PERSONPROFIL

Marianne Thomsen

Socialistisk Folkeparti

Spidskandidat i Fredericia
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 1. december 1956 i Fredericia Gift 2 børn

F

Marianne Thomsen (SF) var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved kommunalvalget i Fredericia kommune og for partiet i Region Syddanmark. Marianne Thomsen blev ikke valgt indfor nogen af delene.

Marianne Thomsen var byrådsmedlem i Fredericia Kommune fra 2015 til 2017, hvor hun var valgt for Socialistisk Folkeparti. Hun var formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget og medlem af flere andre kommunale udvalg.

Marianne Thomsen har mange års erfaring som socialistisk lokalpolitiker. Hun blev valgt for første gang ved valget i 2005, og fortsatte som medlem af byrådet frem til 2013. I 2013 blev hun valgt som suppleant, og i 2015 blev hun igen byrådsmedlem, da hun overtog pladsen fra partikollegaen Jane Findahl (SF).

Marianne Thomsen har en kandidatuddannelse fra Syddansk Universitet. Hun arbejder til daglig som underviser og studievejleder på EUC Lillebælt. Privat er Marianne Thomsen bosat i Fredericia. Hun er mor til to voksne børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 371 Socialistisk Folkeparti in total 979
KV 2013 Personlige stemmer 140 Socialistisk Folkeparti in total 1212

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

En stemme på mig betyder en stemme på de udsatte borgere i samfundet. Jeg arbejder blandt meget andet for ordentlige normereinger i daginstitutionerne, to-voksenordninger i folkeskolen, socialrådgivere på skolerne, så problemer kan håndteres, inden de bider sig fast, værdig pleje og omsorg til alle - også de socialt udsatte borgere! Jeg er meget optaget af miljø og klimaindsatser, som beskytter vores drikkevand og reducerer vores CO2udledning. Jeg vil have økologi i alle kommunens køkkener og et forbud mod pesticider på kommunens jord.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forfølge en erstatningssag mod firmaet DanGødning for skaderne efter storbranden på Fredericia Havn februar 2016.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal tvinge ældre til at modtage rehabilitering (længst muligt i eget hjem).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal motivere ældre til at modtage rehabilitering. Det gavner ikke og virker ikke, hvis der er tale om tvang - det gælder her som alle andre steder.

3 Kommunen skal arbejde på at få farlige virksomheder væk fra bymidten, selvom det måtte medføre erstatning til disse virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur og idræt er vigtige fokusområder!

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur og idræt er vigtige fokusområder!

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har alt for ofte set, at de private aktører ikke kan levere og går konkurs, hvilket koster dyrt i kommunekassen, da borgerne naturligvis skal have deres plejeydelser uanset konkursen. Så må kommunen rykke ud i huj og hast!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke medføre færre ressourcer på andre sundhedsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette spørgsmål påstår, at folk planlægger at forblive arbejdsløse - det er jeg helt uenig i. Folk vil klare sig selv, så vidt de overhovedet kan.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal forebygges meget bredere end dette - og fra tidlig alder. Vi skal sætte ind, så snart der er en bekymring for et barn. Socialrådgivere på skolen, som familien, lærerne og pædagogerne kan trække på, så snart der er behov for hjælp. Det er ikke kun bander og kriminalitet, vi skal fokusere på, det er alle former for mistrivsel og social isolation.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

..men det skal gøres uden at mindske trafiksikkerheden.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er til gavn for kommunens økonomi at integrere flygtninge. Derfor er investeringen ikke kun god for mennesket, men for økonomien også.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en ældrepleje, som er værdig og rummelig for alle borgere uanset økonomi.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

...men heller ikke her skal det betyde færre midler på andre sundhedsområdet!

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør en god og målrettet indsats, der bærer frugt i stor stil. Midlerne er passende.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 357 Socialistisk Folkeparti in total 90363

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

En stemme på mig betyder en stemme på de udsatte borgere i samfundet. Jeg arbejder blandt meget andet for ordentlige normereinger i daginstitutionerne, to-voksenordninger i folkeskolen, socialrådgivere på skolerne, så problemer kan håndteres, inden de bider sig fast, værdig pleje og omsorg til alle - også de socialt udsatte borgere! Jeg er meget optaget af miljø og klimaindsatser, som beskytter vores drikkevand og reducerer vores CO2udledning. Jeg vil have økologi i alle kommunens køkkener og et forbud mod pesticider på kommunens jord.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke gå ud over det generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samarbejde!

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kæmpe for at få det afskaffet!

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2015 - 2017

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Socialistisk Folkeparti

2005 - 2013

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Socialistisk Folkeparti

2015 - 2017

Formand, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Fredericia Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Cand.mag. Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Studievejleder EUC Lillebælt
F

Politiske hverv

2015 - 2017

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Socialistisk Folkeparti

2005 - 2013

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Socialistisk Folkeparti

2015 - 2017

Formand, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Fredericia Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Cand.mag. Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Studievejleder EUC Lillebælt

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik