PERSONPROFIL

Mads Boeberg Hansen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Ærø
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Single

C

Mads Boeberg Hansen (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Ærø Kommune, hvor han er medlem af bl.a. Økonomiudvalget. Han er desuden formand for Det Konservative Folkepartis vælgerforening på Ærø. Mads Boeberg Hansen har været kommunalbestyrelsesmedlem for Det Konservative Folkeparti i Ærø Kommune siden valget i 2013, som var første gang han lod sig opstille. I sit politiske virke har Mads Boeberg Hansen bl.a. arbejdet for øget turisme, og bedre færgeforbindelser på Ærø samt bedre forhold for kommunens ansatte.

Mads Boeberg Hansen var regionsrådskandidat i Region Hovedstaden for Det Konservative Folkeparti ved regionsrådsvalget 2017. Han var også kandidat for Det Konservative Folkeparti til Ærø byråd ved kommunalvalget 2017. Han blev ikke valgt ind i regionsrådet, men blev valgt genvalgt til Ærø Kommunalbestyrelse.

Mads Boeberg Hansen er uddannet inden for handel, og foruden sit kommunalpolitiske virke arbejder han til daglig som head of department hos Jens Schultz byggecenter. Han har tidligere været beskæftiget i en lang række stillinger i handels- og turistbranchen bl.a. som Key Account Manager ved Trælasthandel Rødding og som hotelmanager ved Ærø Hotel. Mads Boeberg Hansen bor i Marstal på Ærø.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 114 Det Konservative Folkeparti in total 730
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 55 Det Konservative Folkeparti in total 601

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Stem på mig hvis du vil ha':
- En seriøs politikker til at varetage borgernes penge med omhu.
- Tager ikke nej for et svar, kæmper for en sag indtil alle "sten er vendt".
-Jeg vægter ordentlighed meget højt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ærø Kommune skal få flere turister ved at lave flere stier og naturområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ærø Kommune skal indføre økologisk og lokalt produceret mad i kommunens institutioner, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udlændinge skal som forsøg have mulighed for at købe sommerhuse på Ærø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1592 Det Konservative Folkeparti in total 29885

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Stem på mig hvis du vil ha':
- En seriøs politikker til at varetage borgernes penge med omhu.
- Tager ikke nej for et svar, kæmper for en sag indtil alle "sten er vendt".
-Jeg vægter ordentlighed meget højt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Ærø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Ærø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Formand Det Konservative Folkepartis vælgerforening (Ærø)

Uddannelse

1996 - 1998

Erhvervsuddannelse Handel, Vejen Handelskole

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Head of Department Jens Schultz
C

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Ærø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Ærø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Formand Det Konservative Folkepartis vælgerforening (Ærø)

Uddannelse

1996 - 1998

Erhvervsuddannelse Handel, Vejen Handelskole

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Head of Department Jens Schultz

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik