PERSONPROFIL

Lena Baunsgaard

Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 16. oktober 1970 i Odense Gift 3 børn

V

Lena Baunsgaard var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Venstre ved regionsrådsvalget 2017. hun blev ikke valgt ind.

Lena Baunsgaard er kontoruddannet, og hun har siden efteruddannet sig i bl.a. kommunikation, ledelse og Human Ressources. Hun har arbejdet i uddannelsessektoren i 27 år, og i dag er hun kontorleder på en uddannelsesinstitution i Region Syddanmark, hvor hun arbejder med uddannelses- og personaleadministration. Hun er desuden medarbejderrepræsentant i institutionens bestyrelse og repræsentant i Tryghedgruppen.

Privat er Lena Baunsgaard gift og mor til tre børn.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 634 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg er særligt optaget af det arbejde i Region Syddanmark som handler om:

Tryghed
– fordi det er et af grundelementerne i god livskvalitet, og derfor vil jeg arbejde for mere tryghed, nærhed og kvalitet i sundhedsvæsenet i Region
Syddanmark for på den måde at få løftet sundhedsvæsenet endnu mere end det allerede er til gavn for dig og mig.

Patientrettighederne
– fordi sundhedsvæsenet er til for borgerne. I dag sikrer en behandlingsgaranti patienterne en hurtig udredning og behandling. Den garanti er ikke kommet af sig
selv. Jeg vil kæmpe for, at vi fastholder behandlingsgarantien til glæde og gavn for alle patienter.

Sundhedsvæsenet
– fordi et sundhedsvæsen i verdensklasse har førsteprioritet for mig. Jeg vil arbejde for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der altid skal være fokus på inddragelse af patienten og dennes pårørende. Ligeledes vil jeg arbejde for en endnu bedre inddragelse af psykiatrien
i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Uanset om man har brækket en arm eller har ondt i sjælen, skal man som patient i Region Syddanmark kunne mærke, at man ikke blot er et nummer, men rent faktisk et menneske af kød og blod med ret til at være i centrum af sit eget behandlingsforløb.

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Uddannelse

Erhvervserfaring

Kontorleder
V

Uddannelse

Erhvervserfaring

Kontorleder

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik