PERSONPROFIL

Kasper Mejlhede

Nye Borgerlige

Spidskandidat i Nyborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 5. november 1973 Gift 4 børn

D

Kasper Mejlhede var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige ved Kommunalvalget i Nyborg kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Kasper Mejlhede blev ikke valgt ind.

Til daglig arbejder han som elektriker.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 49 Nye Borgerlige in total 97

Mærkesager

  • Integration
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Vælgerne skal stemme på mig og Nye Borgerlige, fordi der er brug for nye folk på taburetterne.

Der er brug for folk, som tør stille sig op mod de gamle magthavere, som som har sine erfaringer fra det virkelige liv langt væk fra rådhuset.

Der skal genindføres respekt for skatteydernes penge og respekt for danskernes værdier.

En stemme på de gamle partier er en stemme på mere af den samme politik.

Spørgsmål og svar

1 Eleverne i Nyborgs folkeskoler skal have skattebetalt skolemad.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er gode erfaringer med brugerbetalte kantiner på skolerne, men på internationalt plan er der også gode erfaringer med skattefinansiering af skolemaden. Hvis vi kunne kopiere de bedste, så er jeg frisk.

2 Børnene i Nyborg Kommunes daginstitutioner skal have økologisk mad, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerne må selv finansiere deres egne fikse idéer, hvilket de så i øvrigt skal være helt fri til. Konventionelle danske landmænd leverer nogle af verdens allerbedste fødevarer med verdens mindste miljøpåvirkning til følge. De skal ikke hverken udskammes eller udkonkurreres for skattekroner.

3 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Nyborg Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens kerneydelser bør udføres så ansvarligt og billigt som muligt af respekt for skatteydernes penge. Det bør naturligvis udføres under stort ansvar, så selskaberne stilles til ansvar og øjeblikkeligt erstattes, hvis de svigter deres opgaver.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Infrastrukturen skal fungere på begge punkter. Borgernes tid er vigtig, og skal så vidt muligt aldrig spildes unødigt på forsinkelser i transport.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at undgå, at borgerne pålægges unødigt besvær, som ikke gavner miljøet. Affaldssortering skal kun indføres, når det påviseligt har en positiv effekt på miljøet!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg har ikke tilstrækkelig indsigt i kommunens budget til at komme med et sikkert svar på spørgsmålet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det viser alle statistikker. Undtagelser fra reglen og anekdoter påvirker ikke min holdning til den sag. Asylsøgere er gennemsnitligt en enorm belastning i alle vestlige samfund.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Reel konkurrence har altid medført højere kvalitet for brugerne end alternativet. Det bør vi kæmpe for, til størst muligt gavn for borgerne.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Det ved jeg simpelthen ikke.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Kommunerne bør så vidt muligt blande sig udenom folkeskolernes håndtering af klassestørrelse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se venligst Nye Borgerliges politik ang. basisydelse. Jobcentrene skal nedlægges!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Penge bruges bedst af dem, som har tjent dem!

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne udenfor Nyborg forsømmes tilsyneladende med henblik på nedlæggelse. Det synes jeg er en dårlig plan!

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At "holde sig væk" fra bander og kriminalitet er primært de unges og deres forældres eget ansvar. Kommunen bruger penge nok på denne indsats.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges, så vidt jeg kan se, i øjeblikket en passende pengemængde på cykelstiers anlæggelse og vedligehold i Nyborg.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg ved ikke hvordan kommunen i øjeblikket håndterer denne politik, så jeg har ikke yderligere kommentarer til den.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bør sørge for tilladelser til kulturelle begivenheder og så lidt bureaukrati omkring dem som muligt. Derefter skal finansieringen af de gode projekter nok komme væltende.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Spørgsmålet er for uklart, og jeg kan derfor ikke svare.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration/assimilation er den indvandredes eget ansvar! Skatteyderne skal ikke flås yderligere for at finansiere indvandreres modvilje mod danske værdier!!

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo mere velhavende de ældre er, jo flere skatter har de også indbetalt i løbet af deres liv! De er blevet flået tilstrækkeligt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De sindslidende er en overset gruppe overalt i Danmark nu. Det bør rettes op.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal stilles færre dokumentationskrav til vores pædagoger, så de får bedre tid til at tage sig af børnene!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Pengene skal "bruges" til at fjerne forhindringer som skatter, afgifter og unødigt bureaukrati, så skal virksomhederne nok komme, og de eksisterende vil blomstre.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er en nem måde at styre ejendomspriserne på, men samtidig forekommer det at være en voldsom uretfærdig skat. Den skal betales for borgerens egen ejendom, af allerede beskattede penge og man kan aldrig slippe for den.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 45 Nye Borgerlige in total 0

Mærkesager

  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Vælgerne skal stemme på mig og Nye Borgerlige, fordi der er brug for nye folk på taburetterne.

Der er brug for folk, som tør stille sig op mod de gamle magthavere, som som har sine erfaringer fra det virkelige liv langt væk fra rådhuset.

Der skal genindføres respekt for skatteydernes penge og respekt for danskernes værdier.

En stemme på de gamle partier er en stemme på mere af den samme politik.

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Elektriker
D

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Elektriker

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik