PERSONPROFIL

Kristian Myrhøj

Radikale Venstre

Spidskandidat i Sønderborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 26. februar 1966 i Sønderborg 4 børn

B

Kristian Myrhøj var i år 2017 spids kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Sønderborg kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Kristian Myrhøj blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han er uddannet journalist, og har tidligere arbejdet blandt andet som udgaveredaktør på JyskeVestkysten. Til daglig arbejder han nu som selvstændig med virksomheden Mykom Kommunikation. Privat har han fire børn, og han er bosiddende i Sottrupskov

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 80 Radikale Venstre in total 288
KV 2013 Personlige stemmer 236 Radikale Venstre in total 640

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Dit kryds den 21. november er det vigtigste kryds du får mulighed for at sætte.
Det der sker i din kommune og din region er utroligt afgørende for din og min hverdag.
Her afgøres og påvirkes pasning af vores børn, skolegang for børn og unge samt pasning af vores ældre. Og for regionen vores syge.
Derfor er dit kryds den 21. så vigtigt!
For mig er værdierne, hos de personer der vælges, det vigtigste.
Jeg tror på, at vi hver især er selvstændige individer, der helst vil træffe vores egen beslutninger og leve vores eget liv.
For at så mange af os som muligt kan klare os selv, skabe vores eget liv og bidrage til det samfund vi ønsker, så skal alle bidrage - på det niveau de kan. Her er plads til alle - fordi vi har brug for alle.
Et stærkt fællesskab, et stærkt samfund, er grundlaget for at skabe de tryggeste rammer for vores børn og den bedst mulig uddannelse for vores unge - så alle som voksne kan skabe sig et godt liv og bidrage positivt til vores fælles samfund.
Der er 3 hjørnesten for min valgkamp: Sikre og trygge rammer for vores børn - Den bedste mulige uddannelse for vores unge - Hurtigere og klogere omstilling til grøn energi.
Jeg har 4 børn. Jeg er selvstændig. Jeg er uddannet i Forsvaret og som journalist. Jeg er ikke aktiv politiker i dag, men en vælger, som dig, der har valgt at bruge mit kryds på at stille op som kandidat til valget.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forbyde kulturarrangementer med åben ild på offentlige pladser – såsom skater-arrangementet Ring of Fire.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle arrangementer, der kan skabe liv og opmærksomhed - og som overholder lovgivningen - skal selvfølgelig have lov til at finde sted.

2 Kommunen skal sørge for småjobs til samtlige kontanthjælpsmodtagere, så de opfylder 225-timersreglen og ikke rammer kontanthjælpsloftet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen bør tilbagebetale penge til borgerne, hvis kassebeholdningen overstiger 300 millioner kr.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke være en pengekasse. Men hvis der spares op til en gennemtænkt og levedygtig investering kan det give mening.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen, igen - dumt spørgsmål - Hvilke konkrete investeringer er der tale om?

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal generelt mere fokus på sundhed og velvære. Idræt er kun een del af helheden.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det kræver at lovgivningen giver mulighed for, at de mennesker der vil, også får lov at bidrage.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dumt spørgsmål - Genoptræning og sund mad er væsentlig forudsætninger for et sundt liv. Derfor kan man ikke skære i det ene uden det rammer det andet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fremtidens sociale problemer skabes i dag. Det er derfor vigtigt, at vi gør alt - væsentligt mere end i dag - på at få alle børn og unge gennem en uddannelse, så de med tiden kan stå på egne ben og bidrage til fællesskabet.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen - dumt spørgsmål - Det er jo umuligt at svare på, hvilke konkrete ting vi taler om. En cykelsti i forhold til et fortov?

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu tvinger lovgivning flygtninge til at sidde uvirksomt og vente. Det duer ikke. De skal i gang med at bidrage. De skal have lov til at lære sprog og yde en indsats. De skal være et aktiv - ikke tvinges til at sidde uvirksomt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke afsættes flere penge. Det skal bare gøres bedre og klogere end i dag.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 299 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Dit kryds den 21. november er det vigtigste kryds du får mulighed for at sætte.
Det der sker i din kommune og din region er utroligt afgørende for din og min hverdag.
Her afgøres og påvirkes pasning af vores børn, skolegang for børn og unge samt pasning af vores ældre. Og for regionen vores syge.
Derfor er dit kryds den 21. så vigtigt!
For mig er værdierne, hos de personer der vælges, det vigtigste.
Jeg tror på, at vi hver især er selvstændige individer, der helst vil træffe vores egen beslutninger og leve vores eget liv.
For at så mange af os som muligt kan klare os selv, skabe vores eget liv og bidrage til det samfund vi ønsker, så skal alle bidrage - på det niveau de kan. Her er plads til alle - fordi vi har brug for alle.
Et stærkt fællesskab, et stærkt samfund, er grundlaget for at skabe de tryggeste rammer for vores børn og den bedst mulig uddannelse for vores unge - så alle som voksne kan skabe sig et godt liv og bidrage positivt til vores fælles samfund.
Der er 3 hjørnesten for min valgkamp: Sikre og trygge rammer for vores børn - Den bedste mulige uddannelse for vores unge - Hurtigere og klogere omstilling til grøn energi.
Jeg har 4 børn. Jeg er selvstændig. Jeg er uddannet i Forsvaret og som journalist. Jeg er ikke aktiv politiker i dag, men en vælger, som dig, der har valgt at bruge mit kryds på at stille op som kandidat til valget.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

Selvstændig
B

Uddannelse

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik