PERSONPROFIL

Lene Thiemer Hedegaard

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 11. juni 1954 i Brønderslev kommune 1 barn

A

Lene Thiemer Hedegaard (S) er kandidat for Socialdemokratiet (S) i Region Syddanmark ved det kommende regionsrådsvalg. Hun har tidligere været valgt som byrådsmedlem i Vejle Kommune for partiet i én periode.

Lene Thiemer Hedegaard er uddannet plejehjemsassistent med efteruddannelse i ledelse. I snart 40 år har hun arbejdet i Vejle Kommune, som bl..a plejehjemsassistent og plejehjemsleder. I dag arbejder hun som projektkoordinator i kommunen. Hun er desuden aktiv i fagforbundet FOA og Lederforum.

Privat er Lene Thiemer Hedegaard bosat i Vejle. Hun er mor til et voksent barn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3158 Socialdemokratiet in total 154901

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

jeg er en kandidat med livserfaring, med ansættelse i Senior området, aktiv i politisk arbejde og tidligere byrådsmedlem, og jeg er nu klar til at nye udfordringer i Region Syddanmark.
For mig drejer det sig om sammenhæng i alle løsninger - JEG VIL BYGGE BRO-

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

høje ambitioner og høj kvalitet skal gå hånd i hånd, og det skal tilgodeses i ressource tildeling

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

fokus på responstider og behandling på ulykkesstedet skal have første prioritet

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

for mig handler det om en politisk kultur, der skal ændres. Alt andet tager fokus og økonomi fra kerneopgaver, - derfor er Carl Holst fortid

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

lige adgang for alle, - der er betalt en gang via skattebilletten

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

lighed i sundhed uanset indtægt, - i forventning om at alle bidrager til fællesskabet via skattebilletten.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

lige behandling i sundhed må medføre nye løsninger, - der skal samarbejdes med kommunerne om befolkningsgrundlag for at sikre, at alle har adgang til egen læge tæt på boligen

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

udelukkende på udvalgte områder, - lighed i sundhed og behandling for alle skal sikres, - i alle forhold

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

alt der er nemt, skal fortsat kunne løses lokalt.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

lighed i sundhed i både land og by tilegnet det enkelte lokalområde

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der skal ryddes op - fortiden synder skal fjernes, - fortsat med fuld fokus

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

uddannelsesmuligheder hele Regionen kræver mobilitet i form af kollektiv trafik

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

uddannelse skal være hvor uddannelsesbehovet er - også i de tyndt befolkede områder som Region Syddanmark er så rig på

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

regionen skal fortsat sikres demokratisk kontrol - og borgerne i Syddanmark skal fortsat vælge deres egne politikere og stille dem til regnskab hver 4. år.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ligestilling i fysiske, medicinske og psykiske sygdomme - det koster

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

kvalitet skal være fremtidens parameter for ressource tildeling fremadrettet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

screening og oplysningskampagner skal prioriteres, - må ikke blive falsk tryghed

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

store byer som vækst "lokomotiv" skal give effekt for de omgivende samfund - må ikke være på bekostning af de omgivende samfund.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

fordi Regionens råstof også er Regionens fremtid

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg ønsker bosætning i hele regionen - en region for alle også når det gælder kollektiv trafik

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

uddannelse skal matche de aktuelle behov for arbejdskraft

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Lederuddannelse, Den Kommunale Højskole

Erhvervserfaring

Projektkoordinator Vejle Kommune
A

Politiske hverv

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Lederuddannelse, Den Kommunale Højskole

Erhvervserfaring

Projektkoordinator Vejle Kommune

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik