PERSONPROFIL

Katri Søgaard

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Billund
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 30. oktober 1972 Gift 1 barn Bor i Billund Kommune

C

Katri Søgaard (K) var i 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Billund kommune og Regionsråd Syddanmark. Katri Søgaard blev ikke valgt ind for nogle af delene. Hun er folketingskandidat til valget i 2019.
Hun er engageret i Det Konservative Folkeparti som bestyrelsesmedlem i Billund Vælgerforening.
Civilt har Katri Søgaard uddanndet som til anæstisygeplejerske og har bl.a haft sin gang på Esbjerg og Herning Sygehus.

I 2013 startede hun sin egen bedemandsforretning, som hun også bestyrer den dag i dag.
Privat er hun gift og bor med mand og et barn i Grindsted.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Vi skal have et sundere Danmark.
Sundhedsvæsenet og ældreplejen skal have et sundhedstjek; med fokus på arbejdsmiljø og arbejdsgange.
Vi skal blive bedre til at samarbejde privat og offentligt.
Vores ældre skal behandles med værdighed og respekt, ja med kærlighed.
Vi skal have vores udlændinge ud i job - der skal de nok lære dansk., og ikke kun fokusere på sprogskoler.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skulle det gerne gøre, men jeg mener, at der er lang vej endnu dertil. Privathosp har været her længe, men off sygehuse præsterer ikke bedre af den grund, endnu. Men det kunne være godt, om det virkede.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os hellere få flere private firmaer i spil, så der kan skabes konkurrence og differentiering i hvad der tilbydes; så kan den enkelte gorger vælge til eller fra.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er kommet mange stramninger de sidste år, og jeg mener, at loftet er nået.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi skal samtidig gøre mere for at få de, der kan i job. Det skal ikke kunne betale sig ikke at arbejde.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er kommet mere fysisk aktivitet ind i hverdagen på skolerne hvilket er positivt. Reelt er det SFO ordningerne, der lider under det, og det har jeg ikke noget problem med.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer er nødvendige i vores hverdag. Men jeg ser gerne niveau opdelt undervisning, som da jeg selv gik i folkeskolen. Det mener jeg vil løfte flere på den lange bane

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal arbejdes i at få sygemeldte tilbage i arbejde (de trækker en løn), at rekruttere og fastholde gennem faglighed og udvikling. Større brug af IT og andre hjælpemidler. Lad os kigge arbejdsmiljø

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os få flere private aktører ind, og gøre det valgfrit for den enkelte hvem man vælger

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være svært for den lille virksomhed at få den første medarbejder, da det er ressource tungt. Det bertyder, at nogle små virksomheder må lukke, da der ikke er plads til den investering det er at få medarbejdere. Vi skal blive bedre til at se, hvad vi får for lønningerne og den enkelte medarbejder skal også være indstillet på at skulle præstere for sin løn.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi har et fint system i DK med børneydelse. Det skal ikke kunne betale sig at få mange børn, hvis man i bund og grund ikke selv kan forsørge dem uden støtte.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke som i alle over én kam. Så må man se på den enkelte familie og støtte op med fx hjælp til buskort for at komme i gang med en ungdomsuddannelse, vis der ikke er økonomi til det i familien.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os øge grænsekontrollen ved EUs ydre grænser i stedet for.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men jeg kunne ønske mere konkurrence på området. Udbuddene er kørt helt af sporet - lad flere aktører komme på banen, men også til en pris, hvor der kan tilbydes ordnede forhold og firmaerne undgår konkurs

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsehandel er for mange en hyggetur, og jeg mener, at det er utopi at tro, at den kan afskaffes - ved at nedsætte afgifterne genererer vi et problem på egen bane i form at fx overvægt og kroniske sygedomme

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 45 Det Konservative Folkeparti in total 892

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 130 Det Konservative Folkeparti in total 29885

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Billund

Uddannelse

2006 - 2008

Anæstisygeplejerske

1994 - 1998

Sygeplejerske Bispebjerg

Erhvervserfaring

2013 - nu

Bedemand Søgaards Bedemandsforretning

2017 - 2018

Direktør Anne Blume ApS
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Billund

Uddannelse

2006 - 2008

Anæstisygeplejerske

1994 - 1998

Sygeplejerske Bispebjerg

Erhvervserfaring

2013 - nu

Bedemand Søgaards Bedemandsforretning

2017 - 2018

Direktør Anne Blume ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik