PERSONPROFIL

Mads Heimdal Thy

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Odense
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 24. april 1986 i Bogense Gift 2 børn

V

Mads Heimdal Thyvar regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Han var også kandidat fo rVensre ved kommunalvalget 2017 i Odense. Han blev ikke valgt ind i nogle af delene.

Mads Heimdal Thy studerer til diplomingeniør i IT på SDU. Han har tidligere arbejdet 1+ år som erhvervsuddannet IT-administrator.

Privat har han to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 75 Venstre in total 21447

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

[ÆNDRING AF KULTUREN I POLITIK]
Jeg vil gerne gøre op med den kultur som offentligheden ser i politik. Det er noget så lavpraktisk som at tale pænt til hinanden, og at debattere sagligt, frem for at kaste med mudder og beskyldninger.
Vi skal have løsninger og visioner tilbage i højsædet i politik!

[IT ER ET VÆRKTØJ. DET SKAL IKKE GIVE MERE BUREAUKRATI]
Jeg ser desværre alt for ofte at IT i det offentlige bliver pålagt medarbejder som en byrde.
Som IT-ingeniør går det mig meget på, at de systemer som jeg i princippet skal være med til at designe, i højere og højere grad bliver brugt til at komplicerer hverdagen for en stor del af vores offentlige sektor.

Lad mig sige det klart og tydeligt... Det er ikke udelukkende ledernes skyld, men i høj grad også politikerne! Hvis jeg får lov at have noget at skulle sige, så bliver hvert IT-projekt i det offentlige gennemtænkt og vendt med fagpersoner (deriblandt mig selv), fordi det kan betale sig at bruge tiden på, at lave systemerne ordentligt.
Systemerne skal ikke indsættes som et kontrolelement over vores ansatte, det skal være det redskab til effektivisering som det var tænkt til!

[FOLK VI ANSÆTTER SKAL HAVE DET TRYGT]
Alle de offentlige ansatte vi har rundt omkring skal som minimum kunne gå på arbejde og føle sig tryg ved, at de ikke risikerer at gå derfra uden livet i behold.

Jeg vil bruge mit politiske virke på at få sikret de ansattes sikkerhed i arbejdet således, at det offentlige altid passer på sine ansatte. Problemet i psykiatrien for øjeblikket er, at der er ansatte som simpelthen må sige op, af frygt for deres liv og førlighed. Dette skal absolut ikke have gang på jord fordi jeg mener, at når det offentlige vil have en opgave udført, er det også det offentliges ansvar at sikre de rette værktøjer, redskaber og lovgivning til, at de ansatte må bruge nødvendige midler for at sikre arbejdet.

At man har folk i behandlingstilbud og rehabilitering, skal aldrig gå ud over vores ansattes liv og lemmer!

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vi skal se tiden an og se hvordan Odenseanerne tager imod etape et først. Det giver ikke mening at udvide transportnettet med så voldsom en udgift, hvis det ikke er det Odense vil bruge!

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke alle opgaver der ligger bedst i det private synes jeg, men der er klart steder hvor det offentlige fejler. Såfremt der ikke straks indhentes erfaringer og arbejdsgange fra det private (som virker!), så synes jeg klart opgaverne skal sendes i udbud til private firmaer.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selv hvis vi hævede skatteprocenten til 100% ville det ikke fjerne det underlæggende problem med, at der sløses med budgetterne i Odense kommune. Såfremt at skattestigningen virkelig ville løse problemerne for os, ville jeg velkomme den... Men det har gang på gang vist sig ikke at være tilfældet, hvorfor jeg absolut også syntes det skal være sidste udvej. Tilbage med den igen, og lad os så få kigget på hvordan systemet kan fungerer mere optimalt for borgernes penge!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er rigtigt lækkert at vi har to skraldespande (pap/papir og husholdsningsaffald), og håber at der kan skabes en bedre kultur omkring, at komme forbi renovationspladserne med andet affald.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 448 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

[ÆNDRING AF KULTUREN I POLITIK]
Jeg vil gerne gøre op med den kultur som offentligheden ser i politik. Det er noget så lavpraktisk som at tale pænt til hinanden, og at debattere sagligt, frem for at kaste med mudder og beskyldninger.
Vi skal have løsninger og visioner tilbage i højsædet i politik!

[IT ER ET VÆRKTØJ. DET SKAL IKKE GIVE MERE BUREAUKRATI]
Jeg ser desværre alt for ofte at IT i det offentlige bliver pålagt medarbejder som en byrde.
Som IT-ingeniør går det mig meget på, at de systemer som jeg i princippet skal være med til at designe, i højere og højere grad bliver brugt til at komplicerer hverdagen for en stor del af vores offentlige sektor.

Lad mig sige det klart og tydeligt... Det er ikke udelukkende ledernes skyld, men i høj grad også politikerne! Hvis jeg får lov at have noget at skulle sige, så bliver hvert IT-projekt i det offentlige gennemtænkt og vendt med fagpersoner (deriblandt mig selv), fordi det kan betale sig at bruge tiden på, at lave systemerne ordentligt.
Systemerne skal ikke indsættes som et kontrolelement over vores ansatte, det skal være det redskab til effektivisering som det var tænkt til!

[FOLK VI ANSÆTTER SKAL HAVE DET TRYGT]
Alle de offentlige ansatte vi har rundt omkring skal som minimum kunne gå på arbejde og føle sig tryg ved, at de ikke risikerer at gå derfra uden livet i behold.

Jeg vil bruge mit politiske virke på at få sikret de ansattes sikkerhed i arbejdet således, at det offentlige altid passer på sine ansatte. Problemet i psykiatrien for øjeblikket er, at der er ansatte som simpelthen må sige op, af frygt for deres liv og førlighed. Dette skal absolut ikke have gang på jord fordi jeg mener, at når det offentlige vil have en opgave udført, er det også det offentliges ansvar at sikre de rette værktøjer, redskaber og lovgivning til, at de ansatte må bruge nødvendige midler for at sikre arbejdet.

At man har folk i behandlingstilbud og rehabilitering, skal aldrig gå ud over vores ansattes liv og lemmer!

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det eneste alternativ er Falck så er jeg glad for, at vi ikke udliciterer det. Der er ikke en finger at sætte på de ansatte i Falck henhold til BIOS sagen, men ledelsen har klart fået vist sit ansigt, og det er ikke mennesker jeg for nuværende har lyst til at samarbejde med. Hvis der ændres indstilling og villighed til at lade sund konkurrence køre, så måske. Jeg er tilhænger af udlicitering, så længe det ikke kun er monopoler der kan byde ind.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEJ! Jeg vil simpelthen ikke lade det stå til, at der spildes flere penge på det projekt... Visioner, Vækst, Videre!

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den her model synes jeg skævvrider tingene meget, specielt for dem med færrest midler.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes spørgsmålet er meget ledende. Et bedre samarbejde kan da umuligt skabe dårligere kvalitet?

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bare ikke glemme patienterne og de hensyn der skal tages for, at de kan benytte supersygehusene!

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at pengene kan bruges smartere først og fremmest.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er intet i vejen med at kigge på løsninger!

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke af den holdning, at regionen er uundværlig.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er malplaceret at der skal spares 2% hvert år i et sundhedsvæsen, så længe der ikke også sker ændringer i ledelsen.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja og mange andre årsager også, men ventetidsnedbringelsen er bestemt vigtig!

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at Region Syddanmark ville vækste betydeligt mere ved, at der investeres i bedre infrastruktur. F.eks. Als-Fyn Broen som jeg tror vil sørge for vækst i området omkring Sønderborg/Als, og ligeledes på hele strækningen fra Fåborg og op imod Odense (og potentielt også Svendborg!)

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne give flere tilladelser, men kun såfremt det giver mening rent ressourcemæssigt, og ikke bare for at gøre nogle virksomheder rigere fordi de kan sælge mere.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig, men vi skal bare ikke glemme passagererne! Så må der indsættes flextaxa eller lignende i stedet.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så hellere at uddannelserne fik bedre muligheder for at uddanne folk uden at være bekymrede for midler. Det såkaldte taxameter system burde laves om til "hvor mange kommer i job bagefter" frem for "hvor mange kan vi uddanne".

Politiske hverv

Kandidat til Region Syddanmark og Odense Byråd

Uddannelse

2016 - nu

Diplomingeniør, Syddansk Universitet
IT-supporter TEC Ballerup

Erhvervserfaring

2016 - nu

Udvikler - Studentermedhjælper Syddansk Universitet
V

Politiske hverv

Kandidat til Region Syddanmark og Odense Byråd

Uddannelse

2016 - nu

Diplomingeniør, Syddansk Universitet
IT-supporter TEC Ballerup

Erhvervserfaring

2016 - nu

Udvikler - Studentermedhjælper Syddansk Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik