PERSONPROFIL

John Rasmussen

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 11. januar 1989 i Fredericia I et forhold Bor i Fredericia Kommune

I

John Rasmussen (LA) var i 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Vejle kommune. John Rasmussen blev ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Han er uddannet biolog ved Københavns Universitet. I 2014 blev han ansat i en løntilskudsstilling ved Gribskov Kommune som naturmedarbejder. Siden blev han ansat i et år som biolog- og matematiklærer i udskolingen på Distriktsskole Ganløse. Derefter flyttede han tilbage til Trekantsområdet og arbejder nu som Erhvervskonsulent på AffaldsGenbrug, Vejle Kommune, hvor han administrerer affaldshåndtering for virksomheder og anviser bygge- og anlægsaffald. Han har tidligere også drevet en privat internetbaseret forretning, og han har pt. en lille forlagsvirksomhed til egne udgivelser.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Bureaukrati
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Det er på tide med flere friske, liberale politikere på borgen. Alt for længe har vi slæbt rundt på højere offentlig vækst og ineffektivitet. Vi skal videre! Når ikke engang en Venstre-ledet regering kan sikre, at der primært føres sund, liberal politik, er det på tide at man sætter sig kryds på Liberal Alliance. Kun med vores hjælp kan Danmark gøres mere liberalt. Derfor skal du give mig din stemme. Jeg vil sikre mere vækst, mere frihed, færre forbud og lavere skat.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er primært fortaler for, at man bliver opkrævet et gebyr, hvis man ikke møder op til en aftale på f.eks. hospitalet eller hos lægen, hvis man ikke har meldt afbud.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er steder hvor loven ikke giver mening, når kriminelle udlændinge ikke kan udvises, men børn åbenbart godt kan - men derfor er en stram kurs stadig nødvendig. Vi skal bare sikre, at loven rammer rigtigt.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er stadig et af de mest lige lande i verden. Det er vigtigere at vi sikrer vækst, så velstanden generelt øges for alle.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være mulighed for at skolerne i højere grad selv kan sammensætte skemaet.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er klart penge at hente, hvis de mindst effektive kommuner følger de mest effektive, og dermed får udliciteret flere opgaver til private. Servicen og det frie valg skal på den måde også sikres. Det arbejder vi fortsat for.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør fladt være lavere moms.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattelettelser frem for lønstigninger!

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gør det til en god forretning og folk vil følge det.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgiften på alle biler bør sænkes mest muligt.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 138 Liberal Alliance in total 1748

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Min overordnede vision for Vejle Kommune er Syddanmarks bedste handelsby i samamarbejde med levende, unikke centerbyer omgivet af smuk og spændende natur.

Jeg ønsker at kæmpe for et solidt liberalt aftryk på den politiske dagsorden i Vejle Kommune. Kun på den måde kan man sikre, at der udvises respekt for den private ejendomsret, at borgernes skattekroner bruges med forsigtighed og omhu, og at kommunen ikke overtager opgaver, som hører til i det private erhvervsliv.

Jeg arbejder ud fra værdierne "Mere vækst - Mere frihed - Mere tillid - Færre afgifter". Det betyder, at vi blandt andet skal sørge for at få erhvervsvenligheden i top, fjerne bureaukrati og unødvendig kontrol, fjerne de skæve erhvervsskatter og meget mere.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hellere sikre, at flere af de penge, der er i skolesystemet, bruges ude på skolerne i stedet for i administrationen. Vejle Kommune bruger allerede væsentligt flere penge pr. elev end flere af vores nabokommuner. På trods af dette er vores gennemsnitlige elev på et lavere fagligt niveau.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette bør som udgangspunkt bestemmes af hvilken efterspørgsel der er.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører skal selvfølgelig have mulighed for at levere hjemmehjælp, og helst mere end i dag. Kun igennem konkurrencen kan vi opnå bedre kvalitet, og sikre at vi får mest for skattekronerne.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug en ny trafikløsning i Vejle Kommune, så trafikken ikke sander til i myldretiden. Det kræver nye veje. Dette problem bliver kun større efterhånden som de mange nye tilflyttere ankommer. Derfor er investeringer til gavn for privatbilismen vigtigere.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affaldssortering er vigtigt, og vil kun få større betydning i fremtiden, men borgerne skal have tid til at vænne sig til det nye system, der blev implementeret forrige år i hele Vejle Kommune.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette kan klares i det private.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De flygtninge der kommer i job er en ressource. Desværre viste en undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening i 2016, at kun 13,6% af flygtninge i Vejle Kommune var overgået til beskæftigelse. Derfor er de generelt en økonomisk byrde for samfundet. Det er Liberal Alliances politik, at flygtninge skal hjælpes i deres nærområder.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har allerede vederlagsfri ("gratis") fysioterapi, vedligeholdende træning mm, som kan tilgås igennem kommunens hjemmeside.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ledelsens opgave på de enkelte skoler at vurdere, hvordan de bedst driver skolerne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ledigheden er relativt lav i Vejle Kommune, men vi kan gøre mere for at skabe flere arbejdspladser og vækst.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en liberal mærkesag. Det er rimeligt, at man får lov til at beholde lidt flere af sine egne penge.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingspuljen er vigtig for Vejle Kommune. Kommunens funktion med landdistriktskoordinator og projektleder skal bibeholdes og styrkes.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele er vigtigt. Hvis vi øremærker flere penge til opkøb af driftsrettigheder og jordbytning igennem frivillige aftaler, kan vi opnå større og mere sammenhængende naturområder. Det er noget af det vigtigste, vi kan gøre, set fra et biodiversitetsperspektiv. Der skal også sikres et passende niveau af græsning på disse områder, med henblik på opretholdelse naturen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det nuværende niveau er tilpas. Fokus bør i stedet være på naturoplevelser og friluftsliv. Det kan Vejle Kommune gøre bedre end naboerne, og vi ved allerede, at det er det Vejle Kommune er kendt for. Potentialet er stort.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fokus bør være på at få flygtninge i beskæftigelse. Det er den bedste integration.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være tilladt at tilkøbe ekstra ydelser, hvis man har råd. Ikke omvendt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette vil også have positiv effekt på antallet af hjemløse.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi arbejder pt. for at gøre plads til flere private tilbud i stedet for. Konkurrence er også godt på dette område.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fjerne dækningsafgiften, hvilket koster nogle millioner. Derudover skal vi sikre god infrastruktur, hvilket ikke er gratis.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Uddannelse

2011 - 2013

Cand. Scient. Biologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Konsulent Vejle Kommune
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Uddannelse

2011 - 2013

Cand. Scient. Biologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Konsulent Vejle Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik