PERSONPROFIL

Kjeld Nielsen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 24. marts 1945 i Esbjerg Gift 3 børn

C

Kjeld Nielsen var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Det Konservative Folkeparti ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Kjeld Nielsen (K) har været byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Fanø Kommune 2013 - 2017. Fra 1989 til 2005 var Kjeld Nielsen borgmester i Fanø Kommune. Kjeld Silkjær Nielsen genopstiller ikke til Fanø Byråd 2017.

Inden han blev borgmester arbejdede Kjeld Nielsen som speditør. I sin kommunalpolitiske pause fra 2005 til 2013 var han engageret i flere bestyrelser. Kjeld Nielsen er gift med Solvejg, og sammen har de tre børn.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 327 Det Konservative Folkeparti in total 29885

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

sygehuse og det øvrige sundhedsvæsen er regionens vigtigste opgaver. Udvikling og uddannelse er også meget vigtigt. Jeg vil gerne deltage i den politiske styring af disse områder i region Syddanmark. Med 24 års erfaring som byrådsmedlem, heraf 16 som borgmester anser jeg mig for at være velkvalificeret til opgaven og tror, at jeg kan gøre en forskel.
Jeg vil arbejde for et forbedret samarbejde mellem kommuner og region, som begge har sundhedsopgaver, og jeg vil styrke udvikling og uddannelse i regionens område. Borgere og erhvervsliv skal nyde godt af samarbejde om opgaveløsning uden hensyn til kommunegrænser og regionsgrænser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - 2017

Byrådsmedlem Fanø Kommune, Det Konservative Folkeparti

1989 - 2005

Borgmester Fanø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Næstformand Røde Kors Fanø
Medlem Handicaprådet, Fanø Kommune

Uddannelse

Speditør

Erhvervserfaring

Speditør
Fhv. borgmester Fanø kommune
C

Politiske hverv

2013 - 2017

Byrådsmedlem Fanø Kommune, Det Konservative Folkeparti

1989 - 2005

Borgmester Fanø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Næstformand Røde Kors Fanø
Medlem Handicaprådet, Fanø Kommune

Uddannelse

Speditør

Erhvervserfaring

Speditør
Fhv. borgmester Fanø kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik