PERSONPROFIL

Jens Møller

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Tønder
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Gift 2 børn

V

Jens Møller (Løsgænger) har siden 2009 været kommunalbestyrelsesmedlem i Tønder Kommune, hvor han er medlem af Arbejdsmarkedsudvalget. Efter 38 år som venstremand valgte Jens Møller efter kommunalvalget i 2017 at blive løsgænger, da han efter eget udsagn følte sig blacklistet og overset.

Han var regionsrådsmedlem i perioden fra 2009 - 2017 i Region Syddanmark, hvor han var medlem af bl.a. Sundhedsudvalget, samt Udvalget for dansk-tysk samarbejde. Han var regionsrådskandidat i Region Hovedstaden for Venstre ved regionsrådsvalget 2017,. Han blev dog ikke genvalgt. Hans politiske karriere startede i 1997, da han blev amtsrådsmedlem, hvilket han var frem til 2005. I 2017 blev han desuden udnævnt som Ridder af Dannebrog for sit politiske engagement.

Han er uddannet automekaniker, og har haft egen automobilforhandler i Bedsted i 20 år, som nu er blevet solgt. Til dagligt arbejder han som konsulent. Jens Møller er desuden været meget aktiv i Sønderjyllands lokale liv bl.a. som mangeårigt formand for Museum Sønderjylland. Privat har han to børn, og er gift med Tove.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 304 Venstre in total 9458
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 657 Venstre in total 9147

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1057 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en reel mulighed for at der er virksomheder der kan løfte opgaven her og nu.- jeg siger ikke at der i al evighed ikke skal spørges til prisen for opgave hos andre, med personalet behøver arbejdsro.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Tønder Kommune, Løsgænger

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune, Løsgænger

2009 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune, Venstre

2013 - 2018

Formand, Børn og Ungeudvalget Tønder Kommune, Venstre

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

1997 - 2005

Amtsrådsmedlem Sønderjyllands Amtsråd, Venstre

Tillidsposter

2005 - nu

Formand Museum Sønderjylland

Uddannelse

Erhvevsuddannelse

Erhvervserfaring

2000 - nu

Konsulent

1979 - 2000

Selvstændig Automobilforhandler
V

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Tønder Kommune, Løsgænger

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune, Løsgænger

2009 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune, Venstre

2013 - 2018

Formand, Børn og Ungeudvalget Tønder Kommune, Venstre

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

1997 - 2005

Amtsrådsmedlem Sønderjyllands Amtsråd, Venstre

Tillidsposter

2005 - nu

Formand Museum Sønderjylland

Uddannelse

Erhvevsuddannelse

Erhvervserfaring

2000 - nu

Konsulent

1979 - 2000

Selvstændig Automobilforhandler

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik