PERSONPROFIL

Kurt Jensen

Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 28. februar 1951 i Føvling 4 børn

V

Kurt Jensen (V) er kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark for Venstre.
Fra 1980 til 2017 arbejdede han som administrerende direktør i Frøs Sparekasse. Tidligere var han blandt andet administrerende direktør i Glejbjerg Sparekasse samt assistent i Sparekassen Sydjylland i Ribe.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3374 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Efter 37 succesfulde år som adm. direktør i Frøs Sparekasse mener jeg at kunne tilføre Regionen et frisk pust udefra.
Jeg er i stand til at skabe vækst og udvikling, hvilket jeg har bevist i Frøs Sparekasse. Her voksede egenkapitalen fra 11 mio. i 1980 til 599 mio. i 2017.
Jeg har desuden medvirket til at gøre Frøs til Europas Bedste Arbejdsplads i 2011.
Min baggrund giver mig mulighed for at kunne gennemskue alle komplicerede økonomiske beregninger og tal, som Regionsrådet skal tage stilling til.
Jeg vil stå for økonomisk ansvarlighed og høj effektivitet - således at borgerne får mest muligt sundhed for pengene, blandt andet ved mindre bureaukrati og mere tid til patienten.
Jeg vil ligeledes arbejde for samme elektroniske patientjournal i alle fem regioner. Dette vil efter min opfattelse give bedre overblik og tryghed for den enkelte borger. Desuden vil Regionerne kunne spare mange penge.
Jeg vil endvidere arbejde for, at regionen leverer en 100% opfyldelse af behandlingsgarantien på kræftbehandling og andre alvorlige sygdomme.
Vækst og udvikling i Region Syddanmark.
-udflytning af flere statslige arbejdspladser til regionen.
-flere videregående uddannelser til vores region.
Min vision er at gøre Region Syddanmark til et endnu bedre sted at bo og arbejde.
-min filosofi er, at hvis man ikke er i udvikling, er man i afvikling.
Jeg vil kunne gøre "en forskel" i Regionsrådet i Region Syddanmark.
Derfor stem personligt på nr. 33 på Venstres liste til Regionsrådet i Region Syddanmark.

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Finansiel uddannelse Lederkursus på Insead i Paris

Erhvervserfaring

Tidl. adm. direktør (indtil 1.4.2017) Frøs Sparekasse
V

Uddannelse

Finansiel uddannelse Lederkursus på Insead i Paris

Erhvervserfaring

Tidl. adm. direktør (indtil 1.4.2017) Frøs Sparekasse

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik