PERSONPROFIL

Lars Christian Hostrup-Schultz

Nye Borgerlige

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 19. marts 1969 i Gentofte I et forhold 2 børn

D

Lars Christian Hostrup-Schultz var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Nye Borgerlige ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han er næstformand for partiet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Lars Christian Hostrup-Schultz er oprindeligt uddannet fra Forsvaret, og han har siden uddannet sig som bl.a. Maritim Sikkerhedsofficer bl.a. ved rederiet A. P. Møller-Mærsk. Han arbejder til daglig som administrerende direktør for virksomheden RCS Event Group, som han selv ejer. Han har tidligere bl.a. arbejdet i andre ledende stillinger bl.a. som marketingschef for Danmarks største racerteam.

Privat er Lars Christian Hostrup-Schultz i et forhold, og han er far til to.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 52 Nye Borgerlige in total 0

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Danmark er et smukt og et fantastisk land. I mine mange år i rederiet A. P. Møller-Mærsk har jeg nydt at opleve verden, men ingen steder som her er der så smukt og roligt. Vi skal værne om vores frihed - og denne må beskyttes på alle måder, især imod Christiansborg umættelige djøfferi. Vi vil have magten tilbage til borgerne. Vi må sænke skatterne - og give vores virksomheder bedre vilkår, så de kan styrke den danske økonomi yderligere, og dermed give os et langt bedre socialt bevidst Danmark, hvor der er råd til at beskytte vores børn, unge i deres uddannelse, styrke vores kultur og ej at forglemme vores ældre, der har bygget dette samfund op.

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundet alt for mangle regelsæt, top styring, djøfferi knækker dette ofte de varme hænder og dette ser vi alt for mange steder her i landet, dette skal der sættes en stopper for, så de ansatte kan fokusere på deres områder, og så må og skal vi have tillid til vores ansatte.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke sende gode penge efter dårlige. Carl Holst har uden tvivl begået fejl, og dette bør han tage en straf for, men at bruge flere mill kroner af skatteborgernes penge, på at jagte en mand, det kan og må afsluttes langt hurtigere. Han må opfordre til at betale den regning og få denne sag afsluttet. Der er langt flere og vigtigere ting at tage sig til.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk her i landet betaler allerede så uendelig høj en del af deres løn til det offentlige, uden det blive bedre - NEJ ! der skal skæres kraftigt ned på unødvendigt regel tyranni, djofferi, og store ministerpensioner og gyldne håndtryk for fyrede offentlige medarbejder!

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

læge standen er særdeles presset i hverdagen, og derfor ville dette kunne sætte unødvendige besøg ned. Jeg ser dog at dette mindre gebyr skulle sættes i % takt med patiensens indtægt.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal i hvert tilfælde nedsætte priserne, så disse svare overens med den almindelige pris for alm. kørsel. Dette ville ikke blot støtte turismen, men også ø boernes frie bevægelighed.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan og skal ikke være meningen af kun folk i de større byer kan være sikre ved sygdom, når vi alle betaler skat - skal lille Ida så ikke kunne besøge sin morfar i julen, fordi morfaren ikke nåede til syghuset i tide?! - bevar de mindre syghuse og giv befolkningen det tilbage, de faktisk betaler for.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi støtter udviklingen af nye private virksomheder, og derfor støtter vi dette forslag om øget privatisering, men kvaliteten må på ingen måde forringes.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som sagt betaler vi alle skat, også i yderområderne - og kan det være meningen at disse mennesker i yderområderne blot skal ned prioriteres ? Nej vel. Men skærer vi ned på dårlig ledelse og regeltyranni ville der blive rigelig råd til at sikre hele landet. Jeg er overbevidst om at vi kunne trække rig erfaring fra det tyske syghusvæsen der ikke sidder med disse problemstillinger.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi både må og skal passe på den jord vi lever på. Danmark er et glimrende forgangs eksempel, - men det betyder ikke vi skal slække kravene på at beskytte vores jord og kunne give vores børn en bedre start

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at styrke de mindre områder, må man også støtte den kollektive traffik, ikke blot så ældre men også de unge samt almindelige borger frit kan bevæge sig rundt i landet.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg bord selv i Faaborg-Midtfyn kommune hvor vi stort set ikke har nogle videregående uddannelser, men hver dag må se vore unge borger må søge til Odense eller Svendborg for at få en uddannelse- kan dette virkelig være meningen? Dette mener jeg klart vi må tage afstand fra og kæmpe for vores mindre byer og samfund og dermed styrke hele landet.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Top styring er ikke lige det vi står for i Nye Borgerlige, og derfor ser vi helst at regionerne bliver nedlagt og vil forsat arbejde for at denne yderligere administration bliver fjernet for borgernes vigtige økonomiske midler. Mindre stat og mere menneske

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan ikke være meningen at vi et velfærdssamfund lader vore syge i stikken. Tidlig og hurtigt personlig indsættelses på en sindslidende person kan mange gange helbrede dem helt og give dem livs viljen tilbage og give dem værdigheden tilbage

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Giver man menneske frie tanker og handle kraft, vil dette til hver en tid forøge al motivation og højere morale til at indfører langt mere effektive arbejdsmetoder, dette er en af de tydelige former imellem den offentlige og private sektor.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En screening vil ikke blot koste samfundet langt mindre i længden, men vil også kunne redde menneskeliv. En hospitals seng koster over 4000 kroner om dagen, og tænkt på det menneske der kunne have været reddet langt inden, samt den arbejdskaft der går tabt. Det kan ikke andet end at betale sig, at finde fejlen -eller sygdommen før den opstår, end at vi konstant laver lappeløsninger i dette samfund.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er korrekt, men der må også være overenstemmelse med denne forsikring i forhold til folks indkomst. Vi lever i en velfærdstat hvor der både skal være råd og midler til at beskytte vore syge mennesker, før vi deler disse midler ud til resten af verden.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Nye Borgelig støtter vi en bedre Infrastruktur, der kan støtte vores mindre byer, så disse kan overleve og styrke hele landet. Udviklingen af nye store og mindre industrier i de mindre samfund, kan give dem nyt liv og gøre dem langt mere selvstændige.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog med en bevidsthed og fokus på miljøet.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig må man styrke trafikken i de større byer hvis der er behov for det, men igen - kan det være meningen at Mormor fra Ferritslev ikke kan besøge sine børn i Fredericia, eller omvendt - blot fordi man vil spare en million på en bus der kører i søn og helligdage, samt om natten. Man kunne fjerne ved lov - at teletaxa har mulighed for at bevæge sig frit over grænserne, og dermed stoppe Monopoliseringen fra f.eks Fynbus. Dette ville løse mange problem stillinger for alle parter.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Syddanmark, Nye Borgerlige

Tillidsposter

Næstformand Nye Borgerlige, Faaborg-Midtfyn

Uddannelse

DUAL-Officer og Maritim Sikkerhedsofficer Svendborg

Erhvervserfaring

Administrerende direktør RCS Event Group
D

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Syddanmark, Nye Borgerlige

Tillidsposter

Næstformand Nye Borgerlige, Faaborg-Midtfyn

Uddannelse

DUAL-Officer og Maritim Sikkerhedsofficer Svendborg

Erhvervserfaring

Administrerende direktør RCS Event Group

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik