PERSONPROFIL

Lars Erik Hareskov

Nye Borgerlige

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 23. februar 1940 i Kongens Lyngby Single 3 børn

D

Lars Erik Hareskov var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Nye Borgerlige ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han har igennem hele sit arbejdsliv arbejdet i den private sektor indenfor salg og marketing i brancher fra foderstoffer til medicin. Derudover er han uddannet alternativ behandler - homøopat - og har en en årrække haft egen klink.
Privat har han 3 børn.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 39 Nye Borgerlige in total 0

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Busbetjeningen af områderne udenfor byerne er vitale for at undgå affolkning. Busserne skal køre der hvor folk har brug for dem og på de tidspunkter der passer.
Der må være noget galt med den måde man organisere arbejdet på sygehusene, siden man stadig hører om større arbejdspres. Det vil jeg gerne have indsigt i og fjerne urimelige dokumentationskrav samt uhensigtsmæssige undersøgelses og behandlingsforløb. Når de nye supersygehuse bliver etableret for de meget syge patienter, hvordan vil det så gå for de mindre syge?

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det drejer sig også om bedre planlægning samt kampen mellem de forskellige faggrupper.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende burde ambulancekørsel være i privat regi. Men forløbet med Bios har lært os at det kan være svært i praksis.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der arbejder i dag flere hundrede praktiserende læger på sygehusene. Kunne man ikke finde en ordning så de kunne passe de ledige lægepraksis.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er primært offentlige ansatte læger som arbejder på de private sygehuse i fritiden. Så kvaliteten vil være den samme.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehuse til supersyge patienter. Der skal findes plads til de der endnu ikke er blevet supersyge.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har ikke hidtil været politisk interesse for at udvikle en bedre kollektiv trafik. Der skal udarbejdes behovsanalyser så man får at vide hvor busserne skal køre og hvor ofte.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Busbetjeningen kunne måske løses bedre af kommunerne.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er blevet afskaffet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal udarbejdes behovsanalyser inder der træffes beslutning om nedprioritering.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Almindelig medlem

Uddannelse

Merkonom, Homøopat Vejle

Erhvervserfaring

Pensionist Vejle kommune
D

Politiske hverv

Almindelig medlem

Uddannelse

Merkonom, Homøopat Vejle

Erhvervserfaring

Pensionist Vejle kommune

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik