PERSONPROFIL

Jon Krongaard

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Haderslev
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Gift

O

Jon Krongaard (DF) er 1. viceborgmester i Haderslev Kommune. Han er formand for Beskæftigelse- og Integrationsudvalget samt medlem af Økonomiudvalget.

Han er partipolitisk aktiv i Dansk Folkepartis Lokalforening i Haderslev, en forening han på nuværende tidspunkt også kan kalde sig formand for.

Han er uddannet folkeskolelærer i dansk, kristendomskundskab og historie fra Haderslev Statsseminarium. Han dimitterede i 2015, men har siden endt uddannelse primært beskæftiget sig som personlig assistent for partifællen og Europaparlamentsmedlemmet Anders Vistisen (DF).

Privat er han gift med Frederikke.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 910 Dansk Folkeparti in total 3875

Mærkesager

  • Ældre
  • Integration

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør stoppe al planlægning af vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jobcentret behandler ikke borgerne med fornøden hensyntagen og respekt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen er for dyr i drift i forhold til andre kommuner i landsdelen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Biltrafikken er en uundværlig faktor i et moderne samfund. Men, med prioriteringen af biltrafikken indgår naturligvis respekt og omtanke for de bløde trafikanter.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil til enhver tid arbejde for, at de kulturbevarende institutioner og tiltag støttes og bevares.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1085 Dansk Folkeparti in total 72356

Mærkesager

  • Ældre
  • Integration

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

1. viceborgmester Haderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Haderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Haderslev Kommune, Venstre

Uddannelse

2011 - 2015

Folkeskolelærer Haderslev Statsseminarium

Erhvervserfaring

Personlig assistent
O

Politiske hverv

2017 - nu

1. viceborgmester Haderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Haderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Haderslev Kommune, Venstre

Uddannelse

2011 - 2015

Folkeskolelærer Haderslev Statsseminarium

Erhvervserfaring

Personlig assistent

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik