PERSONPROFIL

Martin Boye

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Vejen
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 9. november 1968 i Brørup Gift 3 børn Bor i Vejen Kommune

I

Martin Boye (LA) har siden 2018 været byrådsmedlem i Vejen Kommune. Han er medlem af Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for social og ældre. Siden 2015 har han været formand for Liberal Alliance i Vejen, og medlem af storkredsbestyrelsen. Han var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Liberal Alliance ved regionsrådsvalget 2017. Han blev dog ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Martin Boye arbejder som salgs- og marketingchef for Real Safety i Esbjerg, hvilket han har gjort siden 2014. Tidligere har han blandt andet været selvstændig, salgskonsulent og administrerende direktør.

Mærkesager

  • EU
  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Bureaukrati
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Mere frihed
Mindre bureaukrati
Lavere skat
Højere vækst

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god ide. Det kunne måske nedbringe antallet af udeblivelser på bl.a. sygehuse, og give folk et større medansvar.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad fagligheden vurdere dette.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Der skal stilles krav om at bidrage. Ingen er tjent med at man får penge fra den danske stat for blot at trække vejret.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men denne har ikke krav på velfærdsydelser før efter 5 års selvforsørgelse

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kunne betale sig at tage et arbejde. Derfor bør de første 7.000,- man tjener i måneden være skattefri. Man bør ikke skulle forsørge andre før man kan forsørge sig selv.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Incitamenetet til at yde den ekstra indsats, der skaber vækst og fremgang i Danmark, skal bevares. For det er det der skaber nye jobs og en generel velfærdsstigning. Jo flere, der tjener meget, jo mere hæver vi også dem, der tjener mindst.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusionen kan også være inklusion i et specialtilbud. Det går alt for meget ud over både det inkluderede barn som resten af klassen, når beslutning om inklusion har økonomiske konsekvenser for skolen. Denne beslutning bør gøres økonomisk uafhængig for at sikre at det til hver en tid er barnets tarv, der tilgodeses.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lyt til fagligheden, og lad dog børnene være børn. De lange skoledage er ødelæggende for et børneliv.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer er vigtige måleinstrumenter, men nationale test er ikke gavnlige for hverken læring eller trivsel, og er i bedste fald et udtryk for mistillid til fagligheden.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen bør følge den gennemsnitlige levealder sådan at vi bevarer antallet af leveår på pension. Derfor vil det være helt naturligt at sætte pensionsalderen op i takt med at den gennemsnitlige levealder stiger.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten bør fjernes helt, fordi det vil skabe vækst og velfærd for hele landet.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Momsen skal generelt sænkes. Men differentieret moms er en rigtig god ide.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er det private arbejdsmarked der betaler hele gildet, og det er derfor dem, der skal tilgodeses.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatter og afgifter skal sænkes for alle.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, men det danske skattetryk er så højt at lønningerne er nødt til at være så høje. Så det er skattetrykket det er galt med.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i stedet have generelle skattelettelser i både bund og top. Vi skal holde op med at kræve med den ene hånd for derefter at uddele med den anden. Folk kan godt selv disponere deres egne penge, og så sparer vi en masse administration som sideeffekt.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afskaf gerne børnepengene. Men hjælp gerne de svage så meget som muligt.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brug pengene i nærområderne og hjælp dermed mange flere.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen EU hær på min vagt.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis de er under 15 er de børn og skal behandles som børn

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registreringsafgiften skal fjernes helt for alle biler.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgift er gift for væksten og forringer konkurrenceevnen. CSR politik er metoden til at få markedet til at regulere virksomhedernes adfærd.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er tydeligvis nødvendig, og så bør den udvides til at gælde udkørende færdsel også.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe lokalt, hvor vi kan hjælpe mange mange flere for pengene. Det tjener intet formål at forsørge flygtninge her i landet.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er åbenlyst at der er rigeligt med administratorer, mellemledere, koordinatorer, projektmedarbejdere, kompetenceudviklingskonsulenter, kommunikationsfolk m.fl. I det offentlige.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo mere frit valg for borgerne jo bedre. Naturligvis på samme vilkår.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er - på den ene side - helt hul i hovedet at sætte dette hegn op, da det i praksis ikke holder svin ude og da smittefaren meget vel kan komme via lastbiler og andre smittekilder. Men da vores fødevareeksport er dybt afhængig af at vi fremstår som et sikkert land at importere fra, er hegnet tvingende nødvendigt. Om ikke for andet så for den symbolske værdi overfor de lande vi eksporterer til.

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det omfang det overhovedet kan lade sig gøre, bør kablerne lægges i jorden.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke kun for grænsehandelens skyld, men fordi fordi alle afgifter er en form for gift.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 416 Liberal Alliance in total 739

Mærkesager

  • Skat
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil skære i administration og i stedet prioritere kernevelfærd frem for systemer, handlingsplaner, kompetenceudvidelser, innovations- og udviklingsrapporter, unødig kontrol og offentligt fryns. Jeg kæmper for at det er fagfolk og ikke embedsmænd, der har størst indflydelse på kommunal og regional politik.
Mindre skat og mere velfærd, tak

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør arrangere og afholde Gay Pride hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en kommunal opgave - men jeg støtter gerne et frivilligt initiativ.

2 Kommunen bør modarbejde, at flere østarbejdere får beskæftigelse i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Østarbejdere er en stor gevinst både for erhvervslivet og rent samfundsøkonomisk. Alle der kan klare sig selv og indordner sig danske regler er i mine øjne velkomne.

3 En Hærvejsmotorvej gennem Vejen Kommune – uanset hvor i kommunen – er en fordel for kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejen ligger i forvejen lige op ad motorvejen, så det kan næppe blive bedre end det er.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejen er en landkommune -

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, Jeg synes de i Vejen Kommune får passende.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en kommunal opgave.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej jeg synes der er en god balance idag.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der der vil Danmark er ikke et problem, de er klart en ressource. Dem der ikke vil Danmark, er et kæmpe problem!

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men pengene skal ikke komme fra andre kerneopgaver. De kan komme fra besparelser i administration, kontrol og bureakrati...

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolen skal have fokus på to ting: Trivsel og læring

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejen Kommune er meget dygtig på dette område

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgernes penge forvaltes meget bedre af borgerne selv.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være kærkomment, da Vejen har været genstand for massive investeringer og centraliseringer på bekostning af yderområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ud fra eksisterende budgetter vil kommunen kunne stille krav om deltagelse i samfundsnyttige opgaver for at kunne opretholde sin offentlige forsørgelse..

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men ikke cykelstier for cykelstiernes skyld. Der skal være et uopfyldt behov..

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener sagtens det kan kombineres. Det er ikke enten eller.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en kommunal opgave overhovedet.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes fokus bør flyttes over til at ressourcerne bruges på at få de socialt udsatte til at føle et medansvar. For man er først en del af et fællesskab når man bidrager til det..

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er de nye borgeres ansvar at integrere sig, så det skal vi ikke bruge flere penge på. Men vi kan hjælpe dem i job.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have samme tilbud. Hvis nogen har lyst til mere eller andet end de offentlige tilbud er de naturligvis velkomne til at tilkøbe dette. Vi skal åbne for at at private aktører kan tilbyde private plejehjem, til dem der ønsker dette.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men pengene skal ikke komme fra andre kerneopgaver. De kan komme fra besparelser i administration, kontrol og bureakrati...

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis de mangler pædagoger skal der selvfølgelig flere midler til. Spørgsmålet er bare om ikke de, der er der i forvejen spilder for meget tid på unødig kontrol, administration, skemaer og andet bureaukratisk spild fra kommunen, regionen og staten...?

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er private virksomheder der betaler gildet, skaber arbejdspladserne og øger tilflytningen af skatteydere til gavn for alle.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 678 Liberal Alliance in total 17104

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg vil skære i administration og i stedet prioritere kernevelfærd frem for systemer, handlingsplaner, kompetenceudvidelser, innovations- og udviklingsrapporter, unødig kontrol og offentligt fryns. Jeg kæmper for at det er fagfolk og ikke embedsmænd, der har størst indflydelse på kommunal og regional politik.
Mindre skat og mere velfærd, tak

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal fjernes så meget unødigt papirarbejde som muligt - og tilføres så mange varme hænder som nødvendigt. Bureaukratiet drukner de ansatte.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal udliciteres igen om nogle år. Vi skal altid sørge for at alle opgaver bliver løst bedst og billigst muligt.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle ansatte på regionshuset er på flex-tid og det kan derfor godt bevises at Carl Holst udnyttede sin medarbejder, men ikke at han gjorde det i arbejdstiden. Forkasteligt - men slut nu. Der er ødslet penge nok væk på den sag allerede.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et udeblivelses gebyr var meget interessant at se nærmere på...

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En symbolsk beløb for at undgå misbrug vil være ok.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere penge er ikke eneste svar på alting - og løser ikke automatisk problemet.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specialisering er vigtig - men de mindre sygehuse skal bevares.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uanset om det er offentlige eller private der får opgaven er det vores pligt altid at sørge for at få den bedste service til den bedste pris.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er muligt at gøre begge dele, ved at spare kraftigt på ADMINISTRATIONEN i regionen.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke der skal tilføres flere midler, men derfor kan området sagtens blive bedre alligevel. ..

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen er en unødvendig og vanvittigt dyr kolos på lerfødder, der kun tjener et formål: At være opholdssted for en masse embedsmænd og bureaukrater.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specielt psykiatrien mangler sengepladser. Det ses i overbelastningen af de andre institutioner, hvor folk med sengeplads-behov nu ryger hen. Dette er til fare for både personalet og patienterne selv.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal følge loven - men besparelserne skal tages i administrationen, cheflønningerne, proces-junglen, kunstudsmykninger osv - IKKE i den borgernære sundhed.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det tjener et sundhedsfremmende formål.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vrøvl - vækst kommer ikke af centralisering alene.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der kan udvindes råstoffer uden miljøbelastning i regionens område vil det være oplagt at se på det.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der skal naturligvis være fokus på yderområderne - også på dette punkt.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberalt er DE-centralt. Lad uddannelses institutionerne gøre hvad de er bedst til. De har fingeren på pulsen. Så lidt centralstyring som muligt.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejen Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Udvalget for sundhed, kultur og fritid Vejen Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Udvalget for Social- og Ældre Vejen Kommune, Liberal Alliance

Tillidsposter

2015 - 2018

Storkredsbestyrelsesmedlem Liberal Alliance, Sydjyllands Storkreds

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Liberal Alliance, Vejen

2015 - 2018

Formand Liberal Alliance, Vejen

Uddannelse

1992 - 1994

Market Economist (a), IBC Kolding

1986 - 1988

Student Fransk, Musik og Anatomi, Kolding Gymnasium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Salgs- Marketingchef Real Safety, Esbjerg

2012 - 2013

Sales and Marketing Manager Virksomhedsnavn Loyalitetsbureauet

2010 - 2012

Business Developer Martin Boye

2007 - 2010

Strategic Sourcing, P&L Mærsk Oil og Gas A/S

2002 - 2006

CEO SunVision Danmark A/S

1999 - 2002

Sales Manager Hapro-Riis A/S

1998 - 1999

Manager Garant Brørup Tæpper

1989 - 1991

Kopfcroupier Spielbank Sylt
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejen Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Udvalget for sundhed, kultur og fritid Vejen Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Udvalget for Social- og Ældre Vejen Kommune, Liberal Alliance

Tillidsposter

2015 - 2018

Storkredsbestyrelsesmedlem Liberal Alliance, Sydjyllands Storkreds

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Liberal Alliance, Vejen

2015 - 2018

Formand Liberal Alliance, Vejen

Uddannelse

1992 - 1994

Market Economist (a), IBC Kolding

1986 - 1988

Student Fransk, Musik og Anatomi, Kolding Gymnasium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Salgs- Marketingchef Real Safety, Esbjerg

2012 - 2013

Sales and Marketing Manager Virksomhedsnavn Loyalitetsbureauet

2010 - 2012

Business Developer Martin Boye

2007 - 2010

Strategic Sourcing, P&L Mærsk Oil og Gas A/S

2002 - 2006

CEO SunVision Danmark A/S

1999 - 2002

Sales Manager Hapro-Riis A/S

1998 - 1999

Manager Garant Brørup Tæpper

1989 - 1991

Kopfcroupier Spielbank Sylt

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik