sådan, at iværksættere og andre får et løft, når de henvender sig til kommunen om hjælp

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal anlægge flere parkeringspladser ved Tirpitz – væk fra sommerhusområdet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi satser på turisme så skal rammerne for en god oplevelse være i orden

2 Det er fornuftigt at lukke skoler, når skolestrukturen skal ændres i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoler er dynamo i lokal samfund, derfor skal de ikke lukkes. Det har man ikke gjort i Hedensted kommune og Skjern kommune

3 Kommunen bør ikke bruge penge på lobbyister, som da den betalte lobbyister for at hjælpe med at bevare kasernen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke noget man skal bruge til enhver tid. Men der er situationer hvor det er givet godt ud

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige trafik fungere ikke tifreds stillende. Der er problemer for de unge, der skal i skole. Hverken tog eller busser kører, så de kan være sikker på, at komme i skole til rette tid.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunerne skal gå sammen om mekanisk sortering, det er der fremtiden ligger. De mekaniske anlæg er bedre til at sortere en borgerne. Man behøver ikke at sortere i mere end to kontainer fremover.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for forebyggelse, men selv om vi giver mere tilskud, er det jo ikke sikkert, at flere dyrker i dræt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror der bruges nok på dette felt og ofte er det lokalt initiativ, der virker bedst på dette område.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan altid bruges flere penge på det felt. Men vi har folk der brænder for disse mennesker og dem skal vi støtte på flere måder.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er beskæmmende, at vi ikke engang vil tage kvote flygtninge i dag. Tænk på, om det var dig, der var flygtning. Det er jo forfærdelig, den måde vi behandler flygtninge børn i vore centre på i dag. Ingen indhold i deres daglig dag.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke privatiseres. Der er ingen, der skal tjene profit på ældre plejen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, vi har dygtige folk på den opgave i dag.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 elever bør være max

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender ikke nok til problemet. Men nu ser det ud til at der bliver ryddet op i det håbløse job skuespil, der foregår på vore jobcenter. Jeg troede at job centre skulle få folk i arbejde. nej de skal bare aktivere folk. Ja sådan smider vi pengene ud af vinduet i dag.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, men vi må altid spørge, bruger vi pengene på rette måde?

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo her de fleste borgere bor i kommunen, og ofte har de langt at køre, for at deltage i det der foregår i Varde

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meneske skæbner vi har med at gøre. En tidlig indsats, er derfor altid det bedste

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

hvis vi skal forfølge kommunens slogan Vi i naturen, så skal der være cykelstier og der skal være sikre skole veje til vore børn. Børn er det bedste råstof vi har.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vores turisme succes bygger på vores unikke natur er det klart, at vi skal værne om den.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har ikke min interesse

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ved ikke vor stort behovet er?. Men jeg går ind for forebyggelse, at vi griber ind i de unges adfærd på et tidligt stade.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der kommer flygtninge til vores kommune, følger der penge med fra staten. Jo flere lokale mennesker, der bliver indvoveret i det jo bedre.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den mulighed er jo altid til stede. men det er imod Kristendemokraternes holdning

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver, at man kender til forholdene for at kunne svare ordentlig på dette ? Det gør jeg ikke.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være max 3 børn pr. voksen hos de 0-2 årige og max 6 børn pr. voksen hos de 3-6 årige

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er virksomheder der skaffer arbejde til lønmodtager, som igen betaler skat til kommunen. Derfor er de grundlaget for den velfærd, vi har i kommunen

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil ikke sænke vore kerne ydelser, derfor må vi have penge i kommune kassen

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 146 Kristendemokraterne in total 4809

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til Byrådet i Varde, fordi jeg vil styrke,lokalsamfundet. Der er blevet centraliseret for meget. Jeg er imod at skoletandplejen er flyttet til Varde og nu vil de flytte rehabilitering fra Ølgod til Varde. Kommunen skal udvikles over hele kommunen. Jeg kæmper for at bevare de små skoler. de er kraftcentre i vore landsbyer. jeg vil kæmpe for at de forældre, der ønsker at passe deres egne børn, mens de er helt små, kan få tilskud til det. Gerne 75% af taksterne i kommunens tilbud. Lad pengene følge barnet. Jeg går ind for forebyggelse, når det gælder sundhed, når det gælder miljø. Erhverv: kommunen skal være på forkant med udviklingen. Det skal være sådan, at iværksættere og andre får et løft, når de henvender sig til kommunen om hjælp

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når de ansatte ikke kan nå det faglige arbejde de brænder for, bliver de stresset og det giver sygefravær. Der skal være den rette arbejds kultur. Så medarbejderne kan bevare deres stolthed over, at de gør et godt arbejde for den enkelte patient.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu skal der ro på det område. Vi kan ikke tilbyde den usikkerhed, som nogle har oplevet engang til.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke være et a og b hold i sundheds væsenet

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der forekommer misbrug af lægerne, kan det måske være et redskab. Men jeg kender ikke problemerne

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ingen viden om det

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan jeg ikke vide noget om, før vi ved om det fungerer. Vi har før set, at alt nyt ikke fungere og må skrottes efter nogle mislykkede forsøg. Det håber jeg ikke, men Kristendemokraterne foreslog at man først byggede et og fik det op at køre. Så når man havde lært af de fejl der kom, kunne bygge de andre. Det råd blev ikke fuldt og derfor har vi set indskrænkninger, fordi man ikke har kunnet styre udgifterne

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan godt være at en privat firma kan gøre det både bedre og billigere. Fordi de har en anden tilgang til opgaven en regionen.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borger bør have ret til den samme hurtige service

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når nu, der er så stor focus på rent drikkevand, så siger det sig selv. Vi skal stoppe de forureninger vi kender til.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det drejer sig ikke om flere rutebiler, men om alternative løsninger

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for at bevare regionerne. Vi har set hvordan det gik med kommune sammenlægningerne. Det kostede vort samfund 15 milliarder ja måske meget mere. Det behøver vi ikke at gentage.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er bygget nyt, men behovet er stigende, der mangler fagpersoner på dette felt. Kristendemokraterne foreslår, at man opretter væresteder, så dem der er i behandling ikke sendes hjem for tidlig. Men kan være i et trygt miljø under opsyn af uddannet personale. det kunne evt udbydes til private kirkelige indstitutioner. Blåkors driver jo et meget godt arbejde blandt alkoholikere f. eks.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er absolut en fordel at være på forkant med alle sygdomme

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være regionens opgave at fordele væksten over hele regionen. Derved undgår man trafikale problemer

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ved ikke nok om evnet.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget stort problem vi her snakker om. det kan kun løses, hvis der lyttes til de folk der kender problemerne fra deres daglig dag. Jeg kender buschauffører, som fortæller, at der ikke lyttes til deres mening. Desværre sidder der nogle kloge folk et sted i regionen og tror de kender de lokale forhold, men det gør de ikke. Derfor er det som det er.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette spørgsmål er vigtig, for vi bruger mange penge på uddannelse. Men det allervigtigste er jo, at sørge for at uddannelsen passer til de typer jobs der kommer i fremtiden.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Varde Kommune, Kristendemokraterne

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Hammerum landbrugsskole

Erhvervserfaring

landmand landboforening
K

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Varde Kommune, Kristendemokraterne

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Hammerum landbrugsskole

Erhvervserfaring

landmand landboforening

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik