PERSONPROFIL

Karin Riishede

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Middelfart
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 31. oktober 1959 i Korsør I et forhold 1 barn

V

Karin Riishede (V) er byrådsmedlem i Middelfart Kommune. Hun er medlem af Økonomiudvalget samt Skoleudvalget.
Hun stillede også op ved Kommunalvalget i 2013, hvor hun blev Venstres 1. suppleant til byrådet.

Karin Riishede er uddannet revisor og har siden 2012 arbejdet som selvstændig konsulent indenfor økonomi og regnskab. Tidligere har hun blandt arbejdet for Deloitte og PwC. Karin Riishede har en HD i Regnskab og Økonomistyring fra Handelshøjskole Syd i Kolding.

Karin Riishede er bosat i Strib med sin samlever og har en udeboende søn på 29 år.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 297 Venstre in total 5102
KV 2013 Personlige stemmer 206 Venstre in total 5238

Mærkesager

  • Ældre
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Bosat i Strib. Uddannet revisor, nu selvstændig med egen konsulentvirksomhed indenfor økonomi og regnskab. Var kandidat for første gang i 2013 og blev Venstres 1. suppleant til byrådet. Har efter valget lagt flere af mine kræfter i foreningsarbejde m.m.- nu formand for Strib Lokaludvalg, medlem af repræsentantskabet i Middelfart Sparekasse, Middelfart Erhvervsråd og engageret i Venstre i Middelfart via bestyrelsesarbejde.

Mærkesager:

1: Middelfart skal med sin centrale og naturskønne beliggenhed udnytte sit potentiale og vi kan og skal kunne tiltrække flere virksomheder, borgere og turister. Kommunen skal skabe gode rammebetingelser, være imødekommende og løsningsorienteret - ellers mister man fremtidens muligheder - der er stadig plads til forbedringer. Finansieringen af bedre løsninger skal ske via effektiviseringer og "flere kunder i butikken".

2: Kommunens kerneopgaver: Vi skal "back to basic" og have fokus på de basale kerneopgaver, som kommunen skal varetage overfor sine borgere. Prioriteringen må ske ud fra begrebet "Need to have / Nice to have". På flere områder ligger Middelfart Kommune i den nedre ende af skalaen sammenlignet med andre kommuner - der er plads til forbedringer!

3: Frivilligt arbejde og foreningsliv: Det er vigtigt at anerkende og påskønne det store arbejde, som udføres af frivillige og ildsjæle i hele kommunen. Kommunen skal ikke altid være igangsætter af projekter, men være lydhør overfor de mange ting, som sker i lokalområderne - tingene kommer jo ofte "nedefra". Få skabt en større forståelse af hinandens lokalområder - få skabt et godt billede af hele "paletten" / hele oplandet i kommunen.

Mit motto: "Man er valgt for at fortælle systemet hvad borgerne mener - ikke for at fortælle borgerne hvad systemet mener".

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Middelfart Kommune skal bruge flere penge på udvikling i landsbyerne på Vestfyn frem for udviklingen i Middelfart by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Middelfart Kommune skal samarbejde mere med de fynske kommuner på bekostning af samarbejdet med de jyske kommuner i trekantsområdet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunerne Middelfart og Fredericia bør gå sammen i en fælles Lillebælt Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 887 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Bosat i Strib. Uddannet revisor, nu selvstændig med egen konsulentvirksomhed indenfor økonomi og regnskab. Var kandidat for første gang i 2013 og blev Venstres 1. suppleant til byrådet. Har efter valget lagt flere af mine kræfter i foreningsarbejde m.m.- nu formand for Strib Lokaludvalg, medlem af repræsentantskabet i Middelfart Sparekasse, Middelfart Erhvervsråd og engageret i Venstre i Middelfart via bestyrelsesarbejde.

Mærkesager:

1: Middelfart skal med sin centrale og naturskønne beliggenhed udnytte sit potentiale og vi kan og skal kunne tiltrække flere virksomheder, borgere og turister. Kommunen skal skabe gode rammebetingelser, være imødekommende og løsningsorienteret - ellers mister man fremtidens muligheder - der er stadig plads til forbedringer. Finansieringen af bedre løsninger skal ske via effektiviseringer og "flere kunder i butikken".

2: Kommunens kerneopgaver: Vi skal "back to basic" og have fokus på de basale kerneopgaver, som kommunen skal varetage overfor sine borgere. Prioriteringen må ske ud fra begrebet "Need to have / Nice to have". På flere områder ligger Middelfart Kommune i den nedre ende af skalaen sammenlignet med andre kommuner - der er plads til forbedringer!

3: Frivilligt arbejde og foreningsliv: Det er vigtigt at anerkende og påskønne det store arbejde, som udføres af frivillige og ildsjæle i hele kommunen. Kommunen skal ikke altid være igangsætter af projekter, men være lydhør overfor de mange ting, som sker i lokalområderne - tingene kommer jo ofte "nedefra". Få skabt en større forståelse af hinandens lokalområder - få skabt et godt billede af hele "paletten" / hele oplandet i kommunen.

Mit motto: "Man er valgt for at fortælle systemet hvad borgerne mener - ikke for at fortælle borgerne hvad systemet mener".

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Middelfart Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Middelfart Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Skoleudvalget Middelfart Kommune, Venstre

Uddannelse

HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskole Syd

Erhvervserfaring

2012 - nu

Selvstændig konsulent Riishede Consulting
V

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Middelfart Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Middelfart Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Skoleudvalget Middelfart Kommune, Venstre

Uddannelse

HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskole Syd

Erhvervserfaring

2012 - nu

Selvstændig konsulent Riishede Consulting

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik