PERSONPROFIL

Jeppe Riis

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 5. november 1995 i Vejle Sygehus Single

F

Jeppe Riis var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Jeppe Riis blev ikke valgt ind.

Han er aktiv i SF Ungdom (SFU) som distriktssekretær, og er derudover lærervikar på to friskoler. Han har en gymnasial uddannelse fra Tørring Gymnasium. Jeppe Riis bor i Grejs.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 95 Socialistisk Folkeparti in total 4358

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Kultur, idræt og fritid

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er underligt at stille det op som om, at man bliver nødt til at spare andre steder for at få råd til at drive ordentlige skoler. Hele velfærden i Vejle Kommune trænger til et løft.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for ofte har udliciteringer af velfærd resulteret i konkurser til skade for borgere og kommunekasse. Bevar det på offentlige hænder, så vi sikrer ordentlig hjemmehjælp der ikke går konkurs.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi affaldssorterer allerede i Vejle Kommune. Det skal vi blive ved med, men vi behøver ikke at udvide ordningen endnu mere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. Vejle Kommune har været fantastiske til at integrere flygtninge og indvandrere.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle Kommune har allerede en af de laveste kommuneskatter i landet. Ingen grund til at prioritere midler på at gøre den endnu lavere.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En by uden et levende kulturliv er en meget kedelig by.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En af grundpillerne i vores velfærdssamfund er, at den er til for alle. Også de velhavende.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke være et enten/eller-spørgsmål.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er en af de mest "intelligente" skatter vi har. Ikke nok med at den bringer penge til kommunekassen, så skaber den også større incitament til at arbejde, fremfor at tjene penge på at eje boliger.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2015 - 2016

Bestyrelsesmedlem SFU Vejle og Omegn

Uddannelse

2013 - 2016

Gymnasial uddannelse Tørring Gymnasium

Erhvervserfaring

2015 - nu

Distriktssekretær SF Ungdom
F

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2015 - 2016

Bestyrelsesmedlem SFU Vejle og Omegn

Uddannelse

2013 - 2016

Gymnasial uddannelse Tørring Gymnasium

Erhvervserfaring

2015 - nu

Distriktssekretær SF Ungdom

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik