PERSONPROFIL

Lotte Rod

Radikale Venstre

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 10. juni 1985 i Aarhus

B

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Retspolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øh ja....men fordi børnene har brug for flere pædagoger og ikke bare fordi, den offentlige sektor er et mål i sig selv

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod betyder Løkkes såkaldte garantier, at sygehusene har skullet spare penge på en rigtig dårlig måde. Det kan han faktisk ikke være bekendt.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag er brugerbetalingen meget ulige fordelt, fx er det meget dyrt at gå til tandlægen. Det er ikke fair. Jeg synes, man skal fordele den eksisterende brugerbetaling mere retfærdigt.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen og Dansk Folkeparti er med deres meget lave ydelser skyld i, at mange børn nu vokser op i fattigdom i Danmark. Det er ikke i orden. Og det er heller ikke klogt, for selv kort tid i fattigdom sætter spor for resten af livet.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for flere penge, når der kommer flere ældre. Det er en vigtig del af Radikale Venstres politik. Ellers sker der det, som spørgsmålet lægger op til: besparelser på børn og skole. Og den går ikke. Tværtimod er det hjerteblod for mig, at alle børn får en god start på livet, og det kræver 4.500 flere pædagoger.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør investeres i det offentlige, fordi vores børn fortjener en god hverdag, hvor der er pædagoger og lærere nok. Og fordi der skal være værdig hjælp og pleje til de ældre. I de næste år bliver vi både flere børn og flere ældre, og hvis man ikke lægger en økonomisk plan, som vi har gjort i Radikale Venstre, så bliver velfærden dårligere og dårligere.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og endnu vigtigere: Børnene skal have en god hverdag med dygtige voksne og nok af dem. Derfor arbejder jeg (og Radikale Venstre) målrettet for at få 4.500 flere pædagoger.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er et af verdens rigeste lande, og jeg synes, vi har et ansvar for at hjælpe mennesker i nød. Og selv hvis du ikke har det sådan, er det en god idé at sætte ind, før der kommer uoverskueligt mange klimaflygtninge.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for præcis det modsatte: at hjælpe unge, der er på vej ud i noget kriminelt. Det kræver meget mere forebyggelse og opsøgende arbejde, som regeringen har skåret væk. Regeringen er helt på vildspor her.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi det virker.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er porten til Europa.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et sludder-spørgsmål. EU er jo ikke én ting. Det er ligesom Folketinget, hvor de politiske beslutninger afhænger af, hvem vi som borgere stemmer på. Der er nogle ting, EU ikke burde blande sig i, men omvendt er der også ting, hvor EU burde gøre mere end i dag.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er der, men man kan ikke lave grønthøsterbesparelser, sådan som regeringen og Dansk Folkeparti har gjort hvert eneste år, siden de kom til: På vores gymnasier har det betydet, at mange lærere er blevet fyret.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kablerne skal graves ned. Men det er for letkøbt for mig at sige "helt enig", for i sidste ende skal prisen måles op imod de andre ting, der står øverst på min politiske arbejdsseddel: flere pædagoger, bedre skoler og afskaffelse af børnefattigdom.

45 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er spild af dine og mine skattekroner. Tænk, hvad vi ellers kunne have fået for pengene.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2011 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre
Psykiatriordfører Folketinget, Radikale Venstre
Indfødsretsordfører Folketinget, Radikale Venstre
Ungdomsuddannelsesordfører Folketinget, Radikale Venstre
Børneordfører Folketinget, Radikale Venstre
Sundhedsordfører Folketinget, Radikale Venstre
Etisk Råd-ordfører Folketinget, Radikale Venstre

2011 - 2015

Næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget Folketinget, Radikale Venstre

2009 - 2009

Kandidat til Europaparlamentsvalget Radikale Venstre
Medlem af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Radikale Venstre

Tillidsposter

2003 - 2005

Formand Radikal Ungdom Sønderjyllands Amt

2007 - 2011

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

2007 - 2012

Statskundskab Københavns Universitet

2002 - 2005

Matematisk student Aabenraa Gymnasium og HF

2001 - 2002

Lycée Courbet, Belfort, Frankrig

1991 - 2001

Deutsche Privatschule Apenrade, Aabenraa

Erhvervserfaring

2007 - 2007

Pædagogmedhjælper Kernehuset, Nørrebro

2005 - 2006

Redaktionsassistent Observer
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2011 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre
Psykiatriordfører Folketinget, Radikale Venstre
Indfødsretsordfører Folketinget, Radikale Venstre
Ungdomsuddannelsesordfører Folketinget, Radikale Venstre
Børneordfører Folketinget, Radikale Venstre
Sundhedsordfører Folketinget, Radikale Venstre
Etisk Råd-ordfører Folketinget, Radikale Venstre

2011 - 2015

Næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget Folketinget, Radikale Venstre

2009 - 2009

Kandidat til Europaparlamentsvalget Radikale Venstre
Medlem af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Radikale Venstre

Tillidsposter

2003 - 2005

Formand Radikal Ungdom Sønderjyllands Amt

2007 - 2011

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

2007 - 2012

Statskundskab Københavns Universitet

2002 - 2005

Matematisk student Aabenraa Gymnasium og HF

2001 - 2002

Lycée Courbet, Belfort, Frankrig

1991 - 2001

Deutsche Privatschule Apenrade, Aabenraa

Erhvervserfaring

2007 - 2007

Pædagogmedhjælper Kernehuset, Nørrebro

2005 - 2006

Redaktionsassistent Observer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik