PERSONPROFIL

Martin Fogh Skovlyst

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 30. marts 1974 i Grindsted Gift 3 børn

I

Martin Fogh Skovlyst var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Martin Fogh Skovlyst blev ikke valgt ind.

Han er uddannet datamatiker.
Privat er han gift og far til tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 274 Liberal Alliance in total 1748

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Vejle kommune er meget mere end Vejle by. Lidt over halvdelen af borgerne bor udenfor Vejle, i de mange mindre byer og landdistrikter. Det er en rigtig god balance, som også skal afspejle sig i politikken.

I fællesskab skal vi huske at værne om det der betyder noget der hvor vi bor:

- Skoler og institutioner i alle størrelser.
- Lokale virksomheder og arbejdspladser.
- Alle naturperlerne, som vi alle nyder godt af.
- Muligheden for at komme ud og hjem.
- Foreningerne og deres faciliteter.

Nøglen er lokalt ejerskab. Vi har allerede 28 lokalråd, og flere er på vej, også inde i Vejle. Den ordning bliver styrket i det kommende budget, og det skal fortsætte. I en stor kommune som vores, skal alting ikke besluttes inde på rådhuset, men i højere grad der hvor borgerne bor.

Vejle by er lokomotivet i kommunen, og skal naturligvis fortsætte den stærke vækst. Det skal blandt andet ske ved at afskaffe den sidste rest af dækningsafgiften, som er en ekstra erhvervsskat som de fleste andre kommuner har fjernet.

Mine 5 vigtigste mærkesager er:

- At kommunens skoler skal have større frihed, så personale, ledelse og lokalsamfund i meget højere grad kan skabe den skole de ønsker.

- At bureaukratiet i skolevæsenet reduceres, så vi får flere varme hænder på skolerne, som kan bruge mere tid med børnene og mindre tid på systemer. Relationer og velforberedt undervisning er vigtigere end mål, rapporter og kontrol.

- At vi ikke ødelægger den vestlige del af Vejle kommune med jernbane og motorvej til Billund. Jernbanen bliver aldrig rentabel og E45 skal udvides før vi begynder at anlægge nye veje.

- At vi kommer den store mangel på dagplejepladser til livs. Kolding har fem gange så mange private dagplejepladser per borger som Vejle og Billund har syv gange så mange. Nybagte forældre skal naturligvis kunne få en dagplejeplads, hvis det er det de ønsker til deres barn.

- At lokalplanerne giver plads til erhverv i lokalområderne. F.eks. skal der etableres mere turismeerhverv i områd...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejles samlede skolevæsen skal ikke tilføjes flere penge, da mange andre kommuner klarer sig væsentligt bedre fagligt for det samme beløb per elev. Men skolebudgettet i Vejle kommune skal ud på skolerne og gøre gavn, frem for at gå til centrale projekter og bureaukrati, som vi har set de seneste 10 år.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal hele tiden udbyde den type boliger der er behov for de forskelige områder af kommunen. Nogle steder mangler der billigere lejeboliger, andre steder spændende ejerboliger.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den største trafikale udfordring ved Vejle i E45 og Vejle midtby. Det skal løses. Og vi skal IKKE have en dyr, gammeldags jernbane til Billund.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle er vi rigtig gode til at sortere affald, og har gjort det længere end de fleste andre kommuner. At sortere og genanvende ressourcer er sund fornuft, og der kommer bedre og bedre systemer til sortering, hvilket vi selvfølgelig skal have gavn af.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur bør i høj grad finansieres af brugerne.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan godt give mening at prioritere ressourcerne anderledes, så længe man ikke gør den kommunale administration endnu større. Men det er naturligvis vigtigst, at vores velfærdsydelser tilfalder dem der har behov, frem for dem der "bare" har ret til dem, men som måske godt kan mere selv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste udlændinge er gode ressourcer, men det kræver naturligvis en indsats at integrere dem. derfor er det hele tiden en balance hvor mange man modtager. Men Vejle kommune er ikke hårdt ramt af flygtningepres, sammenlignet med mange andre kommuner, og vi er faktisk nogle af landets bedste til at integrere dem. Lad os blive ved med det.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune har ret høje elevtal i klasserne og det betyder meget for undervisningens gennemførsel, særligt i de mindre klasser. Vi bør ikke ligge over landsgennemsnittet, når vores ambition er, at have landets bedste folkeskole. Pengene kan findes ved at reducere den tid personalet i skolevæsnet bruger på de administrative opgaver der blandt andet er kommet i forbindelse med skolereformen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune har i forvejen en af landets laveste skatter, og det er derfor ikke en skattenedsættelse der står højest på ønskelisten. Men der er potentiale til effektivisering af kommunen som på sigt kan give plads til skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal kun tilføres gode, fornuftige projekter, hvilket i høj grad bør ske gennem de 28 lokalråd. LA har netop stået bag en forhøjelse af budgettet til lokalrådene. Det er godt købmandsskab, fordi man simpelthen får mere for hver krone i de lokalt forankrede projekter, pga. det store lokale bidrag og engangement.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede gode ordninger, som bliver mere og mere effektive. Blandt andet fungerer SSP rigtig stærkt mange steder, også udenfor Vejle by.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør allerede en stor indsats i udsatte boligområder i Vejle kommune og det skal fortsætte.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gør vi allerede rigtig godt i Vejle kommune

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være gode behandlingstilbud til sindslidende, men det er svært at få øje på andre sundhedstilbud der skal beskæres. Derimod kunne det finansieres ved at indføre et gebyr for manglende fremmøde til aftaler med det offentlige.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er normering på et fornuftigt niveau, men planlægningen rammer nogle gange skævt, så der er i perioder står for få voksne med for mange børn, mens det på andre tidspunkter er omvendt.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Skolebestyrelsesformand

Uddannelse

Datamatiker Vejle
I

Politiske hverv

Skolebestyrelsesformand

Uddannelse

Datamatiker Vejle

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik