PERSONPROFIL

Maiken Huglstad Pedersen

Nye Borgerlige

Spidskandidat i Esbjerg
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Gift

D

Maiken Huglstad Pedersen var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Esbjerg kommune og regionrådskandidat i Region Syddanmark. Maiken Huglstad Pedersen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun er er næstformand i Nye Borgelige i Esbjerg. Maiken Huglstad Pedersen er i øvrigt tidligere medlem af Dansk Folkeparti.

Maiken Huglstad Pedersen er uddannet frisør, og til daglig arbejder hun som dette. Privat er hun gift.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 227 Nye Borgerlige in total 603

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Integration

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Transport af mennesker i hestevogne og traktorvognen skal stoppes på Mandø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør findes en sikkerhedsmodel for transporten på Mandø, men kommunen skal ikke se dette som en mulighed for igen at tage levebrødet fra private aktører.

2 Kommunen skal spare penge ved at droppe studieture til byrådsmedlemmer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen er for passiv, når det drejer sig om at uddanne kvalificeret arbejdskraft til vindmølle- og offshoresektoren.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan snart ikke komme til på sin egen grund, for kæmpestore skraldespande. Forvirringen er ved at være total.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Hvis det drejer sig om de lokale idrætsforeninger. SEPE har vistnok fået deres del af kagen.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom Esbjerg kommune har haft held med at dysse det ned, er der et stigende og dyrt problem med parallel samfundet i Esbjerg Ø.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke flyttes penge frem og tilbage i sundhedssektoren. Den er på alle parametre udpint nok i forvejen. pengene bør findes andetsteds. Feks. på snørklede, tidskrævende arbejdsgange og overflødige rapporter.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skulle tage fat i forældrene, inden det kommer så vidt. Det er der det forebyggende arbejde starter.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er der penge til det, så byg for min skyld alle de cykelstier man vil, men indtil da, bør der ikke tages fra andre områder i trafikken.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes Esbjerg kommune er gode til at lave mange og alsidige events.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi taler Socialt udsatte boligområder, er den første tanke der strejfer en, Østerbyens Ghetto. At poste flere penge i integreerbare migranter/flygtninge er omsonst. Mennesket er ikke hjulpet, bare fordi deres køkken bliver sat istand, eller at der kommer et nyt blomsterbed på fællesarealet. Derimod bør vi give ansvaret for eget liv tilbage til borgerne. Vise tillid til, at folk godt kan selv og støtte dem i deres valg. Vi skal turde stille krav og ikke umyndiggøre borgerne.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et personligt ansvar at integrere sig i det land man har valgt at komme til. Vi skal turde stille krav. Flygtninge skal jo hjem igen en dag.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende mener jeg, at alle har krav på den samme ydelse. Ønsker man noget ud over dette tilbud, kan man vælge at betale selv ved private firmaer. Det skal ikke være kommunen der skal ind og være aktører.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal IKKE tages fra den ene kasse på sundhedsområdet, for at putte i den anden. Man bør straks finde penge til psykiatrien. Pengene skal findes et andet sted.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal stoppe med at konkurrere med de private virksomheder. Hvis det rygtes man er oppe imod ulige konkurrence fra kommunen, med skatteyderpenge i ryggen, trækker de private sig tilbage.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 150 Nye Borgerlige in total 0

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Integration

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Esbjerg Kommune, Nye Borgerlige
Næstformand Esbjerg Kommune, Nye Borgerlige - Esbjerg

Erhvervserfaring

Frisør
D

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Esbjerg Kommune, Nye Borgerlige
Næstformand Esbjerg Kommune, Nye Borgerlige - Esbjerg

Erhvervserfaring

Frisør

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik