PERSONPROFIL

Lene Dalsgaard

Enhedslisten

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Aabenraa

Bor i Aabenraa Kommune

Ø

Lene Dalsgaard (EL) er folketingskandidat til valget i 2019.
Hun var i 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Aabenraa kommune. Lene Dalsgaard blev ikke valgt ind.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Børn og ungeområdet
  • Miljø og klima
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Politik skal laves for borgerne i Danmark og ikke politikerne på Christiansborg. Stadig flere og flere beslutninger bliver vedtaget ud fra symbolpolitiske dagsordner og enkelt sager. Samtidig oplever mange, at skolerne i de små samfund bliver lukket, der bliver færre pædagoger i institutionerne og syge og ældre får ikke den behandling og pleje, som de har brug for. Udelukkende på grund af nedskæringer og nedprioriteringer af velfærden. Flere børn oplever fattigdom, hvilket ikke er rimeligt i et samfund som vores.
Den nuværende regering har gjort alt for at tage ydelser fra de mest udsatte mennesker i vores samfund, hvilket skal ændres nu.
Jeg vil kæmpe for et Danmark, hvor uligheden mindskes, velfærden og klimaet prioriteres og det menneskesyn, der præger debatten på nuværende tidspunkt skal ændres. Jeg bliver indigneret, når mennesker bliver nedværdiget i den politiske retorik.
En stemme på mig, vil være en stemme for et solidarisk og velfærdsorienteret Danmark.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpenge er en sikkerhed for mennesker, der mister arbejdet. Vi kan alle blive udsat for fyringer og arbejdsløshed. Det er derfor vigtigt, at vi har en tryghed i dagpengesystemet, så det ikke rammer hele familien. Det er rimeligt, at mennesker, der er ansat i korte ansættelser, også har mulighed for at optjene dagpenge.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Social dumping kan være med til at undergrave hele vores arbejdsmodel i forhold til overenskomst aftaler og ligeløn. Der er helt klart et politisk ansvar i forhold til at sikre, at virksomheder ikke bare kan hente billig udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Besparelser og nedskæringer i den offentlige sektor skal stoppes. Vi skal sikre velfærden i Danmark og det gør vi bedst ved at ansætte flere varme hænder.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere mere i den offentlige sektor i stedet for at skære ned, og vi skal værne om vores sundhedsvæsen fremfor at lægge et unødigt pres, der kun går ud over de ansatte, og i sidste ende patienterne. Vi kommer alle i kontakt med sundhedsvæsenet i vores liv, så hvorfor vil vi skære i støtten?

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Effekten på den medicin hospitalerne giver patienterne skal have den ønskede effekt og denne skal dokumteres.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville gå ud over mennesker, der ikke er særligt velhavende. Det ville være asocialt og unfair.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske statsborgere skal kunne leve sammen med den de elsker i Danmark. Vi skal naturligvis sikre imod Pro forma ægteskaber.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken, som Danmark fører på nuværende tidspunkt er umenneskelig og symbolsk. Vi må ikke opgive integrationen og de positive bidrag til samfundet, som størstedelen af de flygtninge og indvandre i Danmark er garant for.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker, der kommer til Danmark med kun det formål, at begå kriminalitet, skal udvises. Men alle bør og skal være lige for loven, så mennesker, der har lovligt ophold i Danmark, skal straffes efter de samme regler som alle andre borgere i Danmark.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden er steget under den nuværende regering. Der er skåret i ydelser, der tilfalder de fattigste familier i samfundet samtidig med, at der er kommet skattelettelser for de rigeste. Det har store konsekvenser for især børn, der oplever at vokse op i fattigdom.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en skrøne, som den nuværende regering bruger i forhold til at retfærdiggøre, at skære i ydelserne til mennesker uden for arbejdsmarkedet. De fleste mennesker vil gerne arbejde, indgå på en arbejdsplads, hvor de deltager i kollegiale fællesskaber samt bidrage til samfundet. Der er bare rigtig mange mennesker, som gerne vil, men ikke kan grundet fysiske eller psykiske udfordringer, og disse mennesker bliver gang på gang mødt med, at de ikke vil. Det kan vi som samfund ikke være bekendt.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet skal fjernes. Kontanthjælpsloftet har været medvirken til, at mange børn oplever fattigdom. I mange tilfælde rammer de lave ydelser også mennesker, der ufrivilligt er arbejdsløse. Ingen i Danmark skal leve eller vokse op i fattigdom.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange børn trives ikke med de lange skoledage, hvilket går ud over både det sociale i og efter skolen samt deltagelsen af fritidsaktiviteter. Børnene oplever, at hensigten med lektielæsning i skoletid ikke har en effekt, da skolerne ikke kan garanter, at den lærer, der er til rådighed er underviser i det fag, men har lektier for i. Skolerne selv bør bestemme over intern planlægning.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn med særlige behov har brug for en særlig tilgang, derfor er det nødvendigt i de fleste tilfælde, at de går i en klasse, hvor der er færre elever og flere lærer. Mange børn bliver forsøgt inkluderet i en almindelig klasse, hvilket har store konsekvenser for alle i klassen, hvis inklusionen ikke lykkedes. Der skal være en faglig grund til at have et barn i specialklasse, men der skal også være en faglig, og en ikke økonomisk grund til at afholde et barn fra specialklasse.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et tal siger ikke ret meget om, hvad en elev rummer. Og de nationale tests giver bare skolerne et ekstra pres i forhold til at få eleverne gjort klar til testen fremfor at fokusere på en alsidig undervisning.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre skal have den pleje, de har behov for, også hvis det betyder, at området tilføres flere ressourcer. Der skal ikke skæres på andre områder. Vi kan eventuelt begynde at se på de afgiftslettelse og skattelettelser, der er levet de sidste år, og se på, om de skal trækkes tilbage, så vores alle sammens velfærd kan optimeres.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke rimeligt at pensionsalderen skal stige og stige. Det vil ramme de mennesker, der har hårdt fysisk arbejde. Det er ikke fair, at mennesker der har knoklet og ødelagt deres krop ikke kan gå på pension før. Vi skal ikke sætte pensionsalderen så højt, at mennesker ikke har livskvalitet efter deres arbejdsliv på grund af fysiske skavanker.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil have store konsekvenser for de ældre, der ikke har ret mange penge. Mange ældre har haft et langt og hårdt arbejdsliv, og de, der ikke har haft vellønnede jobs skal ikke straffes fremfor de ældre med store lønninger.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har ikke behov for flere skattelettelser til de rigeste. Der er behov for mere velfærd til os alle.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Solidaritet er et markant ord i vores velfærds tankegang, derfor er det også solidarisk og rimeligt, at de rigeste kommuner hjælper de fattige kommuner, så vi ikke oplever kommuner, der ikke kan hænge sammen økonomisk samtidig med, at de rige kommuner bliver rigere og rigere.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør indføres lavere moms på økologiske og sunde madvarer, så det bliver tilgængeligt for alle. Det er for dyrt for mange at købe økologisk.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores velfærdssystem er solidarisk, og det skal vi værne om.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private virksomheder drager nytte af vores velfærdssamfundet, derfor skal de også bidrage til fællesskabet. Der er de seneste år givet lettelser for milliarder, hvorfor der ikke er grundlag for nye afgifts- og skattelettelser.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveauet for de helt almindelige jobs i Danmark er ikke steget særlig meget de senere år. Derimod ser vi næsten ugentligt, at en direktør har fået et gyldenhåndtryk eller kommunerne har ansat eksterne konsulenter, der har hevet penge ud af kommunekasserne. Pengene i samfundet skal fordeles til flere, og ikke kun direktørerne og de rige. Det er de ansatte, der bærer arbejdsbyrden, derfor er det rimeligt, at de bliver betalt derefter.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten støtter de nuværende regler for køb af øl og vin.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom man vokser op i en velfungerende familie er det ikke ens betydning med, at man er velhavende. Mange børnefamilier har en stram økonomi, og har behov for børneydelserne. Jeg synes, at der skal ses på, hvordan man bedst muligt kan støtte de udsatte familier, så de får den mest optimale hjælp i forhold til at sikre børnene den bedste barndom.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at børnefamilierne skal tilbydes tid som det vigtigste. Mulighed for at gå ned i tid, når børnene er små uden økonomisk konsekvenser, og flere muligheder for forældreorlov de første tre leveår af barnets liv. Vi ved fra forskning og undersøgelser, at de første år af barnets liv er så vigtige i forhold til udviklingen af kompetencer, som de skal bruge resten af deres liv for eksempel sociale og sprogelige kompetencer. Forældrene vil have bedre mulighed for at støtte børnenes udvikling.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden skal ikke sænkes, den skal forhøjes. Ulandsbistanden er med til at sikre indtægter, fremskridt og arbejde til de fattigste i verden. Det er en måde, hvorpå vi kan afhjælpe flygtningestrømme og migration. Ulandsbistanden skal øremærkes mere i forhold til fattigdomsbekæmpelse.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland har de senere år vist, at de ikke tror på demokrati og menneskerettigheder. Derfor er det vigtigt, at vi i Danmark er klare og tydelige i forhold til, hvad vi forventer af Rusland. Når disse forventninger ikke indfries, skal vi håndtere det diplomatisk.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At Danmark skal bidrage til en EU hær er på nuværende tidspunkt er ikke nødvendig. Det vil betyde en stor omkostning for det danske samfund, såfremt vi skal til at bruge penge på oprustning. Derudover vil en oprustning skabe spændinger landene imellem.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn, der laver kriminalitet, skal ikke straffes i et retssystem, de skal hjælpes sammen med deres familier, og det gør men ikke via straf, men med en social og helhedsorienteret indsats i familierne. Det er simpelthen for tidligt at blive dømt, straffet og stigmatiseret som kriminel allerede før man er fyldt 15 år.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold skal straffes, uden tvivl, vi bliver bare nødt til at fokusere på, at finde tiltag, der virker fremfor altid at hæve straffen. Højere straf har ikke nogen dokumenteret effekt. Derimod skal vi investere i forebyggende tiltag.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er intet der tyder på, at hårde straffe har en positiv effekt i forhold til recidivrisikoen. Resocialisering har derimod en præventiv effekt. Når tidligere straffede har fremtidsperspektiver med job eller uddannelse samt kontakt med familie og netværk, er der mindre risiko for at falde tilbage i kriminalitet.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at man politisk gerne må tilskynde til mere genbrug. Enhedslisten har også i årevis haft ideen om, at man fra offentlig side hjælper med at omfordele vores materielle goder.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klimaet er noget, der påvirker os alle. Derfor når virksomhederne også have en interesse i, at arbejde på en grønnere omstilling, og vi kan godt som land forvente, at såfremt en virksomhed forurener meget, skal den virksomhed også betale mere i afgifter, det er mest rimeligt.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at mindske CO2 udslip, er vi nødt til at handle. Derfor vil det være hensigtsmæssig at fjerne afgiften på el-biler, og mindske salget af diesel og benzin biler.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er lige kommet tal på, at den nuværende grænsekontrol ikke har haft en særlig stor effekt. Derfor skal det overvejes, hvordan en grænsekontrol kan etableres mest effektiv fordi den tager tid fra politiet i forhold til andre opgaver.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi kan samarbejde i Europa. Det er nødvendigt i forhold til at kæmpe imod klimaforandringer og eventuelle nye flygtninge strømme. Det er vigtigt, at de enkelte lande selv kan bestemme i forhold til løn, arbejde og social dumping.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark og EU skal lave ordentlige og permanente aftaler vedrørende flygtning og asylansøgere, og vi skal overholde kvoteflygtninge aftalerne indgået i FN. Mange af de lejre, der allerede er oprettet har frygtelige vilkår for de mennesker, der bor i dem.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdsopgaver skal blive i offentligt regi.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, det i virkeligheden er to udsagn, der ikke nødvendigvis hænger sammen. Den offentlige sektor er effektiv. I sundhedssektoren, har der været et krav om en 2 % reducering, selvom der ikke er blevet færre patienter, tværtimod. Men der er et alt for stort dokumentationskrav i det offentlige, hvilket unægtelig tager tid fra kerneopgaverne, det er ikke det samme som at sige, at det offentlige er ineffektivt, det betyder bare, at folk har mere travlt, hvilket giver stress og mere sygdom.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange ansatte i det offentlige bliver kontrolleret i for høj en grad. Vi skal have tillid til, at de offentlige ansatte gør deres arbejde, og derfor ikke skal kontrolleres i hoved og røv. Men der skal ikke spares på de ansatte bare på dokumentationskravet.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det fremgår, at hegn ikke har nogen effekt, derimod ødelægger det naturen. Det skal have en påvist og dokumenteret effekt, når der skal laves sådan en kæmpe indgriben i naturen.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i de afgifter der er på sodavand og slik på nuværende tidspunkt. Vi bør sænke afgifterne på sunde og økologiske fødevarer.

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være nødvendigt for at bevare kystlinjen, som vi kender den til fremtidige generationer.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 35 Enhedslisten in total 967

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

2011 - 2015

Bachelor Socialrådgiver, Metropol, Frederiksberg

Erhvervserfaring

2018 - 2019

Socialrådgiver Børn og Familie, Aabenraa

2016 - 2018

Socialrådgiver Børn og familie, Sønderborg

2015 - 2016

Socialrådgiver Borgercenter børn og unge, Brønshøj

2014 - 2015

Pædagogisk medarbejder Cafe klare, Vesterbro
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

2011 - 2015

Bachelor Socialrådgiver, Metropol, Frederiksberg

Erhvervserfaring

2018 - 2019

Socialrådgiver Børn og Familie, Aabenraa

2016 - 2018

Socialrådgiver Børn og familie, Sønderborg

2015 - 2016

Socialrådgiver Borgercenter børn og unge, Brønshøj

2014 - 2015

Pædagogisk medarbejder Cafe klare, Vesterbro

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik