PERSONPROFIL

Marie Krarup

Dansk Folkeparti

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 6. december 1965 i Seem 2 børn Bor i Københavns Kommune

O

Mærkesager

  • EU
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Udenrigs- og forsvarspolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg Arbejder for en stram udlændingepolitik og en integrationspolitik, hvor vi stiller mere kontante krav. Jeg arbejder for permanent grænsekontrol og for at få mere magt tilbage fra EU.
Jeg arbejder for mere faglig kvalitet i skolerne og på gymnasierne.
Jeg arbejder for et stærkt forsvar og en udbredt værnepligt og en klog udenrigspolitik.
Jeg arbejder for at stoppe centraliseringen i Danmark og for at støtte udvikling i landdistrikterne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Forsvarsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2012 - nu

Gymnasieordfører Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Europarådet Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Indfødsretsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af NATO’s Parlamentariske Forsamling Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Integrationsordfører Dansk Folkeparti

Uddannelse

2006 - 2007

Pædagogikum Odsherreds Gymnasium
Cand.mag Øststatskundskab og samfundsfag, Københavns Universitet og Aarhus Universitet

1985 - 1987

Reserveofficer Grunduddannelse (russisk), Svanemøllens Kaserne
Student Ribe Katedralskole

Erhvervserfaring

2007 - 2011

Lektor Frederiksborg Gymnasium

2003 - 2005

Analytiker Eksportkreditfonden

2001 - 2002

Markedsanalytiker House of Prince

1998 - 2001

Assisterende forsvarsattache, major Den danske ambassade i Moskva

1997 - 1998

Fuldmægtig Forsvarets Internationale Afdeling

1996 - 1997

Underviser VUC Falster, Greve Gymnasium og Hærens Specialskole

1987 - 1997

Reserveofficer
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Forsvarsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2012 - nu

Gymnasieordfører Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Europarådet Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Indfødsretsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af NATO’s Parlamentariske Forsamling Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Integrationsordfører Dansk Folkeparti

Uddannelse

2006 - 2007

Pædagogikum Odsherreds Gymnasium
Cand.mag Øststatskundskab og samfundsfag, Københavns Universitet og Aarhus Universitet

1985 - 1987

Reserveofficer Grunduddannelse (russisk), Svanemøllens Kaserne
Student Ribe Katedralskole

Erhvervserfaring

2007 - 2011

Lektor Frederiksborg Gymnasium

2003 - 2005

Analytiker Eksportkreditfonden

2001 - 2002

Markedsanalytiker House of Prince

1998 - 2001

Assisterende forsvarsattache, major Den danske ambassade i Moskva

1997 - 1998

Fuldmægtig Forsvarets Internationale Afdeling

1996 - 1997

Underviser VUC Falster, Greve Gymnasium og Hærens Specialskole

1987 - 1997

Reserveofficer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik