PERSONPROFIL

Johnny Beck

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 12. september 1958 i Hornstrup,Vejle Single

A

Johnny Beck (S) er byrådsmedlem i Vejle Kommune for Socialdemokratiet. Han er medlem af Kultur- & Idrætsudvalget samt Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Johnny Beck har tidligere været byrådsmedlem i Vejle Kommune i 16 år, frem til 2001. Johnny Beck er ejer af værtshuset Lumskebugten i Vejle. Han er kendt for kampen imod rygeloven, hvor han indsamlede 60000 underskrifter.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 464 Socialdemokratiet in total 18456
KV 2013 Personlige stemmer 400 Socialdemokratiet in total 16387

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Mit slogan: mennesket før systemer , altfor mange borger oplever afgørelser der ikke kan forstås, eller har man fået den rigtige behandling! Kommer til en dør,der er lukket hvilken en kan istedet for åbnes! DERFOR er der brug for en borger ombudsmand/tillidsmand der kan rådgive give tryghed og evt vejlede borgeren i andre retninger! Derudover er der mange udsatte borger der mangler en bolig , dårlig økonomi og dyre boliger i forhold til kontant hjælp. Vi har sofa borger der låner venners sofaer og når der kommer en konflikt er der kun gaden eller herberg tilbage!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe vi har en god kommune kasse skal pengene komme derfra.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De sorte poser skal genindføres så borgerne tager systemet alvorligt!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Kultur- og Idrætsudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Vejle Kommune, Socialdemokratiet

1985 - 2001

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Grundskole

Erhvervserfaring

Ejer Lumskebugten
A

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Kultur- og Idrætsudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Vejle Kommune, Socialdemokratiet

1985 - 2001

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Grundskole

Erhvervserfaring

Ejer Lumskebugten

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik