PERSONPROFIL

Kristian Nørgaard

Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 20. januar 1995 i Grindsted I et forhold

V

Kristian Nørgaard Nielsen (V) stiller op til regionsrådsvalget i 2017 i Regions Syddanmark. Han er byrådsmedlem i Billund Kommune, hvor han er medlem af Børne- og Kulturudvalget. Han er medlem af Venstre Ungdoms Forretningsudvalg som landskasserer. Kristian Nørgaard Nielsen har en gymnasial uddannelse fra Grinsted Gymnasium, og har siden da arbejdet i Legoland som cowboy.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2556 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for, at vi bevare og udvikler vores nære sundhedsvæsen tæt på hvor vi bor. Det er vigtigt, at hjælpen er tæt på hvis uheldet er ude. Sundhedsvæsnet er afgørende for vores lokalområde, og vi skal altid tænke borgeren ind før systemet!
Som nuværende byrådsmedlem ved jeg, hvor afgørende det er, at der er et stærkt samarbejde mellem kommune og region. Det samarbejde skal være endnu stærkere!

Jeg kæmper også for, at vores region bliver bundet endnu bedre sammen. Her skal vi særligt sørge for bedre transport muligheder regionalt og lokalt. Både når familien skal besøges, den unge skal på uddannelse eller trygt hjem fra byen om natten.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tiden er ikke inde til at udlicitere ambulancekørslen lige nu.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god ide, at der udskrives bøder til de, som ikke møder op til aftalt behandling. Det koster sundhedsvæsenet mange penge, hver gang personalet venter forgæves.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal sikre den lokale tryghed i yderområderne. Derfor skal der investeres i dygtige læger i hele regionen.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

supersygehuse er en god ide. Men der skal ikke lukkes flere sygehuse lokalt.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det generelle serviceniveau er også en del af serviceniveauet i yderområderne. Hjælpen skal være tæt på, uanset hvor i regionen man bor.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samarbejdet med kommunerne skal styrkes, så vi får billigere og bedre offentlig transport.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mulighed for at uddanne sig i hele regionen, uanset hvor man kommer fra.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kravet er afskaffet, og det er godt.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse er vigtig, og opdages sygdom tidligt kan fatale konsekvenser undgås.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frihed til den enkelte uddannelsesinstitution giver det bedste resultat.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Billund Kommune, Venstre

Tillidsposter

2015 - nu

Landskasserer Venstres Ungdom

2016 - nu

Formand for Landsstyrelsen Venstres Ungdom

Uddannelse

2015 - nu

Jura SDU

Erhvervserfaring

Studerende
V

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Billund Kommune, Venstre

Tillidsposter

2015 - nu

Landskasserer Venstres Ungdom

2016 - nu

Formand for Landsstyrelsen Venstres Ungdom

Uddannelse

2015 - nu

Jura SDU

Erhvervserfaring

Studerende

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik