PERSONPROFIL

Marianne Madsen

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 31. august 1974 i Frederikshavn Gift 2 børn

B

Marianne Madsen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Marianne Madsen blev ikke valgt ind.

Hun bor i Søndermarken i Vejle. Til daglig arbejder hun som gymnasielærer på Rosborg Gymnasium og HF, hvor hun underviser i fysik og matematik. Hun er gift med Stefan, og mor til to piger, der går i skole.
Hun er suppleant til Byrådet i Vejle, og har været indkaldt som stedfortræder i fire uger i denne periode.
Hun var formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet, og sad i SU-rådet samt Studenterrådgivningens bestyrelse. Hun har været medlem at Radikale Venstre siden 2001 og har igennem årene haft forskellige tillidsposter i partiet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 189 Radikale Venstre in total 2525
KV 2013 Personlige stemmer 236 Radikale Venstre in total 2836

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

I Vejle byråd vil jeg arbejde for:

Flere midler til børneinstitutioner og skoler. De voksne har for travlt. Faciliteterne er for nedslidte.

Biblioteket skal blive hvor det er. Tæt på uddannelserne. Det skal være et interaktivt fristed for alle.

Farten skal ned hvor børn færdes. Max. 30 KM/t i boligkvartererne. Sikre skoleveje.

Slut med tilfældigheder i vores erhvervspolitik. Vi skal finde Vejles styrker og satse på dem.

Kommunen skal vise mere ansvar for grøn omstilling. Skift kommunens biler til el-biler.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at kommunen skal sørge for at lave byudvikling der sikrer en blanding af boligtyper.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at hjemmehjælpen skal udliciteres, men mener heller ikke at man skal forbyde privat hælp.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt med fremtidssikrede trafikløsninger i Vejle for at løse kaoset i midtbyen morgen og aften. En del af løsningen er at få flere til ikke at tage bilen, og det kræver investeringer i kollektiv trafik, så den bliver et reelt alternativ.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at det skal være nemmere at affaldssortere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal fordeles anderledes, således at der sikres et varieret idrætstilbud til alle i kommunen, både børn, unge og voksne.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal støtte arrangementer som Spotlight festival, der kommer ud til hele kommunen og giver en oplevelse for mange børn. Jeg vil også gerne priortere at musikskolen kan komme ind på skolerne og være en del af undervisningen så alle børn får mulighed for at lære at spille musik.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis ikke vi prioriterer genoptræning kommer regningen bare senere. Både for det enkelte mennekse, og for kommunen.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal bruge penge på at øge antallet af læretimer pr. elev. og give lærerne tid til af forberede undervisningen. Om de ekstra timer bruges sænke antallet af elever i klasserne eller arbejde med to lærere i nogle timer. Skal være fleksibelt og op til de enkelte skoler.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle har en af landets laveste skatteprocenter.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare og prioritere lokale skoler, kulturhuse idrætsfaciliteter osv. i alle dele af kommunen

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle har et velfungerende SSP arbejde, og det skal der blive ved med at være.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolesammenlægninger og byudvikling gør at der er brug for flere cykelstier for at alle børn i kommunen kan cykle sikkert til skole.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener der er en god prioritering i dag, og bevaring af naturområder skal og prioriteres i fremtiden.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen gør allerede meget, og det skal den blive ved med. Alle skoler i Vejle bør tage del i ansvaret for at integrere børn som endnu ikke taler dansk.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal afsættet penge til mere personale, men det kan også være pædagoiske assistenter og medhjælpere.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og pengene skal bruges på at sikre ordentlige daginstituioner og skoler, så virksomhederne kan tiltrække den nødvendige specialiserede arbejdskraft. Det duer ikke at Vejle bruger 5000kr. mindre pr. elev en landsgennemnittet.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Cand Scient/ Fysik og matematik Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Gymnasielærer Rosborg gymnasium og HF
B

Uddannelse

Cand Scient/ Fysik og matematik Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Gymnasielærer Rosborg gymnasium og HF

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik