PERSONPROFIL

Karsten Holt Larsen

Danmark Først

Spidskandidat i Vejle
Spidskandidat i Region Syddanmark

Født 18. august 1967 i Give Single

L

Karsten Holt Larsen var i år 2017 spidskandidat for Danmark Først ved Kommunalvalget i Vejle kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Karsten Holt Larsen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han har tidligere været opstillet i Vejle Kommune for partiet Vejle Først.

Karsten Holt Larsen er uddannet bachelor fra Aarhus Universitet. Han arbejder til daglig som selvstændig erhvervsdrivende med sit eget service- og vikarbureau. Privat er Karsten Holt Larsen bosat i Vejle.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 30 Danmark Først in total 0
KV 2013 Personlige stemmer 47 Vejle Kommune Først in total 67

Mærkesager

  • Integration

Med kandidatens egne ord

Kriminelle udlændinge skal ikke belaste vores land og vores sundhedsvæsen

Danmark Først - Danske Patrioter - Det Nationalistiske Danmark

Se også danmarkforst.dk Korrupte og kriminelle politikere fra de landsdækkende partier sidder tungt på Regionsrådet i Region Syddanmark. Og i samarbejde med korrupte ansatte i Region Syddanmark har politikerene de seneste 4 år kastet Region Syddanmark ud i voldsom turbulens til skade for sundhedsvæsnet og vores lokalsamfund. Det har blandt andet ført til overskrifter som: ”HVER TREDJE SKRÆK-LÆGE ER UDENLANDSK”. Derudover tænker politikere og ansatte i det politiske system på sig selv frem for på befolkningen.

Udlændingepolitik: Danmark Først ønsker ikke kriminelle flygtninge, kriminelle indvandrere og kriminelle udlændinge i Region Syddanmark. Sådanne søges uopholdeligt kastet ud af Danmark. Tilbage til hjemlandet eller i hvert fald langt væk, således at grænseoverskridende kriminalitet mindskes i Jylland, Fyn og Danmark.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge og indvandre skal ud af kommunen. Og de sparede penge skal bruges på skoler. Se også DanmarkForst.dk

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samfundet skal først og fremmest støtte op om at den enkelte borger kan få sin egen privatbolig.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge og indvandre skal sparkes ud af kommunen. Og de sparede penge skal bruges på vores ældre etnisk danske medborgere. Se også DanmarkForst.dk

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være god plads til biler på villaveje. Med rummelige vendepladser. Det må også sidde en på forvaltningen i Vejle Kommune der er imod privatbilister. Det skal man da tro så sårlig som lyskurvene i Vejle er indstillede. Det skal der laves om på.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må komme an på en konkret stillingtagen. Men sport er sundt. Og udformningen heraf skal have et nationalistisk fremme.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alene kultur af national og nationalistisk interesse skal fremmes. Kulturradikal og vanstereorentret kunst skal bekæmpes og pilles ned. Se også www.DanmarkForst.dk

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag går en meget stor del af ressourcerne i Vejle Kommune til høje lønninger til ledende ansatte i kommunen. Og til luxsus til byrådsmedlemmerne. De penge skal tilbage til befolkningen. Og det er vigtigt at det kun er den etnisk danske del af befolkning der får gavn af pengene.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge og indvandre spreder utryghed og kriminalitet. Meget ofte bistår medierne med at skjule den kriminalitet som flygtningene og indvandrene begår. Det er derfor vigtigt at folk taler sammen om problemet og selv søger oplysninger og information om flygtningekriminalitet på internenettet. Se også www.DanmarkForst.dk

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer jo an på ledelsen. Der er for dårlig i Vejle Kommune

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Penge til sundhed skal prioriteres efter en helhedsvurdering. Fortrinsvis til etniske danskere. Flygtninge og indvandre skal ikke have hjælp. Se også DanmarkForst.dk

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres ikke meget for almindelige mennesker. Der kan gå for lud og kold vand. Mens administrationen i Vejle Kommune og politikerene i byrådet fordeler pengen blandt sig selv. Stillinger i kommunen går fortrinsvis til byrådenes familiemedlemmer. Og til bekendte og familier af ledende offentligt ansatte. Det skal der gøres op med. Se også www.DanmarkForst.dk

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminalitet skal bekæmpes med magtmidler. Hvis politiet ikke gider passe deres arbejde ( Som f.eks. vejle Politi ikke gider ) skal nationalistiske frikorps sikker ro og orden i vores lokalsamfund. Der skal slås hårdt ned på stoffer og narkotikakriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhver kulturbegivenhed med offentlig penge i skal være af nationalistisk karakter og have det klare formål at fremme nationalismen og slevbevistheden hos danske mennesker. Se også www.DanmarkForst.dk

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste boligområder ødelægges af flygtninge og indvandre - de skal ikke have hjælp. Pengene skal omfordeles til etnisk danske familiers mulighed for at opbygge gode hjem til sig selv. De skal ikke betale for flygtninge og indvandrer.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej Tak - til kriminelle indvandrere og islam. Der koster vores samfund en formue. Forgifter lokalområder med stoffer og bandekriminalitet. Og ødelægger en masse for mange mennesker. Ud af landet med dem. DanmarkForst.dk

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er første og fremmest kvaliteten af ledelsen der er vigtig. Og igen er det centralt at det kun er den etnisk danske del af befolkningen som pengene og ressourcerne kommer til gavn. Kriminelle flygtninge og indvandre skal overhovedet ikke kunne få behandling.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Etnisk danske familier skal have forbedret muligheden for selv at passe børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 220 Danmark Først in total 523

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Kriminelle udlændinge skal ikke belaste vores land og vores sundhedsvæsen

Danmark Først - Danske Patrioter - Det Nationalistiske Danmark

Se også danmarkforst.dk Korrupte og kriminelle politikere fra de landsdækkende partier sidder tungt på Regionsrådet i Region Syddanmark. Og i samarbejde med korrupte ansatte i Region Syddanmark har politikerene de seneste 4 år kastet Region Syddanmark ud i voldsom turbulens til skade for sundhedsvæsnet og vores lokalsamfund. Det har blandt andet ført til overskrifter som: ”HVER TREDJE SKRÆK-LÆGE ER UDENLANDSK”. Derudover tænker politikere og ansatte i det politiske system på sig selv frem for på befolkningen.

Udlændingepolitik: Danmark Først ønsker ikke kriminelle flygtninge, kriminelle indvandrere og kriminelle udlændinge i Region Syddanmark. Sådanne søges uopholdeligt kastet ud af Danmark. Tilbage til hjemlandet eller i hvert fald langt væk, således at grænseoverskridende kriminalitet mindskes i Jylland, Fyn og Danmark.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stop for gratis sundhedsvæsen til kriminelle udlændinge. Flygtninge og indvandrere er en kolossal belastning for vores sundhedsvæsen. Og der ville være mere end rigelige ressourcer til alt hvis de ikke hele tiden skal have og have. Kriminelle udlændinge kan rejse frit ind i Danmark og begå kriminalitet. Kommer de kriminelle udlændinge til skade i forbindelse med udøvelsen af kriminalitet får de ovenikøbet gratis behandling i sundhedsvæsnet i Region Syddanmark. Det skal der sættes en stopper for.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Korrupte og kriminelle politikere fra de landsdækkende partier sidder tungt på Regionsråde i Region Syddanmark. Og har i samarbejde med korrupte ansatte i Region Syddanmark har de seneste 4 år kastet Region Syddanmark ud i voldsom turbulens til skade for sundhedsvæsnet og vores lokalsamfund. Det har blandt andet ført til overskrifter som: ”HVER TREDJE SKRÆK-LÆGE ER UDENLANDSK”.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsvæsnets økonomiske midler og øvrige ressourcer skal alene komme den etnisk danske befolkning til gode. Kriminelle udlændinge skal ikke fremover kunne modtage gratis behandling på sygehusene i region Syddanmark.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle flygtninge og indvandre skal fratages muligheden for behandling. derved spares mange penge. Samtidig med at de etnisk danske patienter kan få ekstra god behandling.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Spidskandidat Danmark Først

Tillidsposter

Bachelor Aalborg Universitet

Uddannelse

Adm. Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Selvstændig Vejle-Servicefirma.dk
L

Politiske hverv

Spidskandidat Danmark Først

Tillidsposter

Bachelor Aalborg Universitet

Uddannelse

Adm. Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Selvstændig Vejle-Servicefirma.dk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik