PERSONPROFIL

Jørgen Nielsen

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Langeland
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 13. maj 1971 i Rudkøbing I et forhold 2 børn Bor i Langeland Kommune

C

Jørgen Nielsen (K) var i 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Langeland kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Jørgen Nielsen blev ikke valgt ind for nogle af delene.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Jørgen Nielsen (K) er forhenværende formand for Det Konservative Folkepartis vælgerforening på Langeland. Jørgen Nielsen var opstillet til valget i 2013 i både region og kommune.

Til daglig arbejder Jørgen Nielsen som revisionsassurandør hos Topdanmark.

Mærkesager

  • Økonomi
  • Beskæftigelse
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Hvis man synes at det er vigtigt, at der er en god balance imellem selv at tage et ansvar for eget liv, men også at det er vigtigt, at dem som ikke kan klare sig selv får hjælp til det.
Samtidig med, at dem som gerne vil yde en ekstra indsats - og dermed også gavner samfundet - de får noget ud af at yde den ekstra indsats.
Så er vi helt på linje!
Derudover kæmper jeg for, at vi får nogle bedre trafikale forhold på Fyn, det sparer kvæstede og døde, men også tid for den enkelte og ikke mindst arbejdsgiverne.
Jeg ser gerne, at vi får det nære politi tilbage i de mindre byer. Selvom en stor del af den omlægning er konservativ, så er jeg bare nødt til at sige - det er en "ommer"!
Mange af de fynske kommuner er "plaget" af lave indtægter og mange ældre. Det betyder, at vi har brug for en ny udligningsreform, som ikke kun tilgodeser de store byer.
Vi skal ikke krybe på knæ og bede om "fattighjælp" fra staten. Vi er lige borgere i DK!
Ordentlighed og værdighed tilbage i samfundet!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ser jeg på ingen måde et behov for. Der er pres på arbejdsmarkedet i øjeblikket, og det er vigtigt at det private erhvervsliv kan få alt den arbejdskraft de efterspørger. Hvis vi fortsat ønsker den samme gode velfærd, så er vi nødt til at tjene pengene et sted - og det gør man altså ikke ved at udvide den offentlige sektor.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig have et arbejdsmarked, hvor overenskomster overholdes. Men vi må også se i øjnene, at vi fremadrettet kommer til at mangle arbejdskraft. Så ønsker vi et konkurrencedygtigt erhvervsliv, så må vi også acceptere arbejdskraftens frie bevægelighed i EU - det gælder jo begge veje.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som arbejdsmarkedet er i øjeblikket, så ser jeg ikke behovet for det.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virkeligheden er jo sådan, at vi som samfund - uanset hvor hårdt det er - er nødt til at prioritere økonomien i relation til sygdomsbehandling. Har man ikke en dokumenteret effekt i forhold til en medicin type, så er min holdning, at så tjener man ikke resten af de syge, ved at bruge pengene på den.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er sundt, og i fremtiden med flere ældre og flere sygdomme vi kan kurere, så får vi brug for alle de muligheder sundhedsvæsenet byder på - uanset om det er private eller offentlige. Vi har et utroligt dygtig sundhedsvæsen. Men mange små operationer mv. kan fint varetages af private aktører.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste af os kan godt betale f.eks. 100 kr. for at komme til lægen. Men dem som af den ene eller anden årsag ikke har midlerne. Arbejdsløse, folk med kroniske lidelser, børnefamilier osv. De skal ikke betale. Tror vi alle synes, at dem som ikke har råd skal kunne gå gratis til lægen, men er bange for, at det bliver et "tungt" og dyrt system at administrere.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke "lægge vores grænser ned", men vi skal også huske, at vi som samfund har råd til - og en forpligtelse til - at hjælpe andre. Derfor ser jeg f.eks. gerne, at vi begynder at tage nogle kvoteflygtninge. Som vi vel at mærke sørger for at integrere ordentligt.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vil du nyde godt af vores samfund med de goder, demokrati og forskellige rettigheder som følger med. Så lær dansk og opfør dig ordentligt - så er du velkommen! Kan og vil du ikke det, så skal du ikke være her! Mere enkelt kan det vist ikke siges!

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne, at folk - danskere - kan bevæge sig ind og ud af Danmark - også hvis de har fundet kærligheden i andre lande. Kærlighed kender ikke altid landegrænser, og vi vil genre nyde godt af, at vi lever i en global verden - ja så må vi også deltage!

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er på ingen måde tilhænger af, at vi skal have "fattige" i DK. Men jeg mener at den ulighed der tales så meget om, ikke eksisterer. Desværre har vi engang imellem nogle mennesker, som "falder imellem 2 stole". Her skal vi være bedre til at hjælpe. Men vi giver i stor udstrækning sociale ydelser til alle der ikke kan klare sig selv. Og det skal stadig kunne betale sig at arbejde.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sådan som vores arbejdsmarked er i øjeblikket, så har vi brug for al den arbejdskraft vi kan få, så derfor ser jeg ikke nogen grund til at fjerne kontanthjælpsloftet. Kommer vi i en situation med stor krise igen, så er jeg mere åben overfor det. Men lige p.t. er det på INGEN MÅDE umuligt at få et job.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er heldigvis de senere år blevet sådan, at det kan betale sig at have et arbejde - der er mere på bundlinjen, end hvis man får en offentlig ydelse istedet.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion er i min verden en god ting. Men hvis ikke økonomien følger med ud til kommunerne fra staten, når man ønsker mere inklusion - til f.eks flere pædagoger i enkelte klasser, så er vi gået for vidt. Problemer og udfordringer for børn løses ikke ved bare at kalde det inklusion. Men vi skal måske som samfund også huske, at blive bedre til, at ikke alle som "stikker" lidt ud fra mængden bare skal have en diagnose.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoledagen er MEGET lang for mange af især de små elever, men også de store, som kan have svært ved at finde fritidsjob, dyrke sport og i den sammenhæng også være aktive i f.eks. foreningslivet, som vi i DK har en stor tradition for.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke - blandt de større børn ihvertfald nogen, som tager skade af, at vide hvorddan ens evner er, og ikke mindst hvor man skal forbedre sig. Er man ikke forberedt, når man går ud af skolen, så bliver livet svært! Derimod så synes jeg det er relevant at undlade det i de små klasser.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi slipper nok ikke uden om diskussionen om brugerbetaling - dem som har råd, må selv bidrage. De kommen de år får vi langt flere ældre, og den regning skal betales. Men jeg synes det er relevant, at få diskussionen om, hvor højt "overliggeren" skal ligge.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem som har brug for disse ydelser er dem, som har været med til at optjene dem. Så det er ikke rimeligt. Når det så er sagt, så kan godt kigge lidt på hvilke midler den ældre selv har - ligesom vi gør i alle andre forhold i det offentlige ud fra devisen om, at har amn penge kan man selv betale. Jeg er dog på ingen måde tilhænger af, at man skal straffes fordi man har været fornuftig at spare op.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan faktisk ikke se, at der er nogen sammenhæng imellem de to ting. Pensionsalderen har jo ikke noget at gøre med, hvornår man får brug for ældrepleje!

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de små og mindre omegnskommuner har vi i den grad brug for en bedre økonomi, så jeg mener istedet der skal kigges på en ny udligning, så de små kommuner med mange ældre får et bedre fundament. Ude på landet bidrager vi også til samfundet - vi betaler bl.a det samme i statsskat som alle andre steder, og har dermed også krav på, at det ikke skal være dårligere at være barn, ung eller gammel selvom man f.eks. bor på Langeland og ikke i Gentofte.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne topskatten fjernet. Topskatten er - og kan være - en forhindring i, at få folk til at yde lidt mere, hvis man skal betale en stor del i skat.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så dog gerne, at vi sænkede momsen generelt på fødevarer istedet. Hvordan den enkelte vælger at leve, er i min verden stadig op til den enkelte. Men sundhed er selvfølgelig en god ting, og kan man fremme sundheden ved at indføre en differentieret moms, så er jeg med på den. Dog ser jeg lidt udfordringer i, hvem der skal bestemme hvad der er sundt - er det f.eks. kunne visse typer grøntsager?

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi i DK fortsat ønsker et højt leve- og velfærdsniveau, hvor vi har høje lønninger som nu, så er vi nødt til at styrke vores erhvervslivs konkurrenceevne, ved at gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i DK.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi får langt mere ud at investere i det private erhvervsliv - det er her man tjener pengene der holder liv i det offentlige system.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil jo alle gerne have mest muligt i løn. Men vi er i forhold til mange andre lande meget løntunge, og forstår vi ikke, at sætte grænsen det rigtige sted, så går det ud over vores virksomheders konkurrence evne. Derfor ser jeg gerne, at vi istedet kigger på skatten på arbejde, så folk istedet får et større rådighedsbeløb.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi "fodrer" vores børnefamilier med børnecheck osv. hele vejen op igennem et barns liv. Fordi vi tilskynder til at få børn, så vi hele tiden har nogle til at bidrage til samfundet. Derfor er vi alle vænnet til at modtage penge til vores børn. Vi ved også alle, at børn koster - også selvom de fylder 18 år! Derfor ser jeg gerne, at vi begynder at kigge på differentierede børne ydelser. Sådan at dem som selv har råd - de betaler selv en større del, og dem som har det sværere - de hjælpes.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne, at dem som kan betale selv i højere grad gør det. F.eks. kunne vi sagtens kigge på børnechecken. Jeg er helt enig i, at der er børnefamilier, som har brug for en større børnecheck, og andre som kan klare sig med en mindre.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når de når den alder, så færdes de ofte med nogle, som er gamle nok til at købe, så synes den nuværende grænse er fin nok.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er et af verdens rigeste lande, så vi har råd til at yde den bistand vi gør nu.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vil vi nyde, så må vi også yde! Længere er den ikke.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her skal og bør vi følge vores samarbejdspartnere i NATO og EU. Det er derfor vi er medlem.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommer bestemt an på hvilke typer kriminalitet vi taler om! Der er bare blandt bander og andre voldskriminelle nogle, som er så forhærdede, at vi er nødt til at skærme resten af samfundet imod dem. Men det ene behøver ikke, at udelukke det andet.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror grundlæggende ikke på, at det at straffe gør, at der kommer bedre mennesker ud i den anden ende. Til gengæld tror jeg på, at højere straffe for vold kan være med til at afskrække nogen, samtidig med at man skærmer ofre og andre i samfundet imod dem, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke den skal være lavere. Men selvom man "kun" er 14, så må ens handlinger godt have en konsekvens, men vi sætter ikke børn i fængsel eller andre institutioner.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi som samfund ønsker at der skal køre flere el og hybrid biler på vejene, så er vi nødt til at gøre det attraktivt for folk, at købe den type biler. F.eks. ved at gøre dem billigere. Men vi skal stadig huske, at tænke os om - dvs vi skal være sikker på, at den samlede miljø belastning på en el bil er lavere.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Første skridt í kampen for Klima og miljø er at starte med os selv. Så jo mere vi kan genbruge - desto bedre er det.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke "kvæle vores erhvervsliv" i afgifter. Men istedet gøre det mere attraktivt for dem, at investere i grønne løsninger. Kvæler vi en dansk producent af f.eks. fødevarer, så vi er nødt til at importere fødevarer udefra, er vores garanti for den miljørigtige produktion endnu dårligere. Det bliver jo ikke bedre for det samlede miljø, at "svineriet" foregår et andet sted end i Danmark. Men selvfølgelig skal vores erhvervsliv og virksomheder også tage del i den grønne omstilling.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne den type lejre oprettet i nærområderne til hvor behovet er. Det skal være lejre, hvor der laves ordentlige forhold, så der er fokus på både sikkerhed, sundhed og uddannelse. DVS vi snakker ikke teltlejre. Mange af de lande som skal huse den type lejre - har kan vi få langt mere for de samme penge, som hvis vi tager et meget mindre antal til Danmark, og dermed hjælpe langt flere.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes mængden af afgivet magt er tilpas. Vi skal sørge for, at EU i fremtiden regulerer de store og ydre rammer. Til gengæld skal de holde sig fra vores indenrigs forhold.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udover migrant situationen, så har jeg svært ved at finde argumenter for at bibeholde grænsekontrollen. Jeg så hellere, at vi fik noget mere politi ud over hele landet.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver stærke og modige politikere, der tør gøre op med stærke embedsmænd. Alt for ofte i spare øvelser, er det dem på gulvet og ikke i toppen, som bliver "sparet væk". Derfor har vi desværre områder indenfor det offentlige, som er ineffektivt og bureaukratisk.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer bestemt an på hvilke opgaver vi taler om. Når det drejer sig om kerneopgaverne i vores velfærd - børne pasning, ældre pleje og handikappede, så må jeg tilstå, at de eksempler der har været igennem de senere år, hvor det desværre næsten altid er gået galt. Det har afskrækket mig for at råbe udlicitering. Derimod kan jeg med fordel se f.eks. diverse entreprenør opgaver, kørsel og andet, hvor det giver god mening at udlicitere.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver stærke og modige politikere, der tør gøre op med stærke embeds-mænd. Alt for ofte i spare øvelser, er det dem på gulvet og ikke i toppen, som bliver "sparet væk". Derfor har vi desværre områder indenfor det offentlige, som er ineffektivt og bu-reaukratisk.

43 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener det er en MEGET stor samfundsinvestering, som jeg har svært ved at se bliver tjent hjem, når vi samtidig arbejder på en Femern forbindelse. Jeg ser hellere, at vi kigger på det 3 spor på den fynske motorvej helt fra Nyborg allerede nu, og samtidig får opgraderet turen fra Svendborg til Tårs, samt en bro mellem Als og Fyn.

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er dog lidt usikker på behovet for etape 2 i Odense allerede nu. Det ville være kedeligt, hvis det endte som en "jysk motorvej" - pengene brugt men behovet er der ikke.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i den grad brug for, at få politiet så meget tilbage i lokalområdet, så borgerne igen oplever det trygt. Mener dog ikke det kræver døgnbemandende stationer alle steder.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 127 Det Konservative Folkeparti in total 724
KV 2013 Personlige stemmer 32 Det Konservative Folkeparti in total 355

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg er 46 år gammel, 2 store børn, som ikke er ældre, end jeg kan huske hvordan skole og institutionsverdenen virker.
Tror på, at skal vi have tilflytning til Langeland, så skal vi investere i mennesker og udvikling af arbejdspladser på Langeland.
Vi ønsker derfor en nedsættelse af pasningstaksterne - halvering - for de 0-6 årige.
Det vil gøre det attraktivt for børnefamilier at flytte til Langeland.
Samtidig skal vi ved ansættelse af en erhvervschef sørge for, at vi får skabt nogle arbejdspladser.
Der skal pres på region og stat for at sikre os en bedre vej til Fyn, vores infrastruktur skal i det hele taget styrkes.
Vi ønsker de unge uddanner sig, det foregår typisk på Fyn, og skal de kunne deltage i det sociale liv derovre, så skal vi sørge for der er ordentlige busforbindelser - og i weekenderne også om natten - natbus.
Og tidligere busafgange om morgenen, så man kan nå f.eks Odense til skole kl. 8 om morgenen.
Vores 4 skoler skal fastholdes og udbygges bl.a ved hjælp af tilflytning.
Og så skal vores ældre have en ordentlig pleje. Som det er nu har flere plejehjem kun én nattevagt- det er bare ikke godt nok!
Det nuværende flertal i kommunalbestyrelsen har "formøblet" en årsindtægt på 20 mio kr. samt 200 arbejdspladser ved en kraftig medvirken til lukningen af asylcentrene i kommunen! Så der er nok at tage fat på!
Derfor stem personligt på Jørgen Nielsen - nr. 2 på liste C.
..din sikkerhed for, at DIN stemme bliver hørt!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Langeland Kommune skal være forsøgsområde for salg af sommerhuse til udlændinge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan kun gå for langsomt!

2 Langeland Kommune skal arbejde på igen at drive asylcentre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det var så ærgeligt, at det nuværende flertal igennem misundelse og forsøg på "kammerateri" fik sat de statslige arbejdspladser over styr. Til næste budgetår vil vi kunne se på vores økonomi, at der kommer til at mangle op mod 20 mio kr. udover de ca. 200 arbejdspladser vi mistede.

3 Langeland Kommune skal i højere grad satse på øget bosætning ved alternative boformer, som eksempelvis øko-landsbyer og olle-kolle-fællesskaber.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spændende tanke med øko landsbyer. Tror dog ikke vi er klar til det endnu. Dertil er flertallet af langelænderes økonomi for spinkel, og kommunen har ikke skattegrundlaget til at understøtte det endnu. Derimod tror jeg meget på tanken om olle koller. Især fordi det modvirker ensomhed. Mange af de ældres børn er flyttet fra øen, så derfor er ensomhed en ting mange ældre lider under.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en bedre vejføring til Fyn, men den kollektive trafik skal også virke, så man kan bo på Langeland uden at have bil.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det virker naturligt at passe på naturen! Men kun hvis det på slutstedet også sorteres - ellers giver det ikke mening

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror vi istedet for at tilføre penge skal kigge på fordelingen af dem. Flere år har det faktisk været sådan, at man i Folkeoplysningsudvalget ikke har brugt alle pengene, og faktisk tilbageført til kommunekassen.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som nævnt tidligere bl.a støtte til udendørs koncerter, og kultur tilbud til den "almindelige" langelænder.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes faktisk, at vi tager ganske godt hånd om de socialt udsatte allerede i dag.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af flygtninge i kommunen er efterhånden ret begrænset, og de søger oftest mod de større byer, og til næste år skal vi slet ikke modtage nogen overhovedet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sporene fra andre kommuner skræmmer, og viser med al tydelighed, at det skal man holde sig fra.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bl.a kigge på mere forebyggelse på sundhedsområdet, så færre bliver syge, og dermed mindre genoptræning

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg hører, ar der bl.a på ørstedsskolen er en del problemer i forhold til for mange i klasserne, og at inklusionen "fylder for meget". Pudsigt nok mener det nuværende flertal, at det går godt. Det er bare ikke de daglige brugeres oplevelse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mangler simpelthen arbejdspladser på Langeland

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et ønske men på ingen måde mulighed pt

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at sikre udvikling uden for Rudkøbing, så vi ikke skaber et "udkantslangeland"

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bedre at forebygge end at helbrede. Mener dog, at niveauet pt er som det skal være.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forældre skal trygt kunne sende deres børn afsted på cykel. Og alle andre cyklister for den sags skyld.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene behøver ikke at udelukke det andet. Vi skal ikke være så bange for forandring.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne kommunen støtter flere udendørskoncerter om sommeren, så vi har noget at tilbyde vores turister.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener vi skal tænke anderledes på dette område, bl.a igen ved forebyggelse - f.eks ansættelse af en misbrugskonsulent. Og er lidt i tvivl om vi overhovedet har noget vi kan kalde socialt udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som nævnt tidligere, er der faktisk meget få flygtninge tilbage på Langeland. Men dem som er her skal selvfølgelig på bedste vis integreres

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have lige ret til de kommunale kerneydelser, men ønsker man ekstra - f.eks rengøring, og man har penge selv, så skal man selv bidrage.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en af de ting, som skal virke, men det skal børne og ældrepleje også.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan jo kun bruge pengene en gang, men mener at vi for at øge tilflytningen bl.a skal tilbyde mere fleksible åbningstider i institutionerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget presserende, at vi får skabt nogle flere arbejdspladser.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville da være dejligt, men nok ikke realistisk set i lyset af, at man bl.a pga asylcenterlukningen kommer til at mangle 20 mio kr. i kommunekassen

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 172 Det Konservative Folkeparti in total 29885
RV 2013 Personlige stemmer 205 Det Konservative Folkeparti in total 40910

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Jeg er 46 år gammel, 2 store børn, som ikke er ældre, end jeg kan huske hvordan skole og institutionsverdenen virker.
Tror på, at skal vi have tilflytning til Langeland, så skal vi investere i mennesker og udvikling af arbejdspladser på Langeland.
Vi ønsker derfor en nedsættelse af pasningstaksterne - halvering - for de 0-6 årige.
Det vil gøre det attraktivt for børnefamilier at flytte til Langeland.
Samtidig skal vi ved ansættelse af en erhvervschef sørge for, at vi får skabt nogle arbejdspladser.
Der skal pres på region og stat for at sikre os en bedre vej til Fyn, vores infrastruktur skal i det hele taget styrkes.
Vi ønsker de unge uddanner sig, det foregår typisk på Fyn, og skal de kunne deltage i det sociale liv derovre, så skal vi sørge for der er ordentlige busforbindelser - og i weekenderne også om natten - natbus.
Og tidligere busafgange om morgenen, så man kan nå f.eks Odense til skole kl. 8 om morgenen.
Vores 4 skoler skal fastholdes og udbygges bl.a ved hjælp af tilflytning.
Og så skal vores ældre have en ordentlig pleje. Som det er nu har flere plejehjem kun én nattevagt- det er bare ikke godt nok!
Det nuværende flertal i kommunalbestyrelsen har "formøblet" en årsindtægt på 20 mio kr. samt 200 arbejdspladser ved en kraftig medvirken til lukningen af asylcentrene i kommunen! Så der er nok at tage fat på!
Derfor stem personligt på Jørgen Nielsen - nr. 2 på liste C.
..din sikkerhed for, at DIN stemme bliver hørt!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere fokus på pleje og omsorg end administration

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i alles interesse, at man har det billigste og BEDSTE tilbud, men man må jo godt bruge hovedet når man vælger udbyderen.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han har brugt andres penge til sig selv. Det skal have konsekvenser

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med alle de penge vi i dag betaler i skat til det, så bør det virke. Tror istedet der skal fokus på administrationen på sundhedsområdet

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en presserende opgave, men ikke en opgave der kan løftes uden hjælp fra staten, hvor man f.eks. Gør det mere attraktivt for læger at komme ud "på landet" f.eks ved eftergivelse af studiegæld eller andet

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Giver mening at centralisere i forhold til bedre behandling. Men ikke rimeligt, at f.eks ældre mennesker skal på sygehus 100 km fra hvor de bor. Ihvertfald efter evt operation

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bare man holder fingrene væk fra selve plejen

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det SKAL simpelthen virke

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På Langeland mangler vi simpelthen busafgange, for at folk med job og studie i f.eks Odense kan nå frem til kl. 8 Ligesom vi i den grad mangler nogle natbusser til og fra Fyn fra langeland

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flertallet af ungebhar godt af nye input, og at møde nye unge. Men den gruppe, som ellers ikke af forskellige årsager vil få en uddannelse, skal selvfølgelig tilgodeses også, måske via "sattelit uddannelser" lokalt

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et område, som skal virke

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvis det giver mening i relation til forebyggelse og sygdomsbegrænsning

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har man forsøgt så mange gange - og det virker ikke. Det eneste der kommer ud af det er, at de store byer bliver rigere på de mindres bekostning. Lad os få noget mere regional erhvervsudvikling ud i kommunerne.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være muligt at bo og arbejde i yderområderne uden at have bil

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener ikke det behov er der

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Langeland Forsyning A/S Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

1. suppleant Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2012

Forsikringsmægler Forsikring, Forsikringsakademiet

1997 - 2000

Exam. Assurandør Forsikring, Forsikringsakademiet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Revisionsassurandør Topdanmark

2010 - 2016

Forsikringsmægler Dahlberg Assurance Agency A/S
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Langeland Forsyning A/S Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

1. suppleant Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2012

Forsikringsmægler Forsikring, Forsikringsakademiet

1997 - 2000

Exam. Assurandør Forsikring, Forsikringsakademiet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Revisionsassurandør Topdanmark

2010 - 2016

Forsikringsmægler Dahlberg Assurance Agency A/S

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik