PERSONPROFIL

Lars Hansen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Billund

Født 30. november 1971 i Billund Gift 3 børn

V

Lars Hansen (V) er medlem af byrådet i Billund Kommune, hvor han er medlem af Økonomiudvalget. Lars Hansen stillede første gang op for Venstre i Billund Kommune ved valget i 2005, og ved valget i 2013 blev han valgt til byrådet.

Privat er Lars Hansen bosat i Grindsted.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 278 Venstre in total 5370
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 189 Venstre in total 6870

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Vælgerne skal stemme personligt på mig fordi at jeg går ind for bl.a.,
Styrkelse af folkeskolen, den enkelte elev skal løftes bedst muligt.
Normeringerne på dagtilbudsområdet skal tilgodeses.
Vi skal sikre en værdig ældrepleje, både i hjemmet op på plejehjemmene.
Erhvervslivet skal tilgodeses, for at tiltrække virksomheder og arbejdspladser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen er økonomisk afhængig af store selskabsskatte-indtægter fra LEGO. Kommunen bør derfor for at holde på LEGO imødekomme de krav, LEGO måtte have, om fx tilladelser til byggeri mv.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afhængighed er et stort ord, men vi er taknemlige for at at LEGO ligger i Billund. Det giver flere fordele end ulemper. Det har stor betydning for udviklingen og for at Billund by og Billund kommune er det den er idag.

2 Der bruges for mange penge til udvikling af Billund by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kender endnu ikke fremtidens Billund by, så jeg tror vi skal forsøge om vi kan følge med udviklingen

3 Det kan blive nødvendigt at lukke folkeskoler i Billund Kommune i den kommende byrådsperiode.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt har vi de folkeskoler vi skal have, dog er jeg personligt ikke vild med den sammenlægning vi har lavet mellem den store byskole ( sdr. Skole ) og landsbyskolen ( Stenderup ) Det er meget betydningsfuldt for vores landdistrikter at de kan bevare deres skoler.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores kollektive trafik har en del mangler i området. Så vores infrastruktur i kommunen, sammenholdt med en kommende motorvej vest om Billund, vil kræve høj prioritet af biltrafikken. Dog skal vi sikre den kollektive trafik mellem vores byer, især til og fra vores Campuområde

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag har vi et bredt sorteringsprogram. Men hvis det giver mening og kan gøres inden for den pris vi gør idag, så ja tak

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden have tanken omkring forebyggelse med når vi snakker idrætsanlæg, den aktivitet borgerne kan komme afsted med at udføre, sparer vi på genoptræning i det sene liv.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bare sikre os at de ressourcer vi fordeler bliver brugt rigtigt

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udnytte de kompetencer vores nye borgere kommer med, og vi skal få dem inkluderet i vores samfund. Den bedste måde er at dem ud på arbejdsmarkedet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældrepleje er kommunal kerneopgave jeg ikke vil gå på kompromis med.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mit svar her er som på området for de sindslidende. Den rigtige genoptræning og en hurtigere indsats, vil kunne afhjælpe mange ekstra udgifter i det senere forlæb

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Evt. Sammenholdt med en 2 voksen model.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For let ifht hvad. Hvis man ulykkeligvis havner i den situation at man bliver hægtet af på arbejdsmarkedet, tror og håber jeg da vi har de rigtige mennesker og muligheder for at få folk tilbage i job igen. Med den lave arbejdsløshed vi har, har vi ikke nogen der går ledige fordi de ikke vil arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten ligger på et fint niveau, jeg vil hellere sikre at vi de skattekroner ind som er i restance. Samtidig skal vi også slå hårdere ned på socialt bedrager. De penge er dem vi skal bruge til velfærd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der brugs idag mange midler på området, jeg vil hellere kigge på hvordan vi bruger pengene.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er begrænset hvor i vores kommune de to ting støder sammen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke tilhænger af at forskels behandle. Dem der har sparet op, har bare en mulighed for at gøre noget mere, end det vi som kommune tilbyde.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at prioritere ud fra de penge vi har. Igen må vi se på er vi dygtige nok ifht tidlige indsatser. Her ville vi kunne spare penge hvis vi får fat i målgruppen tidligt nok i forløbet

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samtidig med som vi udvider åbningstiderne, er det indlysende at vi skal bruge mere personale, lige nu sender vi mange ud i området, men der er basis for at se om de bliver brugt rigtigt, og om vi evt. skal gå på kompromis med personalets uddannelse, vi kan evt. Bruge flere pædagogmedhjælpere.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden ligge i top ifht de andre kommuner omkring erhvervsvenlighed. Flere arbejdspladser, giver flere skatteroner. Disse skattekroner giver mere velfærd

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er på et af landets laveste satser.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Billund Kommune, Venstre

2014 - 2017

Medlem, Børne og Kulturudvalget. Billund Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Billund Kommune, Venstre

Uddannelse

Butiksslagter Slagteriudsalget Billund

Erhvervserfaring

Salgschef Ingvald
V

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Billund Kommune, Venstre

2014 - 2017

Medlem, Børne og Kulturudvalget. Billund Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Billund Kommune, Venstre

Uddannelse

Butiksslagter Slagteriudsalget Billund

Erhvervserfaring

Salgschef Ingvald

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik