PERSONPROFIL

Jørn Lehmann Petersen

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 22. februar 1951 i Sunds Gift 2 børn

A

Jørn Lehmann Petersen (S) har siden 2013 været regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, hvor han er formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, næstformand for Sundhedssamordningsudvalget, samt medlem Forretningsudvalget. Han genopstiller for Socialdemokratiet i Region Syddanmark ved det kommende valg.

Hans politiske karreire startede i 1981, da han blev byrådsmedlem i Broager Kommune. Fra 1989-2005 var han borgmester for Broager Kommune. Efter kommunesammenlægningen var han viceborgmester i Sønderborg Kommune fra 2006 til 2010 og byrådsmedlem indtil 2014, hvor han blev regionrådsmedlem.

Privat har Jørn Lehmann Petersen to døtre, og er bosiddende i Broager med sin kone. Han er født i Sunds og opvokset i Vojens hvor hans far, Peter Petersen, var borgmester.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 6987 Socialdemokratiet in total 154901
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 8324 Socialdemokratiet in total 171645

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Rent drikkevand, oprensning af giftgrunde.
Lighed i sundhed - mere decentral behandling.
Uddannelse til alle, også til borgere med særlige behov.
Offentlig/privat samarbejde om udvikling af nye produkter
Fast forbindelse Als-Fyn
Et fælles socialt ansvar
Jobs i regionen målrettet borgere med særlige behov

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialdemokratiet

2005 - 2009

Viceborgmester Sønderborg Kommune, Socialdemokratiet

1989 - 2005

Borgmester Broager Kommune, Socialdemokratiet

1981 - 1989

Byrådsmedlem Broager Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

A

Politiske hverv

2013 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialdemokratiet

2005 - 2009

Viceborgmester Sønderborg Kommune, Socialdemokratiet

1989 - 2005

Borgmester Broager Kommune, Socialdemokratiet

1981 - 1989

Byrådsmedlem Broager Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik